Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

BNA zoekt passende kandidaat bestuurder die kan doorgroeien naar de voorzitterspositie

6 maart 2019

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter namens werkgevers zoekt de BNA een geschikte kandidaat pensioenbestuurder voor het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Het gaat bij voorkeur om een kandidaat met ervaring in de architectenbranche die op termijn kan doorgroeien naar de rol van voorzitter.

Functieprofiel
-Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring
-Tenminste een academisch niveau van denken en functioneren
-Inzicht in bestuurlijke processen in het pensioenveld
-(Zakelijk) directeur van een architectenbureau
-Hart voor de architectenbranche
-Relevante kennis, competenties, inzicht en oordeelsvorming
-Professioneel en ethisch gedrag

Benodigde kennis & ervaring
-Het besturen van een organisatie
-Relevante wet- en regelgeving
-Pensioenregelingen en pensioensoorten
-Financiële en actuariële aspecten
-Administratieve organisatie en interne controle
-Communicatie
-Uitbesteding 

Tijdsbeslag en diversiteit
Het tijdsbeslag voor de voorzitter bedraagt 1,5 dag in de week. Voor een regulier bestuurslid 0,7 dag in de week. Het bestuur heeft een diversiteitbeleid in lijn met de Code Pensioenfondsen. Hierin staat dat het bestuur heeft de voorkeur voor diversiteit in de samenstelling van het bestuur. De vergoeding is gebaseerd op een gemiddelde tijdsbesteding per jaar.

Voordracht door de BNA
De BNA draagt de vertegenwoordigers namens werkgevers voor. Het bestuur van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bestaat naast drie vertegenwoordigers van werkgevers uit twee vertegenwoordigers van werknemers, één vertegenwoordiger van  pensioengerechtigden en twee onafhankelijke leden.

Toetsing kandidaat
Een voorgedragen kandidaat voor het bestuur wordt aan de hand van dit profiel door het pensioenbestuur getoetst op kennis, vaardigheden en professioneel gedrag ofwel op ‘geschiktheid’. Beschikbaarheid valt ook onder de definitie van ‘geschiktheid’. De doelstellingen van het fonds en de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten en de reglementen van het fonds beschreven. Bestuursleden worden door het bestuur benoemd en daarna voorgelegd aan DNB. De nieuwe bestuurder doorloopt een uitgebreid inwerkprogramma.

Solliciteren?
Geïnteresseerden namens werkgevers in deze functie kunnen zich tot vrijdag 12 april 2019 wenden tot de BNA via jkraaijeveld@bna.nl. Op verzoek is er een uitgebreid profiel met gevraagde competenties beschikbaar.

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 04 mrt, 2019

Landelijke actiedag pensioenen bonden: maandag 18 maart 2019

  De BNA is door de FNV formeel op de hoogte gesteld van collectieve acties om hun pensioeneisen richting het  Kabinet kracht bij te zetten. De bond zal hun leden in alle sectoren oproepen om op maandag

Landelijke actiedag pensioenen bonden: maandag 18 maart 2019

Nieuws / 04 mrt, 2019

Competentieontwikkeling speerpunt bureaus

Meer dan de helft van de architectenbureaus heeft de afgelopen tijd moeite gehad met het aannemen van nieuw en geschikt personeel. Hierbij wordt het vaakst genoemd dat het kennis- en vaardigheidsniveau van sollicitanten niet op

Competentieontwikkeling speerpunt bureaus

Nieuws / 26 feb, 2019

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

De Europese markt voor architecten herstelt gestaag. Vanaf 2012 groeit de markt weer. Het aantal architecten in Europa is de afgelopen 10 jaar gestegen. Dit en meer blijkt uit de ACE Sectorstudie 2018. De ACE Sectorstudie brengt tweejaarlijks sociale en economische ontwikkelingen over

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

Inloggen op BNA

(Sluiten)