Marktcijfers andere organisaties

Niet alleen de BNA doet onderzoek naar marktcijfers, ook andere organisaties houden de ontwikkelingen bij.

Bezoek deze links voor marktcijfers die andere organisaties verzamelen.

Economisch Instituut voor de Bouw
Zowel in opdracht als op eigen initiatief verricht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzoek voor marktpartijen en overheid naar de bouw en de gebouwde omgeving. Zij bekijken onderwerpen van vele kanten, analyseren ze, en geven advies. Op de site zijn publicaties te bestellen en te downloaden. Voorbeelden van publicaties zijn ‘Kantorenleegstand – probleemanalyse en oplossingsrichtingen’ en ‘Succesvol binnenstedelijk bouwen’.

CBS Bouwen en wonen
Overzicht van cijfers binnen het thema Bouwen en Wonen. Het CBS stelt een veelheid aan cijfers samen binnen dit thema: Kerncijfers, Woningbouw, Woningvoorraad, Prijzen bestaande koopwoningen, Bouwsector, Bouwproces, Woonomgeving en Extra.

Bouwend Nederland, feiten en cijfers
Cijfers van Bouwend Nederland, branchevereniging van Bouw- en infrabedrijven. De feiten en cijfers zijn onderverdeeld in Bouwkosten, Bouwproductie, Conjunctuur, Demografie, Regionale markt en Woningmarkt.

ABN AMRO
Hier zijn onder andere te vinden: de Bouw Kwartaalmonitor, met de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in de sector. En de Visie op Bouw en Vastgoed, met huidige trends en ontwikkelingen en de visie van ABN AMRO op de sector.

ING
Onder het kopje Bouw/Vastgoed zijn de trends en ontwikkelingen in deze sector te vinden, waaronder de Kwartaalberichten Bouw.

Eurostat, Bouwproductie in Europa
Deze pagina geeft een overzicht van de bouwproductie (gebouwen en civiele werken) in Europa per maand. Eurostat levert statistieken op Europees niveau aan de Europese Unie en maakt zo vergelijkingen tussen landen en regio’s mogelijk.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

do 07 feb 2019

MakeHappen! Inspiration Night 2019

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: Pakhuis de Zwijger
  • Organisatie: BNA
  • Onderwerp: BNA International
MakeHappen! Inspiration Night 2019

Nieuws / 13 dec, 2018

BNA & PEP gaan samen verder voor afgestudeerde ontwerpers

De BNA en Stichting PEP (Professional Experience Programme) gaan met ingang van 1 januari 2019 gedurende twee jaar een intensieve samenwerking aan. Stichting PEP is de geaccrediteerde aanbieder van het geïntegreerde programma voor beroepservaring. BNA

BNA & PEP gaan samen verder voor afgestudeerde ontwerpers

Nieuws / 10 dec, 2018

Private sector aanjager groei architectenbranche

Na jaren ‘wederopbouwen’ na de crisis is de omzet van architectenbureaus in 2017 gegroeid met 6,6%. Voor 2019 verwachten zij een verdere groei van het aantal nieuwe opdrachten. De vraag naar woningen en kantoren is

Private sector aanjager groei architectenbranche

Nieuws / 05 dec, 2018

De architectenbranche: een veld in transformatie

Het veld waarin architecten werkzaam zijn, is in de afgelopen twee decennia drastisch gewijzigd. Nieuwe regels, nieuwe spelers, nieuwe technologie en een diepe economische crisis hebben gevestigde verhoudingen en relaties in het veld waarin architectenbureaus

De architectenbranche: een veld in transformatie

Nieuws / 04 dec, 2018

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Overeenkomstig artikel 1a van het Huishoudelijk Reglement hebben de hieronder genoemde bureaus een verzoek om toelating bij de BNA ingediend: Archivolt Architectuur Studio, Almelo BoomBoomBoomArchitects, Maastricht BURO-S ARCHITECTS, Den Haag Civic Architects, Amsterdam IWT, Rotterdam Architectenbureau

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Inloggen op BNA

(Sluiten)