Gastblog Paul de Ruiter: ‘De architect als regisseur van de duurzame toekomst’

1 augustus 2016

Paul de Ruiter (002)Er wordt volop gebouwd. Goed voor de economie en ook voor de architectenbureaus. Bij de realisatie van nieuwe gebouwen is duurzaamheid meer en meer van belang. Werd in 2007 tijdens het belangrijke symposium NAi Architecture 2.0 ‘The Destiny of Architecture’ het woord duurzaamheid niet één keer genoemd, inmiddels hebben alle architecten het belang van duurzaamheid omarmd. Er kan dus veel gebeuren in 10 jaar tijd, niet alleen qua mentaliteit maar met name ook in regelgeving. Zo is er op energiegebied al vergaande Europese regelgeving: alle (nieuwe) gebouwen moeten vóór 2020 minimaal ‘Bijna Energy Neutraal’ (BENG) zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al in 2018. Voor architecten is het tijd om de regie te nemen.

De vraag is: ‘hoe gaan we de komende 10 jaar als beroepsgroep intelligent om met onze schaarse grondstoffen en moeten we niet vooruitlopen op de regelgeving?’. Het woord ‘bijna’ geeft een politieke slag om de arm als het gaat om duurzame ambities. We kunnen de lat hoger leggen. Ons bureau, Paul de Ruiter Architects, heeft in 2011 al het vooruitstrevende energieneutrale hoofdkantoor van TNT gerealiseerd. Laten wij als ambitie stellen dat alle nieuwe gebouwen in 2020 écht energieneutraal (ENG) zijn en in 2027 alle nieuwe gebouwen echt energieproducerend (EPG) zijn. Gebouwen gebruiken immers circa 25 procent van onze CO2-uitstoot aan energie.

Ook is het noodzakelijk om als beroepsgroep na te denken over de overige 75 procent aan CO2-uitstoot, aangezien een substantieel deel van deze uitstoot is gerelateerd aan de omgang met materialen in onze gebouwen. Waar komen de materialen vandaan? Bevatten ze gerecyclede grondstoffen? En is de hoofdstructuur van de gebouwen zo dat materialen een goede herbestemming kunnen krijgen? Het is bijvoorbeeld maar de vraag of op termijn een houten draagstructuur van een gebouw meer bijdraagt aan een CO2-neutrale samenleving dan een skelet van gerecycled beton.

Een hele opgave voor de beroepsgroep waarin architecten, los van de technische complexiteit, ook steeds meer verstand moeten krijgen van de financiële haalbaarheid van duurzaamheidmaatregelen. Zo kunnen ze de opdrachtgever adviseren over terugverdientijden en alternatieve financieringsmodellen om duurzame installaties in ‘Energy Service Companies’ onder te brengen.

Als we een CO2-neutrale samenleving willen, dan kan dat alleen maar door meer onderzoek, innovatie en integrale samenwerking. De architect moet de rol van regisseur op zich nemen om te zorgen dat een gebouw niet alleen duurzaam wordt, maar dat het ook een leefbaar gezond gebouw wordt dat er mooi uitziet, past binnen de stedelijke structuur en toekomstbestendig is.

Energieneutraal bouwen in de praktijk? BNA Academie biedt een cursus aan met dit onderwerp

Over Paul de Ruiter
Paul de Ruiter is in 1992 zijn promotieonderzoek gestart naar energieneutrale gebouwen, in 1994 is hij zijn eigen architectenbureau begonnen om duurzame en energieneutrale gebouwen ook daadwerkelijk te realiseren.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 21 nov - wo 22 nov 2017

Bouwkunde Bedrijvendagen TU Eindhoven

  • Type: overig
  • Locatie: Gebouw Vertigo
  • Organisatie: Studenten TU Eindhoven
  • Onderwerp: Architectuur en ontwerpen Bedrijfsvoering Beroeps ervaringsperiode (BEP)
Bouwkunde Bedrijvendagen TU Eindhoven

do 23 nov 2017

Houtdag

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: Bomencentrum Nederland / Jardin d'Hiverre Baarn
Houtdag

Nieuws / 21 nov, 2017

Twee nieuwe leden BNA-bestuur

Koen Arts en Sjoekie de Bijll Nachenius treden per 1 januari 2018 toe tot het bestuur van de BNA. Koen Arts, algemeen directeur en senior-partner bij Wiegerinck architectuur stedenbouw in Arnhem, en Sjoekie de Bijll

Twee nieuwe leden BNA-bestuur

Nieuws / 21 nov, 2017

Omzet architectenbureaus in 2016 verder gestegen

De gemiddelde omzet van architectenbureaus is in 2016 met 5% gestegen. Architecten profiteren van het herstel van de markt en zien – naast hun omzet – hun bedrijfsresultaat licht stijgen. Het aantal bureaus dat weer

Omzet architectenbureaus in 2016 verder gestegen

Nieuws / 21 nov, 2017

Blog Fred Schoorl: Omdenken met Reset Your Mind

In de Prodentfabriek te Amersfoort smaakt het naar nieuw. De BNA viert de landelijke Architectendag met een programma dat bol staat van het raakvlak tussen architectuur en wat er op wereldschaal aan technologische en duurzame

Blog Fred Schoorl: Omdenken met Reset Your Mind

Nieuws / 15 nov, 2017

Gastblog Hugo de Clercq: De lenige architect

De woningbouwopgave in Nederland is nog steeds erg groot. Of beter gezegd: opnieuw. Na een stevige neergang in de laatste economische crisis komt de productietrein weer opgang. Hoe gaan wij als architecten hier mee om?

Gastblog Hugo de Clercq: De lenige architect

Inloggen op BNA

(Sluiten)