Jan Griffioen: Dekenen dragen bij aan kwaliteitsborging BNA

Wat is het nut van het dekenensysteem van de BNA?

6 oktober 2014

Het antwoord op deze vraag komt vanzelf aan de orde als je de vraag iets anders stelt: waarom heeft de BNA het Dekenensysteem ingevoerd? Jan Griffioen (deken van BNA Kring Centrum) licht toe.

Waarom zijn er dekenen?

Kijk, wanneer de leden van een beroepsvereniging van mening zijn dat ze afspraken moeten maken over de wijze waarop zij het vak willen uitoefenen – met inbegrip van de manier waarop zij met hun opdrachtgevers omgaan en hoe zij zich onderling dienen te gedragen – dan moet je als beroepsorganisatie niet alleen die afspraken vastleggen in statuten, reglementen, richtlijnen, adviezen en gedragscodes of wat daar maar voor bedacht kan worden. Dan moet je – zowel naar de eigen organisatie als naar de samenleving toe – ook laten zien hoe je dit borgt.

Dat is dus het primaire nut van het dekenen-systeem. Iedereen die van mening is dat een BNA-bureau zich niet houdt aan de gedragsregels kan de dekenen inschakelen. Je zou het kunnen zien als de eerste stap wanneer een dispuut dreigt.
Overigens blijkt dat de leden van de BNA de deken meestal pas benaderen wanneer er al een conflict is ontstaan. Beter zou het zijn de deken ook in te zetten bij vragen die ontstaan voordat het dispuut of geschil er is.

Wie zijn die dekenen en hoe werkt het precies?

De dekenen worden benoemd op basis van hun kennis, ervaring en onpartijdigheid. De voordracht door de Kringen garandeert een goede landelijke spreiding van de dekenen. De dekenen zijn wegwijzers, bemiddelaars en vertrouwenslieden. Zij zijn verplicht ervoor te zorgen dat er geen belangverstrengeling ontstaat.

Een deken zal altijd proberen een oplossing te vinden op basis van hoor en wederhoor, waarbij zijn/haar inzet ten minste conflictverlagend dient te zijn. Veelal spreekt de deken eerst separaat met beide partijen, waarna er zo mogelijk in gezamenlijkheid een oplossing wordt vastgesteld.

Aan het eind vraag ik ook altijd aan beide partijen of zij zich kunnen vinden in de oplossing omdat daarmee de gelijkwaardigheid tussen de partijen nog eens wordt benadrukt.

Kun je voorbeelden geven waarin dit nut zich laat zien?

Zeker, ik zal er een paar noemen, waarbij ik blij ben te kunnen melden dat de meeste gevallen naar tevredenheid worden afgerond.

Zo werd ik benaderd door een advocaat met de vraag of de deken ook kon worden ingezet voorafgaand aan een juridisch geschil. Het dispuut handelde over een aantal declaraties waarvan de opdrachtgever vond dat deze exorbitant waren. Het geval was des te pijnlijker omdat architect en opdrachtgever elkaar goed kenden.

Na gesprekken met opdrachtgever en architect en bestudering van de gemaakte afspraken en het geleverde werk, werd inzichtelijk waarover het conflict eigenlijk ging. En dat is dan een goede basis om het gemeenschappelijke gesprek aan te gaan waarbij natuurlijk ook de emotionele kant – die vaak een grote rol speelt – aan bod komt. Als je weet te bereiken dat beide partijen werkelijk naar elkaars verhaal willen luisteren,  dan is de oplossing meestal binnen handbereik.

En tussen architecten?

Ja, er zijn ook geschillen tussen leden. Lid A claimde een vergoeding voor een door een lid B uitgevoerde uitbreiding waarop A auteursrecht had. Uit het onderzoek bleek dat de opdracht aan B was verstrekt door een aannemer die ‘slechts’ een kopie had van een eerder uitgevoerde uitbreiding in de buurt, waarvoor hij B had gevraagd de omgevingsvergunning te verzorgen. De aannemer kende B goed, en B zag dit meer als een bouwkundige opdracht en voelde zich niet als ‘architect’ gevraagd.

Los van een financiële genoegdoening leidden de gesprekken tot nog een oplossing: we benoemden mogelijke kansen voor zowel de aannemer als architect A. Als zij samen het potentieel in de wijk zouden aanboren, zou dat voor iedereen veel meer opleveren dan het voorliggende geschil.

Het heeft inderdaad geleid tot afspraken waarbij architect A en de aannemer eigenaren van nog niet uitgevoerde uitbreidingen gezamenlijk benaderen.

Jan Griffioen (Griffioen Architecten) is deken van BNA Kring Centrum

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Nieuws / 06 nov, 2018

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

Conform haar Marktvisie wil het Rijksvastgoedbedrijf de markt eerder informeren over verwachte aanbestedingen. Door haar inkoopplanning te delen, kunnen architecten in een vroeg stadium checken welke opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf de komende tijd aanbesteed zullen

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

Nieuws / 06 nov, 2018

Voorkom uitsluiting wegens voorwaardelijke inschrijving

Onlangs publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts opnieuw een advies op een klacht van de BNA.  Een aanbesteder had twee bureaus uitgesloten van een EU aanbesteding vanwege een standaardverwijzing naar de DNR2011 in de format van

Voorkom uitsluiting wegens voorwaardelijke inschrijving

Nieuws / 03 okt, 2018

Meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig

Architecten hebben meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig om samen de circulaire architectuur en bouw te ontwikkelen. Bij deze gezamenlijke zoektocht is het delen van ervaringen met andere bureaus en alle spelers uit de bouwketen

Meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig

Inloggen op BNA

(Sluiten)