Marktcijfers andere organisaties

Niet alleen de BNA doet onderzoek naar marktcijfers, ook andere organisaties houden de ontwikkelingen bij.

Bezoek deze links voor marktcijfers die andere organisaties verzamelen.

Economisch Instituut voor de Bouw
Zowel in opdracht als op eigen initiatief verricht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzoek voor marktpartijen en overheid naar de bouw en de gebouwde omgeving. Zij bekijken onderwerpen van vele kanten, analyseren ze, en geven advies. Op de site zijn publicaties te bestellen en te downloaden. Voorbeelden van publicaties zijn ‘Kantorenleegstand – probleemanalyse en oplossingsrichtingen’ en ‘Succesvol binnenstedelijk bouwen’.

CBS Bouwen en wonen
Overzicht van cijfers binnen het thema Bouwen en Wonen. Het CBS stelt een veelheid aan cijfers samen binnen dit thema: Kerncijfers, Woningbouw, Woningvoorraad, Prijzen bestaande koopwoningen, Bouwsector, Bouwproces, Woonomgeving en Extra.

Bouwend Nederland, feiten en cijfers
Cijfers van Bouwend Nederland, branchevereniging van Bouw- en infrabedrijven. De feiten en cijfers zijn onderverdeeld in Bouwkosten, Bouwproductie, Conjunctuur, Demografie, Regionale markt en Woningmarkt.

ABN AMRO
Hier zijn onder andere te vinden: de Bouw Kwartaalmonitor, met de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in de sector. En de Visie op Bouw en Vastgoed, met huidige trends en ontwikkelingen en de visie van ABN AMRO op de sector.

ING
Onder het kopje Bouw/Vastgoed zijn de trends en ontwikkelingen in deze sector te vinden, waaronder de Kwartaalberichten Bouw.

Eurostat, Bouwproductie in Europa
Deze pagina geeft een overzicht van de bouwproductie (gebouwen en civiele werken) in Europa per maand. Eurostat levert statistieken op Europees niveau aan de Europese Unie en maakt zo vergelijkingen tussen landen en regio’s mogelijk.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 26 jun 2018

ILS-proof maken van Revit BIM-modellen

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: RoosRos Architecten te Oud-Beijerland
  • Organisatie: RoosRos Architecten te Oud-Beijerland
  • Onderwerp: BIM Technologische ontwikkeling
ILS-proof maken van Revit BIM-modellen

Nieuws / 20 jun, 2018

Open for business

Op dinsdag 19 juni jl. promoveerde Marina Bos-de Vos cum laude aan de TU Delft op haar proefschrift ‘Open for business’ over hoe architectenbureaus waarde toe-eigenen in projecten. De promotie is onderdeel van het FuturA onderzoek, een samenwerking van de TU Delft,

Open for business

Nieuws / 18 jun, 2018

Over het aanwijzen van de beste Next Stepper

In mei ging ik met de vakjury van het Next Step Program langs bij negen bureaus die de Next Step Ahead Group vormden. Zij onderscheidden zich van de andere 50 Next Steppers die hadden ingezonden

Over het aanwijzen van de beste Next Stepper

Nieuws / 18 jun, 2018

Circulair ontwerpen: kansen en knelpunten

Circulair ontwerpen en bouwen is belangrijk in een economie en maatschappij die meer en meer streeft naar volledige duurzaamheid en zero-waste. Sommige architectenbureaus geven aan weleens een project gedeeltelijk circulair te hebben uitgevoerd of te

Circulair ontwerpen: kansen en knelpunten

Nieuws / 13 jun, 2018

Videoverslag # 4 ‘De Stad van de toekomst’

De ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ is ongeveer halverwege. De tien ontwerpteams waren de afgelopen weken te gast bij de vijf deelnemende gemeenten, om in intensieve werksessies te praten over hun visies en ideeën

Videoverslag # 4 ‘De Stad van de toekomst’

Inloggen op BNA

(Sluiten)