“Het geld kan hier zoveel beter besteed worden”

Interview met Nathalie de Vries voor Dagblad van het Noorden

7 november 2017

Nathalie de Vries, voorzitter van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), vindt het de hoogste tijd dat het in het aardbevingsgebied niet alleen over technische veiligheidsmaatregelen gaat, maar ook over leef- en duurzaamheid.

U vindt het tijd om de noodklok te luiden?
,,Ja, ik denk dat wij vooral gealarmeerd werden doordat er bij de aardbevingsproblematiek geen enkele stem vanuit de ontwerpershoek naar voren kwam. Terwijl je toch zou verwachten dat er voorstellen komen vanuit de hoek van architecten en stedenbouwkundigen. We hoorden bovendien veel klachten over technische oplossingen en slecht lopende processen. Voor ons was dat een signaal dat er iets ontbrak in het hele verhaal. Juist ontwerpers zijn gewend eerst naar gebruikers te luisteren, opgaven goed te formuleren en verschillende oplossingen met elkaar te integreren. Dat misten we.”

Hadden de Groninger architecten al niet veel eerder de rijen moeten sluiten en naar voren moeten treden?
„Nou, dat is precies de vraag die we aan hen gesteld hebben. Hun antwoord was dat de aanpak helemaal gericht is op veiligheid. Het is veiligheid, veiligheid en veiligheid. En men wil zo snel mogelijk verstevigen, de scheuren moeten dicht. Daardoor krijg je vooral technische oplossingen en daarbij wordt er dus iets essentieels overgeslagen. Als je goede plannen voor het gebied wilt maken, dan moet het ook over kwaliteit en leefbaarheid gaan. Dat zou een prioriteit moeten zijn.”

„Het moet niet langer beginnen met een technische oplossing, niet met een inspecteur die langs komt, en dan nog eentje, en dan nog eentje, en dan een taxateur en dan een aannemer, waarna je het vervolgens niet met elkaar eens bent. Je moet als bewoner te horen krijgen dat er alternatieven zijn. Want hoe kom je daar anders op? Als een constructeur tegen je zegt dat je huis zo en zo verstevigd moet worden, heb dan maar eens de moed om te zeggen: ‘Nou, ik dacht maar even van niet’.”

 

„Twee dingen zijn belangrijk. Het ene is dat echt erkend wordt dat het niet alleen om veiligheid gaat, maar ook om leefbaarheid, om duurzame kwaliteit, om de toekomst van de mensen die in het gebied wonen. Dat moet officieel ook op de agenda komen. En een tweede is: er zijn in Nederland vaker grote complexe opgaven aangepakt, zoals Ruimte voor de rivier , het veilig maken van de grote rivieren. Daarin heeft Nederland laten zien dat we met op maat gemaakte oplossingen kunnen komen voor complexe problemen.”

Maakt de door de BNA bepleite aanpak alles niet nog duurder?
„Nee, we hebben eigenlijk niemand gehoord die zei dat hij meer geld nodig had. Wat we steeds hebben gehoord is: je kunt hetzelfde geld veel slimmer besteden.”

Waar moeten we beginnen?
„Wij zeggen: vertrouw de lokale gemeenschappen meer, help bij het opzetten van teams van deskundigen die samen met zo’n gemeenschap aan de slag kunnen. Je hebt de gemeente, de mensen die er wonen, je hebt ook idealistische mensen nodig die pleiten voor duurzaamheid, en ook een architect en stedenbouwkundige die gezamenlijk een plan maken. Dat is, als je het over de hele provincie uitrolt, een programma. Verduurzamen van woningen is trouwens ook nationale opgave en niet uniek voor Groningen.”

„We hebben in ons land de stadsvernieuwingsoperatie gehad, we hebben veel stationsgebieden in Nederland aangepakt. In alle gevallen is besloten dat het gaat om de kwaliteit en om verbetering daarvan. Bij Ruimte voor de rivier zijn tal van nieuwe oplossingen bedacht met aandacht voor cultuurhistorische betekenissen van landschappen en nieuwe economische kansen. Wat zou het mooi zijn wanneer in Groningen zo ook nieuwe manieren van verduurzaming en een lichtere manier van bouwen ontstaan.”

