Nationale handreiking tenderkostenvergoeding gepubliceerd

Belangrijke stap naar een betere aanbestedingspraktijk voor architecten

23 oktober 2018

De nieuwe Handreiking Tenderkostenvergoeding helpt aanbesteders, waaronder gemeenten, om de tenderkosten te beteugelen en als het niet anders kan een redelijke tenderkostenvergoeding vast te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. In de handreiking is het BNA-voorstel integraal overgenomen als ‘best practice’. Daarmee wordt opnieuw een concrete stap gezet naar een betere aanbestedingspraktijk voor architecten.

Handreiking Tenderkostenvergoeding
Het is een dagelijkse frustratie voor architecten: geen faire vergoeding voor ontwerpwerk tijdens de aanbesteding. Volgens de Gids Proportionaliteit (voorschrift 3.8) is een vergoeding dan verplicht, maar veel aanbestedende diensten houden de hand op de knip. Ook andere branches lopen op tegen deze problematiek. Vandaar dat een ‘handreiking tenderkostenvergoeding’ hoog op lijst met actiepunten van de Actieagenda Beter Aanbesteden stond. Afgelopen week heeft staatssecretaris Keijzer deze Handreiking Tenderkostenvergoeding naar de Tweede Kamer gestuurd. “Deze handreiking biedt aanbestedende diensten een helder kader waarop zij eigen beleid en eigen beslissingen in concrete gevallen kunnen baseren,” schrijft de staatssecretaris. “Voor ondernemers en brancheorganisaties biedt deze handreiking handvatten voor een gesprek met aanbestedende diensten hierover ” Dat gesprek is nog altijd hard nodig. Een ondermaatse of geen tenderkostenregeling leidt tot minder, suboptimale of helemaal geen aanbiedingen. Ook opdrachtgevers zijn dus gebaat bij een redelijke tenderkostenregeling.

Erkenning
De BNA staat positief tegenover de nieuwe handreiking. “Het is een stap vooruit”, volgens BNA-directeur Fred Schoorl. “We zijn verheugd dat de handreiking expliciet onderkent dat met name in de architectenbranche de tenderkostenproblematiek urgent is. Die kosten nemen dusdanige vormen aan, dat er voor veel bureaus geen verdienmodel zit in deelname aan tenders. Ook zijn we content dat onze Richtlijn Gezonde Architectenselecties als best practice is opgenomen in de handreiking. In die richtlijn hebben we samen met architecten, adviseurs en opdrachtgevers beschreven hoe de tenderkosten in een architectenselectie beteugeld kunnen worden en hoe je een redelijke vergoeding kunt vaststellen. De nieuwe Handreiking Tenderkostenvergoeding kan een belangrijke bijdrage leveren om het gedachtegoed van onze richtlijn beleidsmatig te verankeren in het inkoopbeleid van opdrachtgevers.”

Geen aanvullende regels
Voorlopig zal de architectenbranche genoegen moeten nemen met de handreiking. De staatssecretaris  is vooralsnog niet van plan om een aanvullende algemene regeling voor tenderkostenvergoedingen te introduceren. “Juist omdat het al dan niet bieden van tenderkostenvergoedingen maatwerk is, leent dit onderwerp zich slecht voor gedetailleerde regelgeving.” Zij wil de praktijk eerst ervaring op laten doen met de nieuwe handreiking en zal het gebruik van tenderkostenvergoedingen door middel van steekproeven laten monitoren.

Ingetrokken aanbestedingen
Staatssecretaris Keijzer vindt wel dat een tenderkostenvergoeding in principe mogelijk moet zijn bij ingetrokken aanbestedingen. Zij “acht het onwenselijk dat aanbestedende diensten bedingen opnemen in hun aanbestedingsstukken die tenderkostenvergoedingen in dat soort situaties uitsluiten.” Daarom zal zij de adviesgroep Gids Proportionaliteit vragen advies uit te brengen over het verbieden van dergelijke bedingen.

Nieuwe aanjager
Ook heeft de staatssecretaris een nieuwe aanjager voor het Programma Beter Aanbesteden aangewezen. De opvolger van Mathijs Huizing heet Karsten Klein en was tot medio dit jaar wethouder Economische Zaken in Den Haag namens het CDA. Hij heeft zich in Den Haag sterk gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. De nieuwe aanjager moet een impuls geven aan Beter Aanbesteden, onder meer door het uitdragen van afgeronde acties, zoals de Handreiking Tenderkostenvergoeding.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 21 mei 2019

Partner worden

  • Type: cursus
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: ONDERNEMEN
Partner worden

di 21 mei 2019

Debat Smart Cities of Domme Steden

  • Type: overig
  • Locatie: OBA Oosterdok, auditorium, Oosterdokskade 143 Amsterdam
  • Organisatie: Academie van Bouwkunst ism Architectuurcentrum Amsterdam
  • Onderwerp: Technologische ontwikkeling
Debat Smart Cities of Domme Steden

Nieuws / 18 feb, 2019

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

De Aanbestedingspraktijk blijft problematisch. Desondanks  zijn recente ontwikkelingen te bespeuren die de praktijk verbeteren. De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en het Programma Beter aanbesteden dragen bij aan een betere selectiecultuur. Onlangs heeft de

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

Nieuws / 05 feb, 2019

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Architecten, ingenieurs, installateurs en softwareleveranciers vechten tegen buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s in contracten. ‘De gewoonte is gegroeid om de projectrisico’s zoveel mogelijk op het bordje van adviseurs te leggen. Die kunnen zich hiertegen nauwelijks verzekeren. Een opdracht

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Nieuws / 18 dec, 2018

Een Kerstboodschap – van Nathalie & Fred

Dàt het beter gaat met ons als architectenbranche is onmiskenbaar. Maar zijn we ook gelukkiger? Het is een vraag die hoort bij de tijd waarin we met onze naasten verkeren en elkaar geluk wensen voor

Een Kerstboodschap – van Nathalie & Fred

Inloggen op BNA

(Sluiten)