Stedelijke ontwikkeling

Het stadsranden-lab

Nieuwe typologieën voor de kreukelzones van de stad

De stadsranden zijn weer in the picture. In een tijdsgewricht waarin het bouwen binnenstedelijk moet gebeuren om de landschappen te sparen, is het belangrijk om te kijken naar de randen van onze alsmaar verdichtende steden.
In de stadsrand ontmoeten stad en land elkaar, en is er naast wonen en bedrijvigheid ook ruimte voor onder andere volkstuincomplexen, recreatiegebieden en rommelzones. Per stadsrand is de samenstelling en het krachtenveld tussen deze verschillende functies anders. Maar alle randen hebben gemeen, dat zij als een ‘kreukelzone’ werken: een gebied dat de botsing tussen het hoogstedelijke rood en het landschappelijke groen absorbeert.

Het stadsranden-lab, een initiatief van BNA Onderzoek en ARCAM, is in 2020 op zoek gegaan naar nieuw typologieën voor de stadsranden, waarbij Amsterdam als testcase diende. Hierbij was het vertrekpunt het omringende landschap, dat in 2019 door ARCAM is geanalyseerd in het kader van het 'Parlement van de scheggen'. De vraag was hoe we de kwaliteiten van het landschap kunnen gebruiken om de stadsranden te versterken in ruimtelijk en sociaal opzicht. Kan de stadsrand meer dan nu een gradiënt worden tussen stad en ommeland? En welke nieuwe kwaliteiten kunnen hierdoor ontstaan in de al dan niet verdichtende stadsranden?

Publicaties van dit onderzoek

Partners & projecttrekkers

  • BNA onderzoek
  • ARCAM
  • Gemeente Amsterdam
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Hogeschool Utrecht
  • Academie van Bouwkunst Amsterdam
  • ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ymere