DNR 2011

Het verdient aanbeveling het contract tussen architect en opdrachtgever te baseren op de standaardvoorwaarden.

De standaardvoorwaarden voor adviesopdrachten van architecten en ingenieurs zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze voorwaarden is een goede belangenafweging gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van architecten is afgestemd op de DNR.

Eenduidige regeling

DNR staat voor De Nieuwe Regeling. De DNR is door BNA en NLingenieurs opgesteld om te komen tot een uniforme en verzekerbare contractpraktijk. Deze standaardvoorwaarden zijn evenwichtig en doen recht aan de belangen van architect en opdrachtgever. De DNR kan gebruikt worden voor uiteenlopende adviesopdrachten van verschillende opdrachtgevers. De standaard beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Raampolis DNR) van architecten is afgestemd op de DNR.

De DNR is in 2011 herzien. De reden hiertoe was dat na enkele jaren gebruik van de DNR 2005 gebleken is, dat sommige bepalingen beter konden worden geformuleerd. Voorts bleek er behoefte te zijn aan een verruiming van het aansprakelijkheidsregime. In 2013 is een kleine aanpassing (in Artikel 56 DNR 2011) doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving.

Gebruikers

DNR is bedoeld voor alle adviseurs in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars.

De DNR is bedoeld voor adviesopdrachten en is daarom ten principale ongeschikt voor projectontwikkeling- en realisatieopdrachten. De DNR is bovendien gebaseerd op Nederlandse regelgeving, daarmee is het een Nederlandse regeling. Voor opdrachten in het buitenland is het aan te raden altijd na te gaan of de DNR geschikt is. (Onderdelen van) de DNR kunnen in strijd zijn met dwingend recht van het betreffende land.

BNA-leden zijn niet verplicht de DNR te gebruiken. De BNA kan en mag zijn leden noch hun opdrachtgevers verplichten om bepaalde voorwaarden toe te passen. Echter, de DNR komt tegemoet aan wensen die bij opdrachtgevers en architecten leefden tot modernisering van de standaardvoorwaarden. BNA en NLingenieurs adviseren daarom altijd de DNR te gebruiken.

Hoe kom ik aan DNR 2011

De DNR bestaat uit losse publicaties: de Rechtsverhouding DNR en de Toelichting inclusief Model Basisopdracht. Hardcopies zijn te bestellen in de BNA Shop en hieronder te downloaden.

Engelse versie DNR

De Rechtsverhouding DNR 2011 en de Toelichting met Model Basisopdracht zijn in het Engels vertaald.