Leveringsvoorwaarden BNA nog steeds de standaard

Ondanks het verbeterde marktsentiment, zorgen afwijkende inkoopvoorwaarden van opdrachtgevers nog steeds voor problemen

4 oktober 2018

De hoogconjunctuur in de bouw zet door. Meer werk betekent ook meer contracten. Bureaus hanteren meestal de leveringsvoorwaarden die de BNA beschikbaar stelt. De Nieuwe Regeling (DNR) is voor opdrachten in de zakelijke markt de standaard, voor de particuliere markt is dat de Consumentenregeling (CR). Vooral in de zakelijke markt blijven afwijkende inkoopvoorwaarden van opdrachtgevers problemen opleveren. De situatie is nauwelijks verbeterd. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek Voorjaar 2018.

Zakelijke markt
De DNR blijft de voornaamste standaard in de zakelijke markt. Grofweg drie kwart van de bureaus hanteert deze leveringsvoorwaarden als standaard. In de meeste gevallen accepteren opdrachtgevers deze voorwaarden. Toch wijzen veel opdrachtgevers de DNR gedeeltelijk (31%) of volledig (14%) af.

In hoeverre accepteren zakelijke opdrachtgevers de DNR? Meerdere antwoorden mogelijk. Bron: BNA Verdiepingsonderzoek / Panteia

Particuliere markt
De Consumentenregeling wordt beduidend minder vaak gebruikt. Bijna 70% van de bureaus geeft aan de CR niet of nauwelijks te hanteren. Veel bureaus prefereren de DNR, ook bij particuliere opdrachten. Daar staat tegenover dat de CR in verreweg de meeste gevallen wel integraal geaccepteerd wordt door particuliere opdrachtgevers.

In hoeverre gebruiken bureaus de CR voor particuliere opdrachten? Meerdere antwoorden mogelijk. Bron: BNA Verdiepingsonderzoek / Panteia

Afwijkingen
Er is duidelijk meer lucht in de markt. Er is weer ruimte om te onderhandelen over redelijke contractvoorwaarden. Toch zijn er nog altijd opdrachtgevers die eenzijdig inkoopvoorwaarden opleggen, die sterk afwijken van de leveringsvoorwaarden. Het is slikken of stikken. En dat levert vaak problemen op. In het Verdiepingsonderzoek wordt gewezen op verruimde – en soms zelfs onverzekerbare – aansprakelijkheid, onvoorwaardelijke overdracht van alle auteursrechten, onbetaald (extra) werk, onnodig ingewikkelde juristerij, het opknippen van opdrachten en slechte betalingsmoraal. Vooral bij overheidsaanbestedingen is het vaak bar gesteld. Iedere opdrachtgever heeft zijn eigen, afwijkende voorwaarden. Die wirwar aan verschillende inkoopvoorwaarden leidt tot onduidelijkheid, extra kosten en ongedekte risico’s. “De situatie is onhoudbaar”, aldus BNA-directeur Fred Schoorl. “Contracteren is Russische roulette geworden. Daar is niemand bij gebaat. Paritaire voorwaarden – eenduidige en evenwichtige voorwaarden die breed gedragen worden door architecten én opdrachtgevers – zijn dringend gewenst.”

Paritaire voorwaarden
Paritaire voorwaarden staan hoog op het wensenlijstje van de BNA. Eerdere pogingen zijn helaas gestrand wegens gebrek aan animo onder opdrachtgevers. Gelukkig kantelt deze situatie onder invloed van initiatieven als de Marktvisie van het Rijksvastgoedbedrijf en de Actieagenda Beter Aanbesteden van het Ministerie EZK.  Paritaire voorwaarden passen prima bij deze initiatieven. Sterker nog, paritaire voorwaarden voor geïnteresseerde branches is een expliciet actiepunt van Beter Aanbesteden. De afgelopen maanden hebben de BNA en NLingenieurs diverse verkennende gesprekken gevoerd  met het Rijksvastgoedbedrijf, EZK en de NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement). De stoplichten staan nu op groen. De komende maanden gaan zij in gesprek met elkaar en andere stakeholders om te komen tot gemeenschappelijke, evenwichtige voorwaarden. Uiteraard zal de BNA de voortgang rapporteren.

Meer info:
De Nieuwe Regeling
Consumentenregeling
Marktvisie
Actieagenda Beter Aanbesteden

Het Verdiepingsonderzoek voorjaar 2018 is in de webshop verkrijgbaar

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 05 feb, 2019

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Architecten, ingenieurs, installateurs en softwareleveranciers vechten tegen buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s in contracten. ‘De gewoonte is gegroeid om de projectrisico’s zoveel mogelijk op het bordje van adviseurs te leggen. Die kunnen zich hiertegen nauwelijks verzekeren. Een opdracht

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Nieuws / 29 jan, 2019

Architecten herontwerpen vaker door stijgende bouwkosten

‘Architectenbureaus moeten door de sterk stijgende bouwkosten steeds vaker hun ontwerpen aanpassen’ aldus de BNA in Het Financiële Dagblad. De BNA roept bureaus op hier vooraf goede afspraken over te maken met opdrachtgevers en aannemers.

Architecten herontwerpen vaker door stijgende bouwkosten

Nieuws / 07 aug, 2018

Onderzoek BNA International: Kansen en knelpunten

Internationaal werkende Nederlandse architecten kiezen een duidelijk profiel voor de internationale markt. Dat blijkt uit onderzoek onder architectenbureaus die deelnemen aan het programma BNA International. Hun buitenlands succes is gebaseerd op duurzame ontwikkeling, een integrale

Onderzoek BNA International: Kansen en knelpunten

Nieuws / 17 mei, 2018

Overheid, neem het voortouw, ga paritair

Tijdens een recente bijeenkomst met MKB-Nederland hield BNA-directeur Fred Schoorl een kritisch betoog over aanbestedingen. Daarop besloot de Vaste Kamercommissie EZK om 16 mei een rondetafelbijeenkomst te organiseren over het Programma Beter Aanbesteden en de

Overheid, neem het voortouw, ga paritair

Inloggen op BNA

(Sluiten)