Inclusieve branche

Als BNA hechten we aan een inclusieve en genderdiverse architectenbranche die een afspiegeling is van de samenleving. Met een inclusieve branche bedoelen we dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen. In Nederland zijn er nog steeds zeer weinig vrouwelijke partners en bureaueigenaren. Onder BNA-bureaus is slechts 12% van het aantal geregistreerde directeuren een vrouw en van alle geregistreerde architecten is maar liefst 77% man (bron: Architectenregister). Dat is ook terug te zien in bijeenkomsten die de BNA organiseert, mannen zijn oververtegenwoordigd.

“Wij als creatieve sector met een hoog maatschappelijk gehalte moeten op dit onderwerp voortrekker zijn en geen volger”
Nathalie de Vries, de eerste vrouwelijke voorzitter van de BNA.

In 2018 heeft de BNA al acties ondernomen met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit. Naast het agenderen van het onderwerp is er een diversiteitsclausule opgenomen in de gedragsregels van de BNA, die door elk lid zijn ondertekend.

Doorpraten, kennis delen of wil je geïnformeerd raken over dit onderwerp, sluit je dan aan bij de LinkedIn groep of neem contact op met Marieke Istha, Communitymanager.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

wo 27 mrt 2019

Brandveilig Ontwerpen

  • Type: cursus
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA | Academie
  • Onderwerp: BNA Academie REGELGEVING
Brandveilig Ontwerpen

Nieuws / 26 mrt, 2019

Leve de architectuur, vier de verschillen!

We zien allemaal dat naast wetenschap, journalistiek en kunsten ineens ook architectuur de laatste tijd onder vuur ligt in het maatschappelijke en politieke debat. Met name in de verkiezingscampagne en in tendentieuze berichtgeving over de

Leve de architectuur, vier de verschillen!

Nieuws / 26 mrt, 2019

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao 2019-2021

Op donderdag 14 maart 2019 hebben de cao delegaties van de BNA en de vakbonden een cao onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe tweejarige cao. BNA bureaus hebben hierover een mail ontvangen met een toelichting. De

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao 2019-2021

Nieuws / 25 mrt, 2019

Video met uitleg pensioenregeling in het Engels

Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt meer en meer vragen van buitenlandse medewerkers over de pensioenregeling in de architectenbranche. Om antwoord te geven op deze vragen heeft het pensioenfonds een Engelstalige video gemaakt. Deze buitenlandse medewerkers werken hier

Video met uitleg pensioenregeling in het Engels

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Inloggen op BNA

(Sluiten)