Forse toename klachten over naleven Gedragscode

“Een BNA architect moet glashelder zijn”

24 oktober 2017

De economie trekt aan en de werkvoorraad groeit mee. De juridische helpdesk van de BNA en de dekens ontvangen fors meer vragen en klachten over naleving van de BNA Gedragscode. Dat heeft ook zijn weerslag op het College van Toezicht (CvT) van de BNA. Reden genoeg om Leo Spigt, voorzitter van het CvT, te bevragen.

Komt het bovenstaande beeld vaak voor?
“Ook bij het CvT hebben we het dit jaar beduidend drukker. De meter staat nu  al op tien zaken. Dat zal deels een conjuncturele oorzaak hebben. Mensen hebben weer meer te besteden en schakelen dus vaker een architect in. Meer werk betekent ook meer klachten. Daarnaast brengt de huidige aantrekkende bouweconomie speciale problemen met zich mee, zoals stijgende bouwkosten en veranderende rolverdelingen.”

Wij hebben het idee dat opdrachtgevers de BNA ook steeds beter weten te vinden. Ze zijn bekend met het BNA keurmerk en de nieuwe gedragscode en worden ook geregeld door andere organisaties, zoals bij voorbeeld Vereniging Eigen Huis, doorverwezen. “Het kan zeer goed zijn dat de ruchtbaarheid die de BNA geeft aan de nieuwe gedragscode ook een rol speelt bij de toename van het aantal zaken.”

Waar klagen opdrachtgevers over?
“De rode draad in de meeste zaken is toch wel een gebrekkige vastlegging van de opdracht. Ik maak regelmatig mee dat de architect verzuimt om de opdracht helder schriftelijk vast te leggen, terwijl dat wel een vereiste is in de BNA gedragscode. Bij gebreke daarvan is het voor de opdrachtgever niet duidelijk wat hij  van de architect kan verwachten. Dat leidt vaak tot misverstanden en irritaties. Ook moet in principe bij aanvang het beschikbare budget uitdrukkelijk aan de orde worden gesteld. Regelmatig doen zich tijdens het ontwerpproces veranderingen voor. Dat kan betrekking hebben op aanvullende wensen van de opdrachtgever, maar ook externe factoren zoals stijgende bouwkosten.  De architect doet er goed aan om deze zaken steeds tijdig te bespreken met de opdrachtgever. Daarnaast zien we bij het CvT dat er regelmatig meer partijen betrokken zijn bij een bouwopdracht en dat sommige architecten hun dienstenaanbod verbreden. Transparantie is een groot goed in de BNA gedragscode. Een BNA architect moet glashelder zijn over zijn rol(len), zeker indien hij meerdere petten opzet of een bepaalde relatie heeft met een andere bouwpartners in het project. ”

Sommige architecten stellen dat de markt verhardt; consumenten worden steeds veeleisender. Is dat een herkenbaar beeld?
“Bij het CvT behandelen we vooral klachten van consumenten. Consumenten vormen een speciale doelgroep. Een consument bouwt slechts één maal een huis. Het is zijn droomproject en daardoor wordt het al snel erg persoonlijk. Daar moet een architect extra alert op zijn. Een consument is veelal niet in staat om een professionele uitleg te doorgronden. Daar moet de architect dus bij helpen. Dat betekent dat hij vooraf duidelijk moet aangeven wat er moet gebeuren en welke taken hij voor zijn rekening neemt. Daar moet hij ook rekenschap over kunnen geven, vooral als zaken tijdens de rit veranderen. Helaas gaat dat niet altijd goed. En als dat gebeurt, volgt er meestal een emotionele reactie. Misschien kan de BNA naast de bestaande consumentenregeling een nadere invulling of uitleg van de gedragscode opstellen voor opdrachten van consumenten, waarin architecten concrete tips krijgen om de voornaamste valkuilen te vermijden.”

De BNA is positief dat de werkvoorraad van haar leden weer groeit, maar de toename van het aantal tuchtrechtzaken baart zorgen. “Het is juist goed dat opdrachtgevers en consumenten het BNA keurmerk erkennen en de BNA weten te vinden. Het is een soort garantie, óók  als de dienstverlening van een lid niet aan de verwachtingen voldoet”, aldus Fred Schoorl. “Dat BNA keurmerk moeten we juist zelfbewust koesteren. Juist nu de markt weer aantrekt, is het van belang de focus te leggen op het  verkrijgen van opdrachten, met onlosmakelijk  de gedragscode daaraan verbonden. De BNA wil als groep ergens voor staan, ook als het voor de wind gaat. ”

Algemeen: Laatste BNA nieuws

wo 26 sep 2018

Queering Architecture: Noncompliant Bodies

  • Type: overig
  • Locatie: Faculteit Bouwkunde, Zaal K, Julianalaan 134, 2628 BL Delft
  • Organisatie: Het Nieuwe Instituut
  • Onderwerp: Architectuur en ontwerpen Extern
Queering Architecture: Noncompliant Bodies

Nieuws / 29 jan, 2018

Klacht BNA bij Commissie van Aanbestedingsexperts gegrond

De BNA heeft bij de Commissie van Aanbestedingsexperts geklaagd over een disproportionele uitvraag. Onlangs heeft de Commissie haar advies in deze zaak gepubliceerd. Disproportionele uitvragen komen helaas regelmatig voor. Wanneer de BNA hier een melding

Klacht BNA bij Commissie van Aanbestedingsexperts gegrond

Nieuws / 08 nov, 2016

Lancering Position Paper: Gedragscode

In verschillende position papers geeft de BNA haar visie, standpunten en argumenten daarbij met betrekking tot een concreet vraagstuk of actuele ontwikkeling op het snijvlak van politiek, samenleving en de architectenbranche. Deze en, in de

Lancering Position Paper: Gedragscode

Nieuws / 04 jul, 2016

BNA introduceert het bureaukeurmerk

De introductie van het  BNA-bureaukeurmerk is in juni 2016 gestart. Met het keurmerk “BNA erkend bureau” kunnen de bureauleden zich in markt en samenleving onderscheidend profileren als verantwoordelijke, integere en professionele dienstverleners. Het laat zien

BNA introduceert het bureaukeurmerk

Inloggen op BNA

(Sluiten)