Invoeringsdatum nieuwe BENG-eisen moet worden uitgesteld

De noodzakelijke rekensoftware gebaseerd op de NTA 8800 is eind 2019 gereed

24 april 2019

De geplande invoeringsdatum van de nieuwe BENG-eisen per 1 januari 2020 is niet meer haalbaar. Dit werd duidelijk bij de laatste programmaraadvergadering van de NTA 8800, de nieuwe rekennorm. De BNA heeft samen met opdrachtegevers en bouwers altijd gepleit voor een invoeringstijd van minimaal 6 maanden na het gereedkomen van de rekensoftware. Minister Ollongren heeft dit op 21 februari naar aanleiding van kamervragen van de Erik Ronnes (CDA) nogmaals bevestigd.

Softwareontwikkelaars hebben meer tijd nodig voor vertalen NTA 8800
De softwarebouwers van UNIEC en Enorm (DGMR Software BV en Earth Energie Advies BV) hebben onlangs een persbericht uitgebracht. Daaruit werd duidelijk dat de twee grootste softwarebouwers hun krachten hebben gebundeld. Zij denken dat UNIEC 3, met de NTA 8800 software, pas in het vierde kwartaal van 2019 kan worden gevalideerd en geattesteerd. Op de website van UNIEC 3 staat over de planning: ‘Hierdoor beschikt u per 1 januari 2020 over perfecte software om uw (Bijna) Energie Neutrale Gebouwen te kunnen berekenen.’

De NTA 8800 is een complexe norm. Echter, de planning van de overheid om deze per 1 januari 2020 van kracht te laten worden, heeft geleid tot een grote tijdsdruk op de ontwikkeling van software. Doordat de NTA 8800 complex is, nog regelmatig wordt aangepast, en conceptberekeningen ook regelmatig veranderen, vertraagd de ontwikkeling van de rekensoftware automatisch.

Nieuwe datum nog niet bekend
Het is in ieder geval duidelijk dat de software niet zes maanden vóór 1 januari 2020 gereed is. De BNA en de Lente-akkoord partners hebben daarom tijdens de NTA 8800 Programmaraad van 16 april aan de aanwezige ambtenaar van BZK gevraagd om duidelijkheid te scheppen. Hij liet weten dat het géén 1 januari 2020 wordt. Over een nieuwe datum kon het ministerie nog niets zeggen. De datum zal tenminste 6 maanden voor inwerkingtreding worden gecommuniceerd. In het traject is zorgvuldigheid het belangrijkst. Minister Ollongren komt in juni 2019 met een Kamerbrief over de BENG-eisen en de planning naar buiten.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

do 06 jun 2019

Parametrisch ontwerpen

  • Type: workshop
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA | Academie
  • Onderwerp: BNA Academie Vakmanschap
Parametrisch ontwerpen

Nieuws / 23 mei, 2019

Vakjury kiest 9 toptalenten voor Next Step Program 2019

Op 14 mei kwam de vakjury van het Next Step Program voor jong architectuurtalent bijeen om de Next Step Ahead Group te kiezen. Meer dan 40 inzenders hadden zich opgegeven voor deze 3e editie van

Vakjury kiest 9 toptalenten voor Next Step Program 2019

Nieuws / 23 mei, 2019

Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen

Op vrijdag 10 mei presenteerden vier jonge ontwerpteams bestaand uit BNA-architecten, landschapsarchitecten en andere specialisten op bedrijventerrein Hoorn80 hun visies op energieneutrale bedrijventerreinen. De ontwerpstudie was een initiatief van BNA Onderzoek, Kortman Duurzame Gebiedsontwikkeling, de

Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen

Nieuws / 17 mei, 2019

Noord-Zuidlijn is BNA Beste Gebouw van het Jaar 2019

De Noord-Zuidlijn in Amsterdam is verkozen tot het BNA Beste Gebouw van het Jaar 2019. Architect Jan Benthem (Benthem Crouwel Architects) en een vertegenwoordiger van opdrachtgever gemeente Amsterdam, Metro en Tram namen hun prijs – een

Noord-Zuidlijn is BNA Beste Gebouw van het Jaar 2019

Inloggen op BNA

(Sluiten)