Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

6 november 2018

Conform haar Marktvisie wil het Rijksvastgoedbedrijf de markt eerder informeren over verwachte aanbestedingen. Door haar inkoopplanning te delen, kunnen architecten in een vroeg stadium checken welke opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf de komende tijd aanbesteed zullen worden. Dat biedt handelingsperspectief: bureaus kunnen zich beter voorbereiden op aankomende interessante tenders.

Inkoopplanning
Met de publicatie van haar inkoopplanning komt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) tegemoet aan de wens van de markt om eerder inzicht te krijgen in toekomstige aanbestedingen. Zo kunnen ook architecten zich beter voorbereiden, tijdig partners benaderen, selectiever inschrijven en uiteindelijk ook betere aanbiedingen op tafel leggen. Deze planning is gebaseerd op de officiële jaaropdrachten van het RVB en geeft inzicht in wat, waar en wanneer iets gaat gebeuren en hoe groot het project is. Aan het overzicht kan de markt echter geen rechten ontlenen.

Up to date
De inkoopplanning wordt tweemaal per jaar, in het voorjaar en het najaar, aangepast en aangevuld. De meest recente versie is te downloaden via www.rijksvastgoedbedrijf.nl/inkoop. Op deze webpagina is ook informatie te vinden over de procedures, modeldocumenten en voorwaarden die het RVB bij haar aanbestedingen hanteert.

Marktvisie
Het publiceren van de inkoopplanning is een actie, die voortvloeit uit de Marktvisie van het RVB. Het RVB wil met deze visie de samenwerking met de markt verbeteren. Het motto van de RVB marktvisie is: samenwerken op basis van vertrouwen. Het RVB wil binnen een zakelijke relatie met marktpartijen werken op basis van wederzijds vertrouwen en de samenwerking structureel aandacht geven. De BNA onderschrijft de uitgangspunten van de Marktvisie en is nauw betrokken bij de uitvoering.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 08 jan, 2019

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs,

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Nieuws / 06 nov, 2018

Voorkom uitsluiting wegens voorwaardelijke inschrijving

Onlangs publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts opnieuw een advies op een klacht van de BNA.  Een aanbesteder had twee bureaus uitgesloten van een EU aanbesteding vanwege een standaardverwijzing naar de DNR2011 in de format van

Voorkom uitsluiting wegens voorwaardelijke inschrijving

Nieuws / 03 okt, 2018

Meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig

Architecten hebben meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig om samen de circulaire architectuur en bouw te ontwikkelen. Bij deze gezamenlijke zoektocht is het delen van ervaringen met andere bureaus en alle spelers uit de bouwketen

Meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig

Inloggen op BNA

(Sluiten)