Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

6 november 2018

Conform haar Marktvisie wil het Rijksvastgoedbedrijf de markt eerder informeren over verwachte aanbestedingen. Door haar inkoopplanning te delen, kunnen architecten in een vroeg stadium checken welke opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf de komende tijd aanbesteed zullen worden. Dat biedt handelingsperspectief: bureaus kunnen zich beter voorbereiden op aankomende interessante tenders.

Inkoopplanning
Met de publicatie van haar inkoopplanning komt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) tegemoet aan de wens van de markt om eerder inzicht te krijgen in toekomstige aanbestedingen. Zo kunnen ook architecten zich beter voorbereiden, tijdig partners benaderen, selectiever inschrijven en uiteindelijk ook betere aanbiedingen op tafel leggen. Deze planning is gebaseerd op de officiële jaaropdrachten van het RVB en geeft inzicht in wat, waar en wanneer iets gaat gebeuren en hoe groot het project is. Aan het overzicht kan de markt echter geen rechten ontlenen.

Up to date
De inkoopplanning wordt tweemaal per jaar, in het voorjaar en het najaar, aangepast en aangevuld. De meest recente versie is te downloaden via www.rijksvastgoedbedrijf.nl/inkoop. Op deze webpagina is ook informatie te vinden over de procedures, modeldocumenten en voorwaarden die het RVB bij haar aanbestedingen hanteert.

Marktvisie
Het publiceren van de inkoopplanning is een actie, die voortvloeit uit de Marktvisie van het RVB. Het RVB wil met deze visie de samenwerking met de markt verbeteren. Het motto van de RVB marktvisie is: samenwerken op basis van vertrouwen. Het RVB wil binnen een zakelijke relatie met marktpartijen werken op basis van wederzijds vertrouwen en de samenwerking structureel aandacht geven. De BNA onderschrijft de uitgangspunten van de Marktvisie en is nauw betrokken bij de uitvoering.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

wo 27 mrt 2019

Brandveilig Ontwerpen

  • Type: cursus
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA | Academie
  • Onderwerp: BNA Academie REGELGEVING
Brandveilig Ontwerpen

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 04 mrt, 2019

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Als architect kun je een beroep doen op rechtsbescherming wanneer je in een aanbestedingsprocedure geconfronteerd wordt met voorwaarden en/of beslissingen van de aanbesteder, die niet stroken met de aanbestedingsregels. Wanneer de aanbesteder geen gehoor geeft,

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Nieuws / 26 feb, 2019

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

De Europese markt voor architecten herstelt gestaag. Vanaf 2012 groeit de markt weer. Het aantal architecten in Europa is de afgelopen 10 jaar gestegen. Dit en meer blijkt uit de ACE Sectorstudie 2018. De ACE Sectorstudie brengt tweejaarlijks sociale en economische ontwikkelingen over

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

Nieuws / 05 feb, 2019

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Architecten, ingenieurs, installateurs en softwareleveranciers vechten tegen buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s in contracten. ‘De gewoonte is gegroeid om de projectrisico’s zoveel mogelijk op het bordje van adviseurs te leggen. Die kunnen zich hiertegen nauwelijks verzekeren. Een opdracht

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Inloggen op BNA

(Sluiten)