Elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017 verplicht bij EU aanbestedingen

19 juni 2017

Onze samenleving digitaliseert. Dat geldt ook voor de aanbestedingspraktijk. Per 1 juli 2017 moeten alle aanbesteders verplicht elektronisch aanbesteden bij Europese aanbestedingsprocedures. aanbestedingsprocedures. Aanbestedende diensten waren al verplicht op hun Europese en nationale aanbestedingen elektronisch aan te kondigen op Tenderned. Daar komt nu dus bij EU aanbestedingen de verplichting bij om het aanbestedingsproces digitaal uit te voeren.

Wat is digitaal aanbesteden?

Elektronisch aanbesteden is niets anders dan is het digitaal uitvoeren van een aanbestedingsprocedure. In het dagelijks taalgebruik wordt daarom ook vaak gesproken over digitaal aanbesteden. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat dus verplicht bij alle Europese aanbestedingen. Sinds 1 april 2013 zijn aanbesteders al verplicht om al hun openbare aanbestedingen (Europees en nationaal) te publiceren op het digitale portal TenderNed. Deze publicatieplicht verandert niet. Daar komt vanaf volgende maand voor de Europese aanbestedingen de verplichting bij om het volledige aanbestedingsproces digitaal te laten verlopen. Dat kan via TednerNed, maar ook via een ander aanbestedingsplatform, mits dat platform voldoet aan de strenge eisen van de Europese Commissie.

Voor nationale en onderhandse aanbestedingen en private tenders geldt de verplichting van digitaal aanbesteden dus niet!

Impact

De impact op de aanbestedingspraktijk zal waarschijnlijk beperkt zijn. Afgelopen jaar verliep ruim 80% van de Europese aanbestedingen volledig digitaal. Bureaus die regelmatig deelnemen aan een tender weten dan ook inmiddels wel hoe een digitale aanbesteding werkt. Vanaf 1 juli kunnen architecten aanbesteders van, die vasthouden aan fysieke papierwinkel bij een EU aanbesteding, tot de orde roepen. Dat kan bijdragen aan lastenverlichting.

Elders in Europa

In Nederland geldt de verlichting tot digitaal aanbesteden per 1 juli 2017. Hoe zit dat in de andere EU landen? De EU richtlijn verplicht de lidstaten om uiterlijk per oktober 2018 alle EU aanbestedingen digitaal te doorlopen. Nederland ligt dus voor op schema. Maar dat geldt niet voor de rest van Europa. Bureaus zullen bij veel buitenlandse tenders voorlopig nog hardcopies moeten of kunnen indienen.

Waakzaamheid

Elektronisch aanbesteden draagt bij aan lastenverlichting en vergroot de transparantie van het aanbestedingsproces. Elektronisch aanbesteden is echter niet alleen rozengeur en maneschijn. Waakzaamheid is geboden. Ook straks kan een aanmelding of inschrijving te laat en dus ongeldig zijn. Waar vroeger de koerier in de file kon staan, kan nu het aanbestedingsplatform offline zijn. Het is derhalve zaak om aanmeldingen en inschrijvingen tijdig te uploaden en eventuele storingen te melden bij de aanbestedende dienst.

Uniformiteit

Daarnaast zijn er verschillende aanbestedingsportals, die allemaal een eigen dashboard hebben en lang niet allemaal even gebruiksvriendelijk zijn. Dat vergroot de kans op fouten die in het ergste geval leiden tot uitsluiting. De Meer harmonisatie tussen de verschillende platforms is wenselijk, maar op de korte termijn helaas geen haalbare kaart.

Toekomst

Elektronisch aanbesteden is niet het eindstation van de digitalisering van het aanbestedingsproces. De Europese Commissie houdt zich ook actief bezig met elektronisch factureren. E-factureren heeft de toekomst: het is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt ondernemers en overheden administratie. De Rijksoverheid eist al sinds 1 januari 2017 bij nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen van leveranciers. Steeds meer andere opdrachtgevers volgen dit voorbeeld. Uiterlijk november 2018 moeten alle aanbestedende diensten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Deze verplichting geldt in alle EU-landen.

Meer informatie over elektronisch aanbesteden is te vinden op de website van PIANOo

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 06 mrt 2018

Circulair bouwen. Hoe dan?

  • Type: overig
  • Locatie: Blue City, Rotterdam
  • Organisatie: Kingspan Geïsoleerde Panelen
  • Onderwerp: Duurzame ontwikkeling
Circulair bouwen. Hoe dan?

Nieuws / 29 jan, 2018

Klacht BNA bij Commissie van Aanbestedingsexperts gegrond

De BNA heeft bij de Commissie van Aanbestedingsexperts geklaagd over een disproportionele uitvraag. Onlangs heeft de Commissie haar advies in deze zaak gepubliceerd. Disproportionele uitvragen komen helaas regelmatig voor. Wanneer de BNA hier een melding

Klacht BNA bij Commissie van Aanbestedingsexperts gegrond

Nieuws / 08 jan, 2018

Architectenbureaus zetten in op innovatie

Van alle architectenbureaus zegt 46% de komende jaren extra in te willen zetten op innovatie. Circulair bouwen, digitalisering, ontwerpkwaliteit en samenwerking zijn daarbij speerpunten. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2017. Bouwagenda De bouwketen

Architectenbureaus zetten in op innovatie

Nieuws / 03 okt, 2017

‘Belang eerlijk marktgedrag blijven uitdragen’

Ook in een aantrekkende economie blijft eerlijk marktgedrag van belang, onder meer om opdrachtgevers zekerheid en kwaliteit te bieden. De BNA biedt de leden daarvoor voldoende handvatten met de cao, de BNA-gedragscode en de Richtlijn

‘Belang eerlijk marktgedrag blijven uitdragen’

Nieuws / 15 aug, 2017

Hoe selecteert uw opdrachtgever een architectenbureau?

Welke criteria zijn voor uw potentiële opdrachtgever belangrijk bij de selectie van een architectenbureau? Welke informatie over een bureau zou deze graag hebben, maar is moeilijk te achterhalen? Welke ontwerpen of diensten vereist hij/zij van een

Hoe selecteert uw opdrachtgever een architectenbureau?

Inloggen op BNA

(Sluiten)