Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao 2019-2021

Overeenstemming cao delegaties over een nieuwe tweejarige cao

26 maart 2019

Op donderdag 14 maart 2019 hebben de cao delegaties van de BNA en de vakbonden een cao onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe tweejarige cao. BNA bureaus hebben hierover een mail ontvangen met een toelichting. De cao zal bij een algemeen verbindend verklaring door SZW opnieuw voor alle architectenbureaus in Nederland gelden.

Wat was de inzet?
In het proces van voorbereiding is bij de leden via een cao enquête gepeild wat de inzet moest zijn voor de cao. Op basis hiervan en het advies van de Beleidsadviescommissie Arbeidszaken is de inzet bepaald. De belangrijkste uitgangspunten waren:

1.          Maatwerk en flexibiliteit op bureauniveau
2.          Een verantwoorde loonontwikkeling
3.          Competentieontwikkeling van medewerkers
4.          Eerlijke concurrentie tussen bureaus
5.          Goed werkgever- en werknemerschap
6.          De cao als satisfier van werkgevers én medewerkers

Wat ligt er op hoofdlijnen voor?
De cao bevat op onze branche toegesneden afspraken. Deze zorgen voor duidelijkheid, arbeidsrust en helpen oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen de architectenbranche te voorkomen. De BNA meent dat met dit akkoord de belangen van werkgevers én medewerkers zorgvuldig in het onderhandelingsresultaat zijn verwerkt:

– Loonontwikkeling
•           Per 1 juli 2019 met 1,4%; per 1 januari 2020 met vast bedrag ter waarde  1 % (in euro’s)
•           Per 1 juli 2020 met 1,8%; per 1 januari 2021 met vast bedrag ter waarde 1 % (in euro’s)
•           In totaal stijgt het loon de komende twee jaar met 5,2%
Spiegelbepaling ter voorkoming van oneigenlijke concurrentie tussen werknemers en zzp’ers
– Extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid
– Hervorming functiehandboek
– Enquête onder medewerkers over reparatie derde ww jaar
– Eigen stage-overeenkomst voor de architectenbranche
– Toegankelijker cao via thematische benadering

Positief advies
Met het onderhandelingsresultaat sluit onze branche aan bij de loonontwikkeling in andere cao’s. Bovendien is het een positief signaal aan de medewerkers dat het gestaag weer wat beter gaat met onze branche. Het bestuur is van mening dat het overeengekomen pakket recht doet aan de krappe arbeidsmarkt en de gewenste aantrekkelijkheid van de branche in verhouding tot aanpalende sectoren. Het bestuur hoort graag ook de mening van alle BNA bureaus en legt het onderhandelingsresultaat daarom met een positief advies voor aan de leden alvorens te besluiten.

Reageren voor vrijdag 29 maart 2019
Indien u wilt reageren kunt u uw reactie uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 per mail naar de BNA sturen aan Jasper Kraaijeveld, beleidsmedewerker markt en ondernemerschap (jkraaijeveld@bna.nl). Medio april zal het bestuur een besluit nemen. Een definitief akkoord komt tot stand als zowel de BNA als de vakbonden definitief instemmen.

Meer informatie
Zodra de definitieve tekst van de nieuwe cao gereed is kunt u deze – inclusief toelichting – vinden op de website van Stichting Fonds Architectenbureaus, SFA (www.sfa-architecten.nl).

Cao delegaties
De BNA-delegatie bestaat uit Victor Frequin (voorzitter, zakelijk directeur OZ),  Renée Liefting (algemeen directeur Rijnboutt), en Jasper Kraaijeveld (BNA beleidsmedewerker markt en ondernemerschap). De delegatie van de vakorganisaties uit Huug Brinkers (De Unie), Osman Yildiz (FNV) en Jerry Pique (CNV).

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 18 apr, 2019

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Begin april is de ledenraadpleging afgerond en op 17 april hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV, de Unie) definitief ingestemd met de nieuwe cao 2019-2021 voor de architectenbranche. Voor de cao wordt bij het ministerie

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Nieuws / 25 mrt, 2019

Video met uitleg pensioenregeling in het Engels

Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt meer en meer vragen van buitenlandse medewerkers over de pensioenregeling in de architectenbranche. Om antwoord te geven op deze vragen heeft het pensioenfonds een Engelstalige video gemaakt. Deze buitenlandse medewerkers werken hier

Video met uitleg pensioenregeling in het Engels

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 06 mrt, 2019

Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter namens werkgevers zoekt de BNA een geschikte kandidaat pensioenbestuurder voor het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Het gaat bij voorkeur om een kandidaat met

Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

Inloggen op BNA

(Sluiten)