De stad van de toekomst

De stad van de toekomst

Stad maken in tijden van grote transities

De ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ keek in 2018/2019 met een breed consortium naar nieuwe manieren van stad maken, Dit gebeurde aan de hand van vijf testlocaties van 1 x 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. De onderzoeksvraag was hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan de technische en maatschappelijke transities waar wij als samenleving voor staan. Hoe zien de nieuwe systemen en interfaces er dan uit, wat is hiervoor nodig en tot welke (eind)beelden kan dit leiden?

In 2020/2021 toetsten we in een reeks workshops de resultaten en lessons learned aan concrete gebiedsontwikkelingen in kleinere gemeenten. Lees hier meer over onder 'De stad van de toekomst - hier en nu'

Publicaties van dit onderzoek

Bijblijven over dit thema?

Meld je dan aan voor de 2-wekelijkse BNA-nieuwsbrief.

Partners & projecttrekkers

  • BNA Onderzoek
  • TU Delft - DIMI
  • Vereniging Deltametropool
  • Ministerie van IenW
  • Ministerie van BZK
  • Gemeente Amsterdam
  • Gemeente Rotterdam
  • Gemeente Den Haag
  • Gemeente Utrecht
  • Gemeente Eindhoven