KOMPAS light beschikbaar voor Design Build-opdrachten

Effectief hulpmiddel voor evenwichtige selectieprocedure

12 juli 2017

Geïntegreerde aanbestedingen zijn niet meer weg te denken uit de architectenpraktijk. Helaas verlopen deze procedures niet altijd vlekkeloos. Het KOMPAS light Design Build is nu beschikbaar om een evenwichtige selectieprocedure op te zetten voor Design Build opdrachten. De BNA beveelt dit hulpmiddel van harte aan.

Voorgeschiedenis

KOMPAS light is een initiatief van de lange adem. In 1997 werd op voorspraak van de toenmalig Rijksbouwmeester het Convenant Ontwerpwedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap- en interieurarchitectuur vastgesteld. In de context van dit Convenant heeft Architectuur Lokaal de eerste handleiding KOMPAS opgesteld, gericht op Prijsvragen en meervoudige opdrachten. In de jaren daarna is stapsgewijs gewerkt aan verbetering van selectieprocedures door vereenvoudiging en digitalisering daarvan. Zo verschenen KOMPAS light Architectendiensten, KOMPAS light Prijsvragen en KOMPAS light Ontwikkelcompetities. Deze drie digitale handleidingen zijn vorig jaar geactualiseerd als gevolg van de in 2016 gewijzigde Aanbestedingswet. Met de publicatie van de handleiding KOMPAS light Design Build is het kwartet compleet.

Co-creatie

Architectuur Lokaal ontwikkelt de Kompassen in nauwe samenspraak met stakeholders. Dat geldt ook voor het de nieuwste editie van KOMPAS light. De BNA onderschrijft het belang van zorgvuldige en evenwichtige selectieprocedures en is reeds sinds het prille begin betrokken bij de ontwikkeling van de Kompassen. Ook voor het KOMPAS light Design Build heeft zij een inhoudelijke bijdrage geleverd. De BNA staat achter de Kompassen van Architectuur Lokaal en raadt dit hulpmiddel van harte aan.

Meer informatie over KOMPAS light is te vinden op de website van Architectuur Lokaal. Hier kun je ook het nieuwe KOMPAS light Design Build als pdf downloaden of als hardcopy bestellen.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

do 07 feb 2019

MakeHappen! Inspiration Night 2019

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: Pakhuis de Zwijger
  • Organisatie: BNA
  • Onderwerp: BNA International
MakeHappen! Inspiration Night 2019

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Nieuws / 06 nov, 2018

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

Conform haar Marktvisie wil het Rijksvastgoedbedrijf de markt eerder informeren over verwachte aanbestedingen. Door haar inkoopplanning te delen, kunnen architecten in een vroeg stadium checken welke opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf de komende tijd aanbesteed zullen

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

Nieuws / 06 nov, 2018

Voorkom uitsluiting wegens voorwaardelijke inschrijving

Onlangs publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts opnieuw een advies op een klacht van de BNA.  Een aanbesteder had twee bureaus uitgesloten van een EU aanbesteding vanwege een standaardverwijzing naar de DNR2011 in de format van

Voorkom uitsluiting wegens voorwaardelijke inschrijving

Nieuws / 03 okt, 2018

Meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig

Architecten hebben meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig om samen de circulaire architectuur en bouw te ontwikkelen. Bij deze gezamenlijke zoektocht is het delen van ervaringen met andere bureaus en alle spelers uit de bouwketen

Meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig

Inloggen op BNA

(Sluiten)