Juiste uitvraag begint bij visie

10 april 2018

Platform STAD organiseerde op 5 april een STADgesprek over Haagse tenders. Het debat was levendig, maar gemankeerd door verwarring over het begrip tender (aanbesteding of grondtransactie) en de rol van de gemeente (contractpartij of toezichthouder). Inleider Tim de Boer hekelde het gebrek aan openheid van besluitvormingsprocessen bij Haagse bouwprojecten. Ellen van der Wal van Vakwerkarchitecten presenteerde haar praktijkervaring met tenders. Haar bureau ‘loves (to win) tenders’, al blijken investeringen fors te zijn. Helen Amerika (AKRO Consult) gaf een overzicht van de (on)mogelijkheden bij gemeentelijke gronduitgifte.

Partnerkeuze moet centraal staan

De BNA, NEPROM en de Gemeente Den Haag gingen in discussie naar aanleiding van de presentaties. Volgens BNA-directeur Fred Schoorl hebben tenders een ‘fatal attraction’:  er zit geen verdienmodel in voor veel bureaus. Qua openheid en juiste uitvraag is een integrale visie op de stad essentieel, benadrukte Schoorl. Den Haag hoeft het wiel niet zelf uit te vinden, maar kan inspiratie opdoen bij het architectuurbeleid van Rotterdam en de Marktvisie van RVB.  Margriet Schepman (NEPROM) waarschuwt procedures niet te zwaar op te tuigen. BNA en NEPROM benadrukken beiden dat bij een tender partnerkeuze centraal moet staan. Vragen om een (uitgewerkt) plan is ongewenst. De prijs vastzetten is een goede strategie om maximale kwaliteit te krijgen.

Potentieel architecten beter benutten

Erik Pasveer (Hoofd Stedenbouw & Planologie) en Henk Harms (Directeur Ontwikkeling & Realisatie) menen dat Den Haag haar zaken op orde heeft. De gemeente heeft een beleidsmatig verankerde visie op de stad. De transparantie van stedelijk beleid is geborgd in de politieke besluitvorming, inclusief consultatiemomenten. De praktische suggesties vinden zij interessant, maar worden mondjesmaat al toegepast. Bij gronduitgiftes selecteren ambtelijke experts een paar marktpartijen voor een onderhandse gronduitgifte tegen een minimumprijs. Op projectniveau draait transparantie primair om verantwoording van de partnerkeuze en de onderbouwing van de minimum grondprijs. Een defensieve houding, constateert Schoorl: ‘Den Haag zou er voor kunnen kiezen het potentieel van architecten beter te benutten. Nu laat ze haar oren teveel hangen naar de markt. Doodzonde, want marktpartijen zijn hier ook niet bij gebaat.’

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 03 aug 2018

JOIN the PRIDE

  • Type: overig
  • Locatie: Pension Homeland, Amsterdam
  • Organisatie: BNA
JOIN the PRIDE

Nieuws / 19 jul, 2018

Doe mee met jouw idee tijdens BNA Architectendag 2018

Wat mag volgens jou echt niet ontbreken tijdens de BNA Architectendag? Heb je een suggestie voor een spreker, onderwerp, workshop of activiteit? Of misschien ben je zelf zo’n spreker met een sterk en bevlogen verhaal?

Doe mee met jouw idee tijdens BNA Architectendag 2018

Nieuws / 17 jul, 2018

Joost Ector, bedankt voor de 7 fijne jaren!

“Vanaf vandaag moeten we zijn prikkelende meningen over de staat van het architectenvak weer volgen via zijn columns”, twittert BNA-voorzitter Nathalie de Vries. Zeven aaneengesloten jaren heeft Joost Ector in het BNA-bestuur gezeten en op

Joost Ector, bedankt voor de 7 fijne jaren!

Nieuws / 17 jul, 2018

Exclusieve rondleiding door Beste Gebouwen 2018

Als afsluiting van BNA Beste Gebouw van het Jaar 2018 organiseerden we in samenwerking met mediapartner De Volkskrant twee exclusieve rondleidingen in Arnhem. De eerste rondleiding vond plaats in hét Beste Gebouw van 2018: Het

Exclusieve rondleiding door Beste Gebouwen 2018

Nieuws / 17 jul, 2018

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

In Delft tekende op 9 juli de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt met sectorbrede afspraken over uitwisseling,

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

Inloggen op BNA

(Sluiten)