Juiste uitvraag begint bij visie

10 april 2018

Platform STAD organiseerde op 5 april een STADgesprek over Haagse tenders. Het debat was levendig, maar gemankeerd door verwarring over het begrip tender (aanbesteding of grondtransactie) en de rol van de gemeente (contractpartij of toezichthouder). Inleider Tim de Boer hekelde het gebrek aan openheid van besluitvormingsprocessen bij Haagse bouwprojecten. Ellen van der Wal van Vakwerkarchitecten presenteerde haar praktijkervaring met tenders. Haar bureau ‘loves (to win) tenders’, al blijken investeringen fors te zijn. Helen Amerika (AKRO Consult) gaf een overzicht van de (on)mogelijkheden bij gemeentelijke gronduitgifte.

Partnerkeuze moet centraal staan

De BNA, NEPROM en de Gemeente Den Haag gingen in discussie naar aanleiding van de presentaties. Volgens BNA-directeur Fred Schoorl hebben tenders een ‘fatal attraction’:  er zit geen verdienmodel in voor veel bureaus. Qua openheid en juiste uitvraag is een integrale visie op de stad essentieel, benadrukte Schoorl. Den Haag hoeft het wiel niet zelf uit te vinden, maar kan inspiratie opdoen bij het architectuurbeleid van Rotterdam en de Marktvisie van RVB.  Margriet Schepman (NEPROM) waarschuwt procedures niet te zwaar op te tuigen. BNA en NEPROM benadrukken beiden dat bij een tender partnerkeuze centraal moet staan. Vragen om een (uitgewerkt) plan is ongewenst. De prijs vastzetten is een goede strategie om maximale kwaliteit te krijgen.

Potentieel architecten beter benutten

Erik Pasveer (Hoofd Stedenbouw & Planologie) en Henk Harms (Directeur Ontwikkeling & Realisatie) menen dat Den Haag haar zaken op orde heeft. De gemeente heeft een beleidsmatig verankerde visie op de stad. De transparantie van stedelijk beleid is geborgd in de politieke besluitvorming, inclusief consultatiemomenten. De praktische suggesties vinden zij interessant, maar worden mondjesmaat al toegepast. Bij gronduitgiftes selecteren ambtelijke experts een paar marktpartijen voor een onderhandse gronduitgifte tegen een minimumprijs. Op projectniveau draait transparantie primair om verantwoording van de partnerkeuze en de onderbouwing van de minimum grondprijs. Een defensieve houding, constateert Schoorl: ‘Den Haag zou er voor kunnen kiezen het potentieel van architecten beter te benutten. Nu laat ze haar oren teveel hangen naar de markt. Doodzonde, want marktpartijen zijn hier ook niet bij gebaat.’

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 20 apr 2018

Verdichten

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: ntb
  • Organisatie: Noord Holland Regionaal
  • Onderwerp: BNA Netwerken
Verdichten

Nieuws / 19 apr, 2018

De toekomstige rol van de architect

Vier jaar lang hebben de Technische Universiteit Delft en Radboud Universiteit Nijmegen in nauwe samenwerking met de BNA onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de rollen die architectenbureaus in het bouwproces vervullen. De positie van de

De toekomstige rol van de architect

Nieuws / 19 apr, 2018

Akkoord over loonontwikkeling 2018-2019

De BNA en de vakbonden (CNV, De Unie) hebben na de ledenraadplegingen onder werkgevers en medewerkers een akkoord bereikt over de loonontwikkeling 2018-2019. Deze loonontwikkeling was bij het afsluiten van de cao 2017-2019 (die afloopt

Akkoord over loonontwikkeling 2018-2019

Nieuws / 17 apr, 2018

Next Step Program: 9 genomineerde jonge bureaus

De jury van de tweede editie van het Next Step Program heeft uit de 50 inzendingen van jonge architectenbureaus (<40 jaar) 9 genomineerden gekozen. Zij mogen verder deelnemen aan het programma en dingen mee naar

Next Step Program: 9 genomineerde jonge bureaus

Nieuws / 17 apr, 2018

VNG erkent bijzondere positie architecten en ingenieurs

Dankzij een lobby van BNA en NLingenieurs heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) onderkend dat architecten en ingenieurs een bijzondere positie innemen in de gemeentelijke inkoop. Om die reden heeft de VNG de toelichting

VNG erkent bijzondere positie architecten en ingenieurs

Inloggen op BNA

(Sluiten)