Gastblog Paul de Ruiter: ‘De architect als regisseur van de duurzame toekomst’

1 augustus 2016

Paul de Ruiter (002)Er wordt volop gebouwd. Goed voor de economie en ook voor de architectenbureaus. Bij de realisatie van nieuwe gebouwen is duurzaamheid meer en meer van belang. Werd in 2007 tijdens het belangrijke symposium NAi Architecture 2.0 ‘The Destiny of Architecture’ het woord duurzaamheid niet één keer genoemd, inmiddels hebben alle architecten het belang van duurzaamheid omarmd. Er kan dus veel gebeuren in 10 jaar tijd, niet alleen qua mentaliteit maar met name ook in regelgeving. Zo is er op energiegebied al vergaande Europese regelgeving: alle (nieuwe) gebouwen moeten vóór 2020 minimaal ‘Bijna Energy Neutraal’ (BENG) zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al in 2018. Voor architecten is het tijd om de regie te nemen.

De vraag is: ‘hoe gaan we de komende 10 jaar als beroepsgroep intelligent om met onze schaarse grondstoffen en moeten we niet vooruitlopen op de regelgeving?’. Het woord ‘bijna’ geeft een politieke slag om de arm als het gaat om duurzame ambities. We kunnen de lat hoger leggen. Ons bureau, Paul de Ruiter Architects, heeft in 2011 al het vooruitstrevende energieneutrale hoofdkantoor van TNT gerealiseerd. Laten wij als ambitie stellen dat alle nieuwe gebouwen in 2020 écht energieneutraal (ENG) zijn en in 2027 alle nieuwe gebouwen echt energieproducerend (EPG) zijn. Gebouwen gebruiken immers circa 25 procent van onze CO2-uitstoot aan energie.

Ook is het noodzakelijk om als beroepsgroep na te denken over de overige 75 procent aan CO2-uitstoot, aangezien een substantieel deel van deze uitstoot is gerelateerd aan de omgang met materialen in onze gebouwen. Waar komen de materialen vandaan? Bevatten ze gerecyclede grondstoffen? En is de hoofdstructuur van de gebouwen zo dat materialen een goede herbestemming kunnen krijgen? Het is bijvoorbeeld maar de vraag of op termijn een houten draagstructuur van een gebouw meer bijdraagt aan een CO2-neutrale samenleving dan een skelet van gerecycled beton.

Een hele opgave voor de beroepsgroep waarin architecten, los van de technische complexiteit, ook steeds meer verstand moeten krijgen van de financiële haalbaarheid van duurzaamheidmaatregelen. Zo kunnen ze de opdrachtgever adviseren over terugverdientijden en alternatieve financieringsmodellen om duurzame installaties in ‘Energy Service Companies’ onder te brengen.

Als we een CO2-neutrale samenleving willen, dan kan dat alleen maar door meer onderzoek, innovatie en integrale samenwerking. De architect moet de rol van regisseur op zich nemen om te zorgen dat een gebouw niet alleen duurzaam wordt, maar dat het ook een leefbaar gezond gebouw wordt dat er mooi uitziet, past binnen de stedelijke structuur en toekomstbestendig is.

Energieneutraal bouwen in de praktijk? BNA Academie biedt een cursus aan met dit onderwerp

Over Paul de Ruiter
Paul de Ruiter is in 1992 zijn promotieonderzoek gestart naar energieneutrale gebouwen, in 1994 is hij zijn eigen architectenbureau begonnen om duurzame en energieneutrale gebouwen ook daadwerkelijk te realiseren.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 27 jun 2017

Internationale Topspelers in Duurzaamheid

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: NEC, Nederlandse Export Combinatie, Zielhorsterweg 53, 3813 ZX Amersfoort (tegenover station Amersfoort Schothorst)
  • Organisatie: BNA International
  • Onderwerp: BNA International Duurzame ontwikkeling
Internationale Topspelers in Duurzaamheid

Nieuws / 13 jun, 2017

40 % BNA-bureaus werkt bewust aan innovatie

Vier van de tien architectenbureaus werken actief aan innovaties van producten, diensten en processen. Zij besteden gemiddeld 10% van hun omzet aan innovatie, waarbij kleine bureaus 13% en grote bureaus op 5% van hun omzet

40 % BNA-bureaus werkt bewust aan innovatie

Nieuws / 12 jun, 2017

Akkoord nieuwe cao architectenbranche

Op 6 juni is de ledenraadpleging afgerond en hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV,...

Akkoord nieuwe cao architectenbranche

Inloggen op BNA

(Sluiten)