U zegt: het is eigenlijk een kans?
,,Ja, dat klinkt een beetje wrang misschien, maar het beeld zou omgebogen moeten worden. Zodat je straks juist graag naar het gebied toe wil, omdat daar gebouwen staan die toekomstbestendig zijn. Die zijn dan bestand tegen een aardbeving, maar ze zijn ook voorbeeld van hoe je rijtjeshuizen uit de naoorlogse tijd op een slimme manier weer heel wat jaren mee kunt laten gaan. Of hoe je in een dorp dat krimpt opeens een eigen energievoorziening op poten kunt zetten en een vitale dorpskern.”

Gaat die aandacht voor de leefbaarheid niet voor nog meer vertraging zorgen?
,,We praten niet over rocket science . Het is vaak het tegen het licht houden van plannen om te zien of er wel de beste oplossing is gekozen. Gebruik toch de bestaande kennis en dan kun je steeds betere oplossingen bedenken. En deel dat. Wij gaan een witboek maken met goede voorbeelden. Wij willen heus niet alles stilleggen en overnieuw beginnen. ”

Is er buitenlandse expertise waar we op terug kunnen vallen?
,,Nou, het grappige is dat we in Nederland juist, met goed opgeleide stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, heel wel in staat zijn om dat goed te doen. Uit de hele wereld komen mensen naar Nederland om te zien hoe wij verstedelijken, hoe we met fietsers omgaan, hoe we hier nog redelijk sociaal blijven met elkaar. Met projecten als Ruimte voor de rivier hebben we een wereldwijde reputatie.”

Des te gekker dat we dat in Groningen niet voor elkaar hebben.
,Nóg niet voor elkaar hebben. Ja, dat was de verwondering die wij ook hadden, maar de deskundigen zijn er gewoon en ze willen hun kennis ook nog eens delen. Dus, wat wil je nog meer? Sla ze niet over, maar maak er gebruik van. Er zijn heel goede architecten in het Noorden, er is een Academie voor Bouwkunst, er is een hele lange traditie van mooie gebouwen maken. En er zijn al een aantal goede voorbeelden.”

„Maar ergens moeten er wel eerst wat spelregels worden aangepast. Je moet erkennen dat er eigenzinnige oplossingen bedacht moeten worden, dat is wat je van Ruimte voor de rivier kunt leren. Dat je niet alleen die dijk gaat verleggen en verhogen, maar ook nieuwe manieren verzint om boerenbedrijven te maken, dat je ook eens een extra brug bouwt om te zorgen dat bewoners van beide zijden van een rivier eindelijk eens naar elkaar toe kunnen fietsen.”

,,Wordt het veiliger van zo’n aanpak? Nee. Maar wel beter. En dan gaan mensen het project accepteren en omarmen en eraan meewerken. Het onvermijdelijke wat toch moet gebeuren krijgt dan een plek en er ontstaat zelfs een nieuw elan. Als mensen een perspectief krijgen vinden ze het prettiger om mee te werken aan verandering. Want waarom zou je meewerken zonder perspectief, waarom zou je dan meedoen?”

Bron: Dagblad van het Noorden

Algemeen: Laatste BNA nieuws

wo 12 dec 2018

Verbouw en transformatie

  • Type: cursus
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: REGELGEVING
Verbouw en transformatie

Nieuws / 10 dec, 2018

Private sector aanjager groei architectenbranche

Na jaren ‘wederopbouwen’ na de crisis is de omzet van architectenbureaus in 2017 gegroeid met 6,6%. Voor 2019 verwachten zij een verdere groei van het aantal nieuwe opdrachten. De vraag naar woningen en kantoren is

Private sector aanjager groei architectenbranche

Nieuws / 05 dec, 2018

De architectenbranche: een veld in transformatie

Het veld waarin architecten werkzaam zijn, is in de afgelopen twee decennia drastisch gewijzigd. Nieuwe regels, nieuwe spelers, nieuwe technologie en een diepe economische crisis hebben gevestigde verhoudingen en relaties in het veld waarin architectenbureaus

De architectenbranche: een veld in transformatie

Nieuws / 04 dec, 2018

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Overeenkomstig artikel 1a van het Huishoudelijk Reglement hebben de hieronder genoemde bureaus een verzoek om toelating bij de BNA ingediend: Archivolt Architectuur Studio, Almelo BoomBoomBoomArchitects, Maastricht BURO-S ARCHITECTS, Den Haag Civic Architects, Amsterdam IWT, Rotterdam Architectenbureau

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Inloggen op BNA

(Sluiten)