Gastblog Marina-Bos de Vos

Praktische wijsheid: bron voor nieuwe businessmodellen

6 december 2017

De afgelopen vier jaar hebben de Technische Universiteit Delft, Radboud Universiteit Nijmegen en de BNA in het FuturA project wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de veranderende rol van de architect. Doel was om veranderingen in het werkveld van de architect te doorgronden en kansen bloot te leggen voor architectenbureaus. Daarbij hebben we onder meer gekeken naar de invloed die de rol van de architect heeft op het businessmodel van architectenbureaus en op de manier waarop architectenbureaus samenwerken met andere partijen uit de keten. Vooruitlopend op de definitieve onderzoeksresultaten die op 29 maart 2018 op de TU Delft worden gepresenteerd en beschikbaar gesteld tijdens een slotbijeenkomst, wil ik graag alvast één van de vele zijsporen met jullie delen die uit deze resultaten voortvloeien.

Het belang van praktische wijsheid
Hoewel iedereen tegenwoordig zelf een huis kan tekenen in sketch-up en kennis steeds makkelijker vindbaar is voor niet-professionals, blijft de professionele kennis van de architect onmisbaar. Architecten weten namelijk als geen ander hoe je die kennis op de juiste wijze kunt toepassen om naast het belang van de opdrachtgever bij te dragen aan het algemeen belang. De Griekse filosoof en wetenschapper Aristoteles introduceerde in dit verband het begrip ‘phronèsis’, oftewel ‘praktische wijsheid’. Dit is een intellectuele deugd die is gericht op het maken van goede keuzes. Juist deze praktische wijsheid, een soort ethische dimensie die samengaat met professionele kennis, kenmerkt veel architecten. Het maakt je als architect niet alleen onmisbaar in de bouwketen, maar het kan ook een essentieel concurrentievoordeel opleveren voor je bureau.

Geld verdienen met praktische wijsheid
Kennis, kunde en identiteit vormen de centrale spil in het business model van architectenbureaus. Het zijn de belangrijkste middelen die ervoor zorgen dat je je werkzaamheden kunt uitvoeren én dat anderen er het vertrouwen in hebben dat dit goed gebeurt. Een gebrek aan kennis vraagt om partners die juist dat kunnen inbrengen. Door je bewust te zijn van welke kennis jouw bureau uniek maakt, kun je waarde creëren voor de samenleving, je opdrachtgever en je eigen bureau. Het inzicht in hoe en waarom je deze kennis in een bepaalde situatie toepast is daarbij essentieel.

Ontwerp je eigen businessmodel
Door je business model daaromheen te ontwerpen kun je bovendien een aantal condities scheppen en bewaken waardoor het zowel financieel als professioneel interessant is voor je bureau. Als je bijvoorbeeld weet dat je in het buitenland een partner nodig hebt om een ontwerp te kunnen inbedden of uitgevoerd te krijgen in de lokale context, kan het enorm lonen om deze partner op het juiste moment in te schakelen en jullie gezamenlijke kennis optimaal in te zetten. Door de bedrijfskundige kant van de opgave vooraf samen te ontwerpen, voorkom je dat jullie werk dubbel doen, tegen verschillen in ambitie aanlopen en dat je bureau er uiteindelijk niet uit haalt wat je oorspronkelijk voor ogen had. Dit helpt bureaus om tot goede – soms nieuwe soorten – afspraken te komen op zowel creatief als zakelijk gebied.

Toekomstgericht denken
Je praktische wijsheid kan niet alleen de spil vormen voor een gezond business model in de huidige markt, het biedt ook enorme potentie voor de toekomst. Door je eigen unieke kennis door te ontwikkelen en toepasbaar te maken op gebieden waar grote maatschappelijke behoeften liggen, kun je potentiële opdrachtgevers of partners helpen om te gaan met uitdagingen voor de toekomst. Daarnaast kan het je helpen om een sterk onderscheidend profiel te bouwen. Waarom zou je niet nu alvast starten om je eigen praktische wijsheid eens grondig te analyseren? Voor je het weet heb je een succesvol business model in handen. Op 29 maart laten we je graag zien hoe je dat kunt doen!

Over FuturA
Het onderzoek futurA (future value chains of architectural services) analyseert bestaande en ontwikkelt nieuwe verdien- en organisatiemodellen voor de architectenbranche. Het 4-jarige project van Technische Universiteit Delft, Radboud Universiteit Nijmegen en BNA is één van de 23 projecten die vanuit NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, voor de topsector creatieve industrie tot stand is gekomen. Doelstelling van het project is om veranderingen in het werkveld van de architect ten gevolge van sociaal-maatschappelijke verschuivingen en de financiële crisis te doorgronden en kansen voor de toekomst bloot te leggen. Wil je meer weten over het FuturA onderzoek of het afsluitende symposium op 29 maart 2018? Bezoek dan www.future-architect.nl of stuur een mail naar futura@tudelft.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

wo 26 sep 2018

Queering Architecture: Noncompliant Bodies

  • Type: overig
  • Locatie: Faculteit Bouwkunde, Zaal K, Julianalaan 134, 2628 BL Delft
  • Organisatie: Het Nieuwe Instituut
  • Onderwerp: Architectuur en ontwerpen Extern
Queering Architecture: Noncompliant Bodies

Nieuws / 13 sep, 2018

Maarten Polkamp gekozen tot vicevoorzitter

Het BNA-bestuur heeft Maarten Polkamp gevraagd Maartje Luisman op te volgen als vicevoorzitter. Maarten, partner van het Rotterdamse Personal Architecture, is sinds begin 2016 actief als Bestuurslid bij de BNA. Maarten, van harte. Welke taak

Maarten Polkamp gekozen tot vicevoorzitter

Nieuws / 13 sep, 2018

Klacht BNA gegrond: unieke ontwerpopdracht dient aanbesteed

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft opnieuw een klacht van de BNA gegrond verklaard. Het Kröller-Müller Museum wilde rechtstreeks een overheidsopdracht voor een uitbreiding gunnen aan een buitenlandse architect, hetgeen in strijd is met de aanbestedingsplicht.

Klacht BNA gegrond: unieke ontwerpopdracht dient aanbesteed

Nieuws / 13 sep, 2018

Top-5 Jord: ga deze zien @ AFFR!

BNA is partner van het Architecture Film Festival Rotterdam. Het programma is rond, dus een goed moment om festival-directeur Jord den Hollander te vragen welke films we moeten gaan zien. Top-5 Jord: ga deze zien!

Top-5 Jord: ga deze zien @ AFFR!

Inloggen op BNA

(Sluiten)