Jan Griffioen: Dekenen dragen bij aan kwaliteitsborging BNA

Wat is het nut van het dekenensysteem van de BNA?

6 oktober 2014

Het antwoord op deze vraag komt vanzelf aan de orde als je de vraag iets anders stelt: waarom heeft de BNA het Dekenensysteem ingevoerd? Jan Griffioen (deken van BNA Kring Centrum) licht toe.

Waarom zijn er dekenen?

Kijk, wanneer de leden van een beroepsvereniging van mening zijn dat ze afspraken moeten maken over de wijze waarop zij het vak willen uitoefenen – met inbegrip van de manier waarop zij met hun opdrachtgevers omgaan en hoe zij zich onderling dienen te gedragen – dan moet je als beroepsorganisatie niet alleen die afspraken vastleggen in statuten, reglementen, richtlijnen, adviezen en gedragscodes of wat daar maar voor bedacht kan worden. Dan moet je – zowel naar de eigen organisatie als naar de samenleving toe – ook laten zien hoe je dit borgt.

Dat is dus het primaire nut van het dekenen-systeem. Iedereen die van mening is dat een BNA-bureau zich niet houdt aan de gedragsregels kan de dekenen inschakelen. Je zou het kunnen zien als de eerste stap wanneer een dispuut dreigt.
Overigens blijkt dat de leden van de BNA de deken meestal pas benaderen wanneer er al een conflict is ontstaan. Beter zou het zijn de deken ook in te zetten bij vragen die ontstaan voordat het dispuut of geschil er is.

Wie zijn die dekenen en hoe werkt het precies?

De dekenen worden benoemd op basis van hun kennis, ervaring en onpartijdigheid. De voordracht door de Kringen garandeert een goede landelijke spreiding van de dekenen. De dekenen zijn wegwijzers, bemiddelaars en vertrouwenslieden. Zij zijn verplicht ervoor te zorgen dat er geen belangverstrengeling ontstaat.

Een deken zal altijd proberen een oplossing te vinden op basis van hoor en wederhoor, waarbij zijn/haar inzet ten minste conflictverlagend dient te zijn. Veelal spreekt de deken eerst separaat met beide partijen, waarna er zo mogelijk in gezamenlijkheid een oplossing wordt vastgesteld.

Aan het eind vraag ik ook altijd aan beide partijen of zij zich kunnen vinden in de oplossing omdat daarmee de gelijkwaardigheid tussen de partijen nog eens wordt benadrukt.

Kun je voorbeelden geven waarin dit nut zich laat zien?

Zeker, ik zal er een paar noemen, waarbij ik blij ben te kunnen melden dat de meeste gevallen naar tevredenheid worden afgerond.

Zo werd ik benaderd door een advocaat met de vraag of de deken ook kon worden ingezet voorafgaand aan een juridisch geschil. Het dispuut handelde over een aantal declaraties waarvan de opdrachtgever vond dat deze exorbitant waren. Het geval was des te pijnlijker omdat architect en opdrachtgever elkaar goed kenden.

Na gesprekken met opdrachtgever en architect en bestudering van de gemaakte afspraken en het geleverde werk, werd inzichtelijk waarover het conflict eigenlijk ging. En dat is dan een goede basis om het gemeenschappelijke gesprek aan te gaan waarbij natuurlijk ook de emotionele kant – die vaak een grote rol speelt – aan bod komt. Als je weet te bereiken dat beide partijen werkelijk naar elkaars verhaal willen luisteren,  dan is de oplossing meestal binnen handbereik.

En tussen architecten?

Ja, er zijn ook geschillen tussen leden. Lid A claimde een vergoeding voor een door een lid B uitgevoerde uitbreiding waarop A auteursrecht had. Uit het onderzoek bleek dat de opdracht aan B was verstrekt door een aannemer die ‘slechts’ een kopie had van een eerder uitgevoerde uitbreiding in de buurt, waarvoor hij B had gevraagd de omgevingsvergunning te verzorgen. De aannemer kende B goed, en B zag dit meer als een bouwkundige opdracht en voelde zich niet als ‘architect’ gevraagd.

Los van een financiële genoegdoening leidden de gesprekken tot nog een oplossing: we benoemden mogelijke kansen voor zowel de aannemer als architect A. Als zij samen het potentieel in de wijk zouden aanboren, zou dat voor iedereen veel meer opleveren dan het voorliggende geschil.

Het heeft inderdaad geleid tot afspraken waarbij architect A en de aannemer eigenaren van nog niet uitgevoerde uitbreidingen gezamenlijk benaderen.

Jan Griffioen (Griffioen Architecten) is deken van BNA Kring Centrum

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 04 mrt, 2019

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Als architect kun je een beroep doen op rechtsbescherming wanneer je in een aanbestedingsprocedure geconfronteerd wordt met voorwaarden en/of beslissingen van de aanbesteder, die niet stroken met de aanbestedingsregels. Wanneer de aanbesteder geen gehoor geeft,

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Nieuws / 26 feb, 2019

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

De Europese markt voor architecten herstelt gestaag. Vanaf 2012 groeit de markt weer. Het aantal architecten in Europa is de afgelopen 10 jaar gestegen. Dit en meer blijkt uit de ACE Sectorstudie 2018. De ACE Sectorstudie brengt tweejaarlijks sociale en economische ontwikkelingen over

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

Nieuws / 05 feb, 2019

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Architecten, ingenieurs, installateurs en softwareleveranciers vechten tegen buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s in contracten. ‘De gewoonte is gegroeid om de projectrisico’s zoveel mogelijk op het bordje van adviseurs te leggen. Die kunnen zich hiertegen nauwelijks verzekeren. Een opdracht

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Inloggen op BNA

(Sluiten)