Reimar von Meding pleit voor toegankelijke gebouwen

Exclusieve toegang

14 mei 2018

Wij kunnen ons nu niet meer voorstellen hoe het was toen iedereen nog rookte in de kroeg. Als wij ons best doen zullen onze kinderen ons vragen waarom er ooit gebouwen waren, waar mensen met een handicap niet konden komen.

Nederland heeft het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bijna twee jaar geleden geratificeerd. Het verdrag gaat discriminatie tegen en stimuleert het bieden van kansen. Iedereen moet gebruik kunnen maken van de gebouwde omgeving. Toegankelijkheid is een basisrecht geworden dat verder gaat dan idealisme. Door de wetgeving rond het leven met zorg en hulp is het een urgentie geworden: mensen met een hulpvraag moeten steeds meer in een niet specifiek op zorg afgestemde omgeving kunnen wonen en werken.

Waar begint en waar eindigt wonen met een hulpvraag?
Streng genomen zijn we allemaal afhankelijk van anderen. Wij beschouwen dit zelfs als een graadmeter voor groeiende welvaart: Niemand geeft zijn kinderen nog zelf les, niemand bakt meer brood, niemand bouwt een fiets zelf. Gebouwen zijn in de loop der eeuwen veranderd van beschermende structuren naar faciliterende omgevingen. Ze zijn naast dak boven het hoofd ook energieleverancier en informatiedrager, kunnen water bufferen en dienen als grondstoffendepot. Gebouwen spelen ook een hoofdrol bij het faciliteren van toegankelijkheid. Niet alleen voor een steeds meer welvarende maatschappij, maar ook voor mensen die voor de rest van hun leven afhankelijk zijn van hulp.

Wanneer is een gebouw “toegankelijk”?
Een trap kan een probleem zijn voor mensen slecht ter been. Veel rolstoelen blijven zelfs steken voor drempels die ontworpen zijn volgens “toegankelijkheidseisen”. Maar wat dacht je van oriëntatie bij zintuiglijke beperking? Hoeveel aandacht wordt er vanuit dit perspectief werkelijk besteed aan akoestiek, licht, kleur en geur? Of aan een leven met angsten? Met allergieën? Of buiten dit alles de bereikbaarheid voor mensen met een smalle beurs? Helaas is een leven met zorg en hulp meestal ook financieel beperkt. Zorg kost geld en mensen met een handicap hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. Daarmee gaat de discussie over toegankelijkheid in de kern ook over exclusiviteit.

Een belangrijke ontwerpopgave
Dé oplossing voor hét toegankelijke gebouw bestaat niet. Daarom is één van de doelen van het VN-verdrag de sensibilisering voor dit vraagstuk. Wij kunnen vanaf nu werk maken van fantastische, nieuwe concepten. Maar de meeste gebouwen waar toegankelijkheid in de toekomst een rol speelt bestaan al. Het gaat om een complexe opgave waar bestaande constructies, stedenbouwkundige samenhang, cultuurhistorische waarde en huidige gebruikers samenkomen met nieuwe inzichten en techniek. Een belangrijke ontwerpopgave.

Masterclass Toegankelijkheid 5 juni
Reimar von Meding is alemeen directeur, architect, partner bij KAW Architecten en één van de sprekers tijdens de Masterclass Toegankelijkheid op 5 juni aanstaande. Kijk hier voor meer informatie  

aanmelden masterclass

Algemeen: Laatste BNA nieuws

wo 23 mei 2018

Biobased Ontwerpen & Bouwen

  • Type: cursus
  • Locatie: Midden van het land (ntb)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling Vakmanschap
Biobased Ontwerpen & Bouwen

Nieuws / 18 mei, 2018

Het Gelders Huis in Arnhem is BNA Beste Gebouw van het Jaar 2018

De winnaar van de 13e editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar is Het Gelders Huis in Arnhem, ontworpen door Team V Architectuur, in opdracht van VolkerWessels Integraal. De architectuurprijs van de Branchevereniging Nederlandse

Het Gelders Huis in Arnhem is BNA Beste Gebouw van het Jaar 2018

Nieuws / 17 mei, 2018

Overheid, neem het voortouw, ga paritair

Tijdens een recente bijeenkomst met MKB-Nederland hield BNA-directeur Fred Schoorl een kritisch betoog over aanbestedingen. Daarop besloot de Vaste Kamercommissie EZK om 16 mei een rondetafelbijeenkomst te organiseren over het Programma Beter Aanbesteden en de

Overheid, neem het voortouw, ga paritair

Nieuws / 16 mei, 2018

BNA Onderzoek zoekt auteur(s) voor Freestyle-publicatie #7

Architecten zijn verzamelaars. Van inspirerende gebouwen, bijzondere vormen, fascinerende plekken – alles wat ze helpt bij het maken van een ontwerp. Met de serie Freestyle brengt BNA Onderzoek deze verzamelingen in beeld. De reeks bestaat inmiddels

BNA Onderzoek zoekt auteur(s) voor Freestyle-publicatie #7

Inloggen op BNA

(Sluiten)