Elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017 verplicht bij EU aanbestedingen

19 juni 2017

Onze samenleving digitaliseert. Dat geldt ook voor de aanbestedingspraktijk. Per 1 juli 2017 moeten alle aanbesteders verplicht elektronisch aanbesteden bij Europese aanbestedingsprocedures. aanbestedingsprocedures. Aanbestedende diensten waren al verplicht op hun Europese en nationale aanbestedingen elektronisch aan te kondigen op Tenderned. Daar komt nu dus bij EU aanbestedingen de verplichting bij om het aanbestedingsproces digitaal uit te voeren.

Wat is digitaal aanbesteden?

Elektronisch aanbesteden is niets anders dan is het digitaal uitvoeren van een aanbestedingsprocedure. In het dagelijks taalgebruik wordt daarom ook vaak gesproken over digitaal aanbesteden. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat dus verplicht bij alle Europese aanbestedingen. Sinds 1 april 2013 zijn aanbesteders al verplicht om al hun openbare aanbestedingen (Europees en nationaal) te publiceren op het digitale portal TenderNed. Deze publicatieplicht verandert niet. Daar komt vanaf volgende maand voor de Europese aanbestedingen de verplichting bij om het volledige aanbestedingsproces digitaal te laten verlopen. Dat kan via TednerNed, maar ook via een ander aanbestedingsplatform, mits dat platform voldoet aan de strenge eisen van de Europese Commissie.

Voor nationale en onderhandse aanbestedingen en private tenders geldt de verplichting van digitaal aanbesteden dus niet!

Impact

De impact op de aanbestedingspraktijk zal waarschijnlijk beperkt zijn. Afgelopen jaar verliep ruim 80% van de Europese aanbestedingen volledig digitaal. Bureaus die regelmatig deelnemen aan een tender weten dan ook inmiddels wel hoe een digitale aanbesteding werkt. Vanaf 1 juli kunnen architecten aanbesteders van, die vasthouden aan fysieke papierwinkel bij een EU aanbesteding, tot de orde roepen. Dat kan bijdragen aan lastenverlichting.

Elders in Europa

In Nederland geldt de verlichting tot digitaal aanbesteden per 1 juli 2017. Hoe zit dat in de andere EU landen? De EU richtlijn verplicht de lidstaten om uiterlijk per oktober 2018 alle EU aanbestedingen digitaal te doorlopen. Nederland ligt dus voor op schema. Maar dat geldt niet voor de rest van Europa. Bureaus zullen bij veel buitenlandse tenders voorlopig nog hardcopies moeten of kunnen indienen.

Waakzaamheid

Elektronisch aanbesteden draagt bij aan lastenverlichting en vergroot de transparantie van het aanbestedingsproces. Elektronisch aanbesteden is echter niet alleen rozengeur en maneschijn. Waakzaamheid is geboden. Ook straks kan een aanmelding of inschrijving te laat en dus ongeldig zijn. Waar vroeger de koerier in de file kon staan, kan nu het aanbestedingsplatform offline zijn. Het is derhalve zaak om aanmeldingen en inschrijvingen tijdig te uploaden en eventuele storingen te melden bij de aanbestedende dienst.

Uniformiteit

Daarnaast zijn er verschillende aanbestedingsportals, die allemaal een eigen dashboard hebben en lang niet allemaal even gebruiksvriendelijk zijn. Dat vergroot de kans op fouten die in het ergste geval leiden tot uitsluiting. De Meer harmonisatie tussen de verschillende platforms is wenselijk, maar op de korte termijn helaas geen haalbare kaart.

Toekomst

Elektronisch aanbesteden is niet het eindstation van de digitalisering van het aanbestedingsproces. De Europese Commissie houdt zich ook actief bezig met elektronisch factureren. E-factureren heeft de toekomst: het is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt ondernemers en overheden administratie. De Rijksoverheid eist al sinds 1 januari 2017 bij nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen van leveranciers. Steeds meer andere opdrachtgevers volgen dit voorbeeld. Uiterlijk november 2018 moeten alle aanbestedende diensten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Deze verplichting geldt in alle EU-landen.

Meer informatie over elektronisch aanbesteden is te vinden op de website van PIANOo

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 22 jun 2018

Kennissessie parametrisch ontwerpen

  • Type: masterclass
  • Locatie: Saxion Fablab, Van Galenstraat 20 Enschede
  • Organisatie: BNA Lokaal Netwerk Parametrisch ontwerpen
  • Onderwerp: BNA Netwerken Technologische ontwikkeling
Kennissessie parametrisch ontwerpen

di 26 jun 2018

ILS-proof maken van Revit BIM-modellen

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: RoosRos Architecten te Oud-Beijerland
  • Organisatie: RoosRos Architecten te Oud-Beijerland
  • Onderwerp: BIM Technologische ontwikkeling
ILS-proof maken van Revit BIM-modellen

Nieuws / 24 apr, 2018

Één jaar De Bouwagenda

Op 19 april jl stond De Bouwagenda stil bij haar éénjarig bestaan tijdens een congres in Den Haag. Op deze dag overhandigde taskforce voorzitter Bernard Wientjes het verantwoordingsdocument ‘Eén jaar De Bouwagenda’ aan minister Ollongren, van

Één jaar De Bouwagenda

Nieuws / 27 mrt, 2018

Update Design Build standaardcontract nabij

De huidige standaard voor Design Build contracten, het UAV-gc 2005, is toe aan een update. De hiervoor opgerichte pré-adviescommissie bracht onlangs advies uit. Nu gaat de schrijver aan de slag. Het nieuwe UAV-gc 2018 moet

Update Design Build standaardcontract nabij

Nieuws / 19 mrt, 2018

Vaste Kamercommissie agendeert beter aanbesteden architecten

In een speciale bijeenkomst van MKB-Nederland met de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat op 14 maart jl. heeft BNA-directeur Fred Schoorl een toezegging gekregen voor architecten en creatieve industrie over aanbesteden. Zijn kritische

Vaste Kamercommissie agendeert beter aanbesteden architecten

Nieuws / 12 mrt, 2018

Actieagenda Beter Aanbesteden maakt aanbesteden leuk

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft op 16 februari de Actieagenda Beter Aanbesteden  in ontvangst genomen. Dit is het eerste concrete resultaat van het Programma Beter Aanbesteden van EZK. Het document is niet

Actieagenda Beter Aanbesteden maakt aanbesteden leuk

Inloggen op BNA

(Sluiten)