Juridisch gastblog 2016: een voorschot!?

7 januari 2016

Het nieuwe jaar is begonnen.
Tijd voor goede voornemens, zowel privé als zakelijk.

Zakelijke opdrachtgevers
Een zakelijk goed voornemen is om als architect, zo mogelijk, de DNR 2011 op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van toepassing te verklaren. De DNR 2011 is namelijk een evenwichtige set van algemene voorwaarden toegesneden op de werkzaamheden van architecten en raadgevend ingenieurs, waar in gelijke mate rekening is gehouden met zowel de belangen van de opdrachtgever als van de adviseur.

Om de DNR 2011 van toepassing te kunnen verklaren is wel van belang dat die algemene voorwaarden voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden verstrekt, bijvoorbeeld bij het toezenden van de offerte. Het op de website plaatsen van de DNR 2011 is onder omstandigheden ook voldoende.

Als de opdrachtgever akkoord gaat met de toepassing van de DNR 2011, dan regelt de DNR 2011 veel aspecten van de overeenkomst tussen partijen maar niet alles. In de DNR 2011 is bijvoorbeeld geen regeling opgenomen over het al dan niet betalen van een voorschot door de opdrachtgever aan de adviseur. Omdat de adviseur van het begin af aan kosten moet maken, er veelal maandelijks gefactureerd wordt en de betalingstermijn al snel 30 dagen is, moet je als adviseur een flink deel van het werk voorfinancieren.

Dat kan anders! Partijen kunnen namelijk in onderling overleg in de overeenkomst vastleggen, bijvoorbeeld in het door partijen vast te stellen betalingsschema zoals bedoeld in artikel 56 lid 1 DNR 2011, dat er een voorschot betaald wordt van, zeg, 5 of 10% van de opdrachtwaarde. Na afronding van de opdracht wordt het voorschot weer verrekend.

Particuliere opdrachtgevers
Bij overeenkomsten met consumenten is dat niet veel anders. In dat geval kan de Consumenten Regeling 2013 (CR 2013) van toepassing worden verklaard. Voor de rechtsverhouding tussen een particuliere opdrachtgever en een architect zijn dat veelal de meest logische algemene voorwaarden.
Bij een overeenkomst met consumenten op basis van de CR 2013 mag maandelijks, naar de stand van het werk, worden gedeclareerd.
Ook dan kan een voorschot worden gevraagd. Het staat partijen namelijk vrij om in de overeenkomst op dat punt van de CR 2013 af te wijken en een voorschot of aanbetaling overeen te komen voor de eerste kosten die de adviseur moet maken bij de uitvoering van de opdracht.

Niek_HoogwoutNiek Hoogwout
Geelkerken Linskens Advocaten N.V.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 06 apr, 2017

Gastblog Marc Koehler

‘De taak van de specialist is, de alledaagse mens in staat te stellen een rol te spelen in de creatie van zijn omgeving.‘ John Habraken, 1967 Sinds de crisis is betrokkenheid van toekomstige bewoners niet

Gastblog Marc Koehler

Nieuws / 27 mrt, 2017

Gastblog Stijn de Weerd

Eerlijk is eerlijk: het ziet er fantastisch uit. Toch kleeft er een probleem aan dit soort ontwikkelingen.


Gastblog Stijn de Weerd

Nieuws / 15 sep, 2016

Juridisch blog ‘Opdrachtgever failliet; en dan?’

Een doemscenario voor iedere architect: de opdrachtgever gaat failliet. Wat betekent het faillissement voor de gemaakte afspraken? Dat hangt natuurlijk af van de gevolgen die het contract aan een faillissement verbindt. Artikel 29 van de

Juridisch blog ‘Opdrachtgever failliet; en dan?’

Inloggen op BNA

(Sluiten)