Juiste uitvraag begint bij visie

10 april 2018

Platform STAD organiseerde op 5 april een STADgesprek over Haagse tenders. Het debat was levendig, maar gemankeerd door verwarring over het begrip tender (aanbesteding of grondtransactie) en de rol van de gemeente (contractpartij of toezichthouder). Inleider Tim de Boer hekelde het gebrek aan openheid van besluitvormingsprocessen bij Haagse bouwprojecten. Ellen van der Wal van Vakwerkarchitecten presenteerde haar praktijkervaring met tenders. Haar bureau ‘loves (to win) tenders’, al blijken investeringen fors te zijn. Helen Amerika (AKRO Consult) gaf een overzicht van de (on)mogelijkheden bij gemeentelijke gronduitgifte.

Partnerkeuze moet centraal staan

De BNA, NEPROM en de Gemeente Den Haag gingen in discussie naar aanleiding van de presentaties. Volgens BNA-directeur Fred Schoorl hebben tenders een ‘fatal attraction’:  er zit geen verdienmodel in voor veel bureaus. Qua openheid en juiste uitvraag is een integrale visie op de stad essentieel, benadrukte Schoorl. Den Haag hoeft het wiel niet zelf uit te vinden, maar kan inspiratie opdoen bij het architectuurbeleid van Rotterdam en de Marktvisie van RVB.  Margriet Schepman (NEPROM) waarschuwt procedures niet te zwaar op te tuigen. BNA en NEPROM benadrukken beiden dat bij een tender partnerkeuze centraal moet staan. Vragen om een (uitgewerkt) plan is ongewenst. De prijs vastzetten is een goede strategie om maximale kwaliteit te krijgen.

Potentieel architecten beter benutten

Erik Pasveer (Hoofd Stedenbouw & Planologie) en Henk Harms (Directeur Ontwikkeling & Realisatie) menen dat Den Haag haar zaken op orde heeft. De gemeente heeft een beleidsmatig verankerde visie op de stad. De transparantie van stedelijk beleid is geborgd in de politieke besluitvorming, inclusief consultatiemomenten. De praktische suggesties vinden zij interessant, maar worden mondjesmaat al toegepast. Bij gronduitgiftes selecteren ambtelijke experts een paar marktpartijen voor een onderhandse gronduitgifte tegen een minimumprijs. Op projectniveau draait transparantie primair om verantwoording van de partnerkeuze en de onderbouwing van de minimum grondprijs. Een defensieve houding, constateert Schoorl: ‘Den Haag zou er voor kunnen kiezen het potentieel van architecten beter te benutten. Nu laat ze haar oren teveel hangen naar de markt. Doodzonde, want marktpartijen zijn hier ook niet bij gebaat.’

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 18 jan 2019

SamCity Hoorn

  • Type: excursie
  • Locatie: Sam City, Westfriese Parkweg 4, Hoorn
  • Organisatie: Lokaal Netwerk Noord-Holland
  • Onderwerp: BNA Netwerken
SamCity Hoorn

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Nieuws / 06 nov, 2018

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

Conform haar Marktvisie wil het Rijksvastgoedbedrijf de markt eerder informeren over verwachte aanbestedingen. Door haar inkoopplanning te delen, kunnen architecten in een vroeg stadium checken welke opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf de komende tijd aanbesteed zullen

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

Nieuws / 06 nov, 2018

Voorkom uitsluiting wegens voorwaardelijke inschrijving

Onlangs publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts opnieuw een advies op een klacht van de BNA.  Een aanbesteder had twee bureaus uitgesloten van een EU aanbesteding vanwege een standaardverwijzing naar de DNR2011 in de format van

Voorkom uitsluiting wegens voorwaardelijke inschrijving

Nieuws / 23 okt, 2018

Nationale handreiking tenderkostenvergoeding gepubliceerd

De nieuwe Handreiking Tenderkostenvergoeding helpt aanbesteders, waaronder gemeenten, om de tenderkosten te beteugelen en als het niet anders kan een redelijke tenderkostenvergoeding vast te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat

Nationale handreiking tenderkostenvergoeding gepubliceerd

Inloggen op BNA

(Sluiten)