Elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017 verplicht bij EU aanbestedingen

19 juni 2017

Onze samenleving digitaliseert. Dat geldt ook voor de aanbestedingspraktijk. Per 1 juli 2017 moeten alle aanbesteders verplicht elektronisch aanbesteden bij Europese aanbestedingsprocedures. aanbestedingsprocedures. Aanbestedende diensten waren al verplicht op hun Europese en nationale aanbestedingen elektronisch aan te kondigen op Tenderned. Daar komt nu dus bij EU aanbestedingen de verplichting bij om het aanbestedingsproces digitaal uit te voeren.

Wat is digitaal aanbesteden?

Elektronisch aanbesteden is niets anders dan is het digitaal uitvoeren van een aanbestedingsprocedure. In het dagelijks taalgebruik wordt daarom ook vaak gesproken over digitaal aanbesteden. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat dus verplicht bij alle Europese aanbestedingen. Sinds 1 april 2013 zijn aanbesteders al verplicht om al hun openbare aanbestedingen (Europees en nationaal) te publiceren op het digitale portal TenderNed. Deze publicatieplicht verandert niet. Daar komt vanaf volgende maand voor de Europese aanbestedingen de verplichting bij om het volledige aanbestedingsproces digitaal te laten verlopen. Dat kan via TednerNed, maar ook via een ander aanbestedingsplatform, mits dat platform voldoet aan de strenge eisen van de Europese Commissie.

Voor nationale en onderhandse aanbestedingen en private tenders geldt de verplichting van digitaal aanbesteden dus niet!

Impact

De impact op de aanbestedingspraktijk zal waarschijnlijk beperkt zijn. Afgelopen jaar verliep ruim 80% van de Europese aanbestedingen volledig digitaal. Bureaus die regelmatig deelnemen aan een tender weten dan ook inmiddels wel hoe een digitale aanbesteding werkt. Vanaf 1 juli kunnen architecten aanbesteders van, die vasthouden aan fysieke papierwinkel bij een EU aanbesteding, tot de orde roepen. Dat kan bijdragen aan lastenverlichting.

Elders in Europa

In Nederland geldt de verlichting tot digitaal aanbesteden per 1 juli 2017. Hoe zit dat in de andere EU landen? De EU richtlijn verplicht de lidstaten om uiterlijk per oktober 2018 alle EU aanbestedingen digitaal te doorlopen. Nederland ligt dus voor op schema. Maar dat geldt niet voor de rest van Europa. Bureaus zullen bij veel buitenlandse tenders voorlopig nog hardcopies moeten of kunnen indienen.

Waakzaamheid

Elektronisch aanbesteden draagt bij aan lastenverlichting en vergroot de transparantie van het aanbestedingsproces. Elektronisch aanbesteden is echter niet alleen rozengeur en maneschijn. Waakzaamheid is geboden. Ook straks kan een aanmelding of inschrijving te laat en dus ongeldig zijn. Waar vroeger de koerier in de file kon staan, kan nu het aanbestedingsplatform offline zijn. Het is derhalve zaak om aanmeldingen en inschrijvingen tijdig te uploaden en eventuele storingen te melden bij de aanbestedende dienst.

Uniformiteit

Daarnaast zijn er verschillende aanbestedingsportals, die allemaal een eigen dashboard hebben en lang niet allemaal even gebruiksvriendelijk zijn. Dat vergroot de kans op fouten die in het ergste geval leiden tot uitsluiting. De Meer harmonisatie tussen de verschillende platforms is wenselijk, maar op de korte termijn helaas geen haalbare kaart.

Toekomst

Elektronisch aanbesteden is niet het eindstation van de digitalisering van het aanbestedingsproces. De Europese Commissie houdt zich ook actief bezig met elektronisch factureren. E-factureren heeft de toekomst: het is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt ondernemers en overheden administratie. De Rijksoverheid eist al sinds 1 januari 2017 bij nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen van leveranciers. Steeds meer andere opdrachtgevers volgen dit voorbeeld. Uiterlijk november 2018 moeten alle aanbestedende diensten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Deze verplichting geldt in alle EU-landen.

Meer informatie over elektronisch aanbesteden is te vinden op de website van PIANOo

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 27 jun 2017

Internationale Topspelers in Duurzaamheid

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: NEC, Nederlandse Export Combinatie, Zielhorsterweg 53, 3813 ZX Amersfoort (tegenover station Amersfoort Schothorst)
  • Organisatie: BNA International
  • Onderwerp: BNA International Duurzame ontwikkeling
Internationale Topspelers in Duurzaamheid

Nieuws / 01 jun, 2017

Oude Gedragsverklaring Aanbesteden ongeldig na 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 mag een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), vóór 1 juli 2016 afgegeven, niet langer worden geaccepteerd als geldig bewijsmiddel in een aanbesteding die valt onder de Aanbestedingswet. Bureaus met een oude GVA die

Oude Gedragsverklaring Aanbesteden ongeldig na 1 juli 2017

Nieuws / 13 mrt, 2017

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017

De BNA nodigt alle leden uit om deel te nemen aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2017 met daarin extra vragen over een aantal actuele onderwerpen. Deze geven u inzicht in de visie van collega bureaus op arbeidszaken,

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017

Nieuws / 07 feb, 2017

Juridisch blog: Opgeleverde referenties disproportioneel bij architectenselecties

Architecten worden er veelvuldig mee geconfronteerd bij EU architectenselecties: disproportionele referentie-eisen. Onlangs publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts een advies (advies # 313) waarin zij stelt dat het disproportioneel is om te vragen om opgeleverde referenties

Juridisch blog: Opgeleverde referenties disproportioneel bij architectenselecties

Nieuws / 18 jan, 2017

Nieuw Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar

Op 29 december 2016 is het definitieve Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) beschikbaar gesteld. Deze interactieve PDF is een verplicht bewijsmiddel bij aanbestedingen. Het nieuwe UEA vervangt de versie die afgelopen zomer beschikbaar gesteld werd. Met

Nieuw Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar

Inloggen op BNA

(Sluiten)