Juiste uitvraag begint bij visie

10 april 2018

Platform STAD organiseerde op 5 april een STADgesprek over Haagse tenders. Het debat was levendig, maar gemankeerd door verwarring over het begrip tender (aanbesteding of grondtransactie) en de rol van de gemeente (contractpartij of toezichthouder). Inleider Tim de Boer hekelde het gebrek aan openheid van besluitvormingsprocessen bij Haagse bouwprojecten. Ellen van der Wal van Vakwerkarchitecten presenteerde haar praktijkervaring met tenders. Haar bureau ‘loves (to win) tenders’, al blijken investeringen fors te zijn. Helen Amerika (AKRO Consult) gaf een overzicht van de (on)mogelijkheden bij gemeentelijke gronduitgifte.

Partnerkeuze moet centraal staan

De BNA, NEPROM en de Gemeente Den Haag gingen in discussie naar aanleiding van de presentaties. Volgens BNA-directeur Fred Schoorl hebben tenders een ‘fatal attraction’:  er zit geen verdienmodel in voor veel bureaus. Qua openheid en juiste uitvraag is een integrale visie op de stad essentieel, benadrukte Schoorl. Den Haag hoeft het wiel niet zelf uit te vinden, maar kan inspiratie opdoen bij het architectuurbeleid van Rotterdam en de Marktvisie van RVB.  Margriet Schepman (NEPROM) waarschuwt procedures niet te zwaar op te tuigen. BNA en NEPROM benadrukken beiden dat bij een tender partnerkeuze centraal moet staan. Vragen om een (uitgewerkt) plan is ongewenst. De prijs vastzetten is een goede strategie om maximale kwaliteit te krijgen.

Potentieel architecten beter benutten

Erik Pasveer (Hoofd Stedenbouw & Planologie) en Henk Harms (Directeur Ontwikkeling & Realisatie) menen dat Den Haag haar zaken op orde heeft. De gemeente heeft een beleidsmatig verankerde visie op de stad. De transparantie van stedelijk beleid is geborgd in de politieke besluitvorming, inclusief consultatiemomenten. De praktische suggesties vinden zij interessant, maar worden mondjesmaat al toegepast. Bij gronduitgiftes selecteren ambtelijke experts een paar marktpartijen voor een onderhandse gronduitgifte tegen een minimumprijs. Op projectniveau draait transparantie primair om verantwoording van de partnerkeuze en de onderbouwing van de minimum grondprijs. Een defensieve houding, constateert Schoorl: ‘Den Haag zou er voor kunnen kiezen het potentieel van architecten beter te benutten. Nu laat ze haar oren teveel hangen naar de markt. Doodzonde, want marktpartijen zijn hier ook niet bij gebaat.’

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 04 mrt, 2019

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Als architect kun je een beroep doen op rechtsbescherming wanneer je in een aanbestedingsprocedure geconfronteerd wordt met voorwaarden en/of beslissingen van de aanbesteder, die niet stroken met de aanbestedingsregels. Wanneer de aanbesteder geen gehoor geeft,

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Nieuws / 26 feb, 2019

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

De Europese markt voor architecten herstelt gestaag. Vanaf 2012 groeit de markt weer. Het aantal architecten in Europa is de afgelopen 10 jaar gestegen. Dit en meer blijkt uit de ACE Sectorstudie 2018. De ACE Sectorstudie brengt tweejaarlijks sociale en economische ontwikkelingen over

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

Nieuws / 05 feb, 2019

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Architecten, ingenieurs, installateurs en softwareleveranciers vechten tegen buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s in contracten. ‘De gewoonte is gegroeid om de projectrisico’s zoveel mogelijk op het bordje van adviseurs te leggen. Die kunnen zich hiertegen nauwelijks verzekeren. Een opdracht

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Inloggen op BNA

(Sluiten)