Inclusieve branche

Als BNA hechten we aan een inclusieve en genderdiverse architectenbranche die een afspiegeling is van de samenleving. Met een inclusieve branche bedoelen we dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen. In Nederland zijn er nog steeds zeer weinig vrouwelijke partners en bureaueigenaren. Onder BNA-bureaus is slechts 12% van het aantal geregistreerde directeuren een vrouw en van alle geregistreerde architecten is maar liefst 77% man (bron: Architectenregister). Dat is ook terug te zien in bijeenkomsten die de BNA organiseert, mannen zijn oververtegenwoordigd.

“Wij als creatieve sector met een hoog maatschappelijk gehalte moeten op dit onderwerp voortrekker zijn en geen volger”
Nathalie de Vries, de eerste vrouwelijke voorzitter van de BNA.

In 2018 heeft de BNA al acties ondernomen met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit. Naast het agenderen van het onderwerp is er een diversiteitsclausule opgenomen in de gedragsregels van de BNA, die door elk lid zijn ondertekend.

Doorpraten, kennis delen of wil je geïnformeerd raken over dit onderwerp, sluit je dan aan bij de LinkedIn groep of neem contact op met Marieke Istha, Communitymanager.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 08 jan, 2019

Proost op een nieuw partnerschap!

Het nieuwe jaar beginnen we met een nieuwe zesde partner: Forbo, marktleider in vloerbedekking. Forbo hoopt op een langdurig partnerschap met de BNA in de zoektocht naar duurzame oplossingen. “Samen kunnen we nog beter aansturen op de

Proost op een nieuw partnerschap!

Nieuws / 08 jan, 2019

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs,

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Nieuws / 02 jan, 2019

Stad van de toekomst bij BNR Bouwmeesters

BNA-directeur Fred Schoorl mocht eind 2018 bij BNR Bouwmeesters komen praten over de (Rand)stad van de toekomst, dus ook over de 10 ontwerpvisies 2040 voor de 5 grote steden, georganiseerd door BNA Onderzoek. Door grootschaliger te denken, kun je

Stad van de toekomst bij BNR Bouwmeesters

Nieuws / 02 jan, 2019

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Overeenkomstig artikel 1a van het Huishoudelijk Reglement hebben de hieronder genoemde bureaus een verzoek om toelating bij de BNA ingediend: Barend Koolhaas, Amsterdam Wouter Kroeze Architect, Amsterdam Arno Steehouwer Architect, Vlaardingen Overeenkomstig artikel 1a van

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Inloggen op BNA

(Sluiten)