Juiste uitvraag begint bij visie

10 april 2018

Platform STAD organiseerde op 5 april een STADgesprek over Haagse tenders. Het debat was levendig, maar gemankeerd door verwarring over het begrip tender (aanbesteding of grondtransactie) en de rol van de gemeente (contractpartij of toezichthouder). Inleider Tim de Boer hekelde het gebrek aan openheid van besluitvormingsprocessen bij Haagse bouwprojecten. Ellen van der Wal van Vakwerkarchitecten presenteerde haar praktijkervaring met tenders. Haar bureau ‘loves (to win) tenders’, al blijken investeringen fors te zijn. Helen Amerika (AKRO Consult) gaf een overzicht van de (on)mogelijkheden bij gemeentelijke gronduitgifte.

Partnerkeuze moet centraal staan

De BNA, NEPROM en de Gemeente Den Haag gingen in discussie naar aanleiding van de presentaties. Volgens BNA-directeur Fred Schoorl hebben tenders een ‘fatal attraction’:  er zit geen verdienmodel in voor veel bureaus. Qua openheid en juiste uitvraag is een integrale visie op de stad essentieel, benadrukte Schoorl. Den Haag hoeft het wiel niet zelf uit te vinden, maar kan inspiratie opdoen bij het architectuurbeleid van Rotterdam en de Marktvisie van RVB.  Margriet Schepman (NEPROM) waarschuwt procedures niet te zwaar op te tuigen. BNA en NEPROM benadrukken beiden dat bij een tender partnerkeuze centraal moet staan. Vragen om een (uitgewerkt) plan is ongewenst. De prijs vastzetten is een goede strategie om maximale kwaliteit te krijgen.

Potentieel architecten beter benutten

Erik Pasveer (Hoofd Stedenbouw & Planologie) en Henk Harms (Directeur Ontwikkeling & Realisatie) menen dat Den Haag haar zaken op orde heeft. De gemeente heeft een beleidsmatig verankerde visie op de stad. De transparantie van stedelijk beleid is geborgd in de politieke besluitvorming, inclusief consultatiemomenten. De praktische suggesties vinden zij interessant, maar worden mondjesmaat al toegepast. Bij gronduitgiftes selecteren ambtelijke experts een paar marktpartijen voor een onderhandse gronduitgifte tegen een minimumprijs. Op projectniveau draait transparantie primair om verantwoording van de partnerkeuze en de onderbouwing van de minimum grondprijs. Een defensieve houding, constateert Schoorl: ‘Den Haag zou er voor kunnen kiezen het potentieel van architecten beter te benutten. Nu laat ze haar oren teveel hangen naar de markt. Doodzonde, want marktpartijen zijn hier ook niet bij gebaat.’

Algemeen: Laatste BNA nieuws

wo 26 sep 2018

Communicatie & Samenwerken

  • Type: training
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: Persoonlijke vaardigheden
Communicatie & Samenwerken

Nieuws / 13 sep, 2018

Maarten Polkamp gekozen tot vicevoorzitter

Het BNA-bestuur heeft Maarten Polkamp gevraagd Maartje Luisman op te volgen als vicevoorzitter. Maarten, partner van het Rotterdamse Personal Architecture, is sinds begin 2016 actief als Bestuurslid bij de BNA. Maarten, van harte. Welke taak

Maarten Polkamp gekozen tot vicevoorzitter

Nieuws / 13 sep, 2018

Klacht BNA gegrond: unieke ontwerpopdracht dient aanbesteed

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft opnieuw een klacht van de BNA gegrond verklaard. Het Kröller-Müller Museum wilde rechtstreeks een overheidsopdracht voor een uitbreiding gunnen aan een buitenlandse architect, hetgeen in strijd is met de aanbestedingsplicht.

Klacht BNA gegrond: unieke ontwerpopdracht dient aanbesteed

Nieuws / 13 sep, 2018

Top-5 Jord: ga deze zien @ AFFR!

BNA is partner van het Architecture Film Festival Rotterdam. Het programma is rond, dus een goed moment om festival-directeur Jord den Hollander te vragen welke films we moeten gaan zien. Top-5 Jord: ga deze zien!

Top-5 Jord: ga deze zien @ AFFR!

Inloggen op BNA

(Sluiten)