BNA Erkend Bureau

Met het BNA-bureaukeurmerk profileren bureaus zich als verantwoordelijk, integer en professioneel

BNA_Keurmerk_NL

Het BNA-bureaukeurmerk bestaat een jaar en een flink aantal BNA-leden heeft het keurmerk inmiddels in gebruik. Met het keurmerk “BNA erkend bureau” kunnen de bureauleden zich in markt en samenleving onderscheidend profileren als verantwoordelijke, integere en professionele dienstverleners. Het laat zien dat BNA-bureaus meerwaarde hebben, voor opdrachtgevers, gebruikers en samenleving.

Het inhoudelijk fundament van het bureaukeurmerk is de BNA-gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit.  De leden onderschrijven bij het aangaan en het jaarlijks continueren van het lidmaatschap deze gedragscode. Via het systeem van tuchtrechtspraak zijn ze daarop aanspreekbaar.

Met het bureaukeurmerk geeft de BNA gehoor aan de wens van leden om zich met het lidmaatschap scherper te kunnen profileren, zeker ook op de buitenlandse markt. Daarbij is in naam en vormgeving aangesloten op internationale conventies. Er is een internationale versie beschikbaar.

Ook speelt de BNA in op de maatschappelijke en bestuurlijke druk om thema’s als integriteit en kwaliteit binnen de branche zelf te regelen. De BNA had met de gedragsregels en de tuchtrechtspraak al een geprezen systeem om integriteit te bevorderen. Met de introductie van het bureaukeurmerk wordt dat nog eens krachtig over het voetlicht gebracht.

De bureauleden zijn gerechtigd het  bureaukeurmerk “BNA erkend bureau” te voeren. Ze mogen de letters BNA achter hun naam voeren. Jaarlijks ontvangen ze het certificaat “erkend bureau”.

 

BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit

Met de gedragscode profileren de architectenbureaus BNA zich als verantwoordelijke, integere en professionele beroepsbeoefenaren en zijn ze aanspreekbaar op de naleving ervan. De BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit vervangt de voormalige Gedragsregels. De klemtoon ligt nu op de verantwoordelijkheid van de architect jegens samenleving en opdrachtgever. Er is aansluiting gezocht  op de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De tekst van de gedragscode is in het Nederland en het Engels te vinden op de website van de BNA: https://www.bna.nl/professionaliseren/gedragscode/

Certificaat erkend bureau

De certificaten zijn te downloaden vanaf “Mijn.bna.nl”: https://mijn.bna.nl/dossier-prs/overzicht. U dient daarvoor wel ingelogd te zijn.

BNA-bureaukeurmerk

Het BNA-bureaukeur is in verschillende varianten voor verschillende toepassingen beschikbaar, steeds in een Nederlandse en een Engelse versie. Het kan worden toepast in print en digitale uitingen, in kleur of in grijswaarden, al dan niet diapositief.  Ook deze bestanden zijn te downloaden vanaf Mijn.bna.nl: https://mijn.bna.nl/dossier-prs/overzicht. U moet daarvoor wel ingelogd zijn.

 

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 24 okt, 2017

Forse toename klachten over naleven Gedragscode

De economie trekt aan en de werkvoorraad groeit mee. De juridische helpdesk van de BNA en de dekenen ontvangen fors meer vragen en klachten over naleving van de BNA Gedragscode. Dat heeft ook zijn weerslag

Forse toename klachten over naleven Gedragscode

Nieuws / 04 jul, 2016

BNA introduceert het bureaukeurmerk

De introductie van het  BNA-bureaukeurmerk is in juni 2016 gestart. Met het keurmerk “BNA erkend bureau” kunnen de bureauleden zich in markt en samenleving onderscheidend profileren als verantwoordelijke, integere en professionele dienstverleners. Het laat zien

BNA introduceert het bureaukeurmerk

Inloggen op BNA

(Sluiten)