Ledenservice

Advies en ondersteuning

Veel bekeken: AVG, DNR, CR en STB, Cao en arbeidszaken. Onder Advies vindt u de belangrijkste zaken die u...

Advies en ondersteuning

Standaardcontracten, modelbrieven enz.

De BNA heeft voor zijn leden verschillende documenten opgesteld ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Op deze pagina kunnen leden...

Standaardcontracten, modelbrieven enz.

Zakelijk voordeel/korting

De BNA-leden (en haar medewerkers) ontvangen op veel dienstverlening en producten collectieve kortingen.

Zakelijk voordeel/korting

Kwaliteitswaarborg

Alle leden zijn verplicht de BNA gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit & Professionaliteit, in acht te nemen. Deze geeft aan...

Kwaliteitswaarborg

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet, bijvoorbeeld over de AVG

Veelgestelde vragen

BNA Shop

Bestel BNA-publicaties zoals: Conjunctuurpeiling, benchmark- en/of verdiepingsonderzoek, BNA onderzoek uitgaves zoals 'Licht Verdicht

BNA Shop

Top 3 meest bezochte pagina's

  De Nieuwe Regeling (DNR)

  De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. Eenduidige regeling DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die ...

  Standaardtaakbeschrijving (STB)

  Je kunt zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren. Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een bepaald project. De STB kan worden toegepast in samenhang met DNR, de standaardvoorwaarden voor overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. STB 2014 De laatste versie van de STB dateert van 2014 ...

  Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

  Begin april is de ledenraadpleging afgerond en op 17 april hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV, de Unie) definitief ingestemd met de nieuwe cao 2019-2021 voor de architectenbranche. Voor de cao wordt bij het ministerie van SZW opnieuw een algemeen verbindend verklaring aangevraagd, waardoor deze voor alle architectenbureaus in Nederland geldt. Loonontwikkeling 2019-2021 Per 1 juli ...

Inloggen op BNA

(Sluiten)