Masterclass toegankelijkheid

29 maart 2018

Gebouwen zijn er voor alle mensen. Niet alleen voor fitte, energieke, mobiele mensen met perfect zicht. Gebouwen moeten het gebruik faciliteren van alle mensen die er de dingen moeten kunnen doen waarvoor zij het gebouw bezoeken of erin wonen, werken en recreëren.

Architecten moeten, als vormgevers van een groot deel van de gebouwde omgeving, zich rekenschap geven van de diversiteit van mensen die zich in hun gebouwen bevinden. Uit ervaringen van mensen met een beperking blijkt dat in de dagelijkse praktijk vele gebouwen niet of slechts beperkt geschikt te zijn voor mensen die buiten de norm vallen.

Waar ligt dat aan? Hebben architecten toegankelijk onvoldoende op hun netvlies staan? Wordt de expertise van mensen met een beperking niet of te weinig gebruikt in de ontwerpfase? Gaat het bij de uitvoering mis? Willen opdrachtgