Kabinet stelt titelbescherming interieurarchitect ter discussie

Kom op 30 november naar het debat over de toekomst van de interieurarchitect

22 november 2016

Een onderzoek naar de rol van de wettelijke titelbescherming voor interieurarchitecten

Wat is de interieuropgave van de toekomst? Welke rol speelt de interieurarchitect daarbij? Wat is het publieke belang van de inbreng van de interieurarchitect? En wat rechtvaardigt de bescherming van de titel interieurarchitect?  Op woensdag 30 november 2016 organiseren BNI, BNO en BNA een debat over de toekomst van de interieurarchitect. Het is de start van de publieke discussie over de bescherming van de titel interieurarchitect.

Actieplan gereglementeerde beroepen
Eerder dit jaar liet het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer weten van plan te zijn om in 2017 te bezien of behoud van de titelwet voor interieurarchitecten nog passend is. Dit gebeurt in het kader van het ‘Nationaal actieplan gereglementeerde beroepen’. Het doel van het actieplan is de gereglementeerde beroepen kritisch onder de loep te nemen. Is reglementering nog nodig en wenselijk en waar is modernisering gewenst? Het actieplan past ook in het Europees beleid om de reglementering van beroepen aan banden te leggen.

Onderzoek naar de betekenis van wettelijke titelbescherming voor interieurarchitecten
Het actieplan was voor het ministerie van OCW en het Atelier Rijksbouwmeester aanleiding om een onderzoek te laten doen naar de betekenis van de wettelijke titelbescherming voor interieurarchitecten. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Onlangs is het onderzoeksrapport verschenen onder de titel ‘Van binnen naar buiten’. De onderzoekers pleiten voor het behoud van de titelbescherming voor interieurarchitecten. Andere aanbevelingen zijn: samenwerking van de beroepsverenigingen, versterking van de samenhang tussen onderwijs en praktijk en onderwijs, versterking van de HBO-masters interieurarchitectuur, het opzetten van een universitaire mastertrack en de promotie van interieurarchitectuur als merk. Op de website van het College van Rijksadviseurs is het rapport te downloaden. Rapport Van binnen naar buiten

BNI, BNO en BNA hebben onmiddellijk gehoor gegeven aan de roep tot samenwerking. Gezamenlijk hebben ze op het rapport gereageerd. BNI, BNO en BNA onderschrijven de conclusies uit het rapport van harte en hebben dat het ministerie van OCW en het de Rijksbouwmeester laten weten. Bekijk de reactie van BNI, BNO en BNA op het rapport Van binnen naar buiten

“Innoveren of decoreren” Een debat over de toekomst van de interieurarchitect
Het debat wordt ingeleid door Dr. Barbara Heebels, mede-auteur van het rapport “Van binnen naar buiten”, over de resultaten van het onderzoek en  interieurarchitect Kees Spanjers die de resultaten van de flitsenquête “Interieurarchitectuur in cijfers” presenteert. Deelnemers aan het debat zijn: Ingrid van Zanten (ArtEZ), Jurjen Zeinstra (TUDelft), Odette Ex (Ex Interiors), Anja Dirks (Inzight Architecture), Laura Vellinga (Lavelli interieurontwerp).  De gespreksleider is Janny Rodermond (oud directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).

Als gespreksthema’s komen aan bod: de interieuropgave van de toekomst (en het belang van titelbescherming), de interieuropleiding van de toekomst (en het belang van research en development) en de interieurpraktijk van de toekomst (en het belang van samenwerking, verandering en branding).

Praktische informatie over het debat
Datum: 30 november 2016.
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179,  1019 HC Amsterdam.
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Kosten: deelname aan het debat is gratis.
Aanmelding: bij Lisa Visser, secretariaat@bni.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

do 07 feb 2019

MakeHappen! Inspiration Night 2019

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: Pakhuis de Zwijger
  • Organisatie: BNA
  • Onderwerp: BNA International
MakeHappen! Inspiration Night 2019

Nieuws / 06 mrt, 2018

Bescherming titel interieurarchitect blijft behouden

De bescherming van de titel interieurarchitect blijft gehandhaafd. Dat heeft de minister van OCW in een brief aan onder meer de voorzitter van de BNA laten weten. Met deze beslissing komt een eind aan een

Bescherming titel interieurarchitect blijft behouden

Nieuws / 12 okt, 2017

Architectenbranche bouwt graag mee aan vertrouwen

“Het is een Heel Holland Pakt Wat-akkoord geworden: verantwoord, geen ideologische hoogstandjes, voor iedereen wat en een paar slimme, pragmatische doorbraken”, aldus BNA-directeur Fred Schoorl. Voor de creatieve ondernemers is de balans positief, voor een verbeterd architectuurklimaat is

Architectenbranche bouwt graag mee aan vertrouwen

Nieuws / 18 apr, 2017

BIM Praktijkdag 18 mei – met ledenkorting

BIM praktijkdag Kent u BIM? Werkt u ermee of bent u er juist benieuwd naar? Kom dan naar de vierde BIM praktijkdag op 18 mei in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens het congres wordt vanuit

BIM Praktijkdag 18 mei – met ledenkorting

Nieuws / 20 jun, 2016

Ledenwervingscampagne van start

Afgelopen periode heeft BNA de ledenwervingscampagne ‘Je hebt meer effect als BNA architect’ ingezet, met als doel potentiele leden te interesseren voor het lidmaatschap. Want hoe meer architecten lid worden hoe sterker wij worden als

Ledenwervingscampagne van start

Inloggen op BNA

(Sluiten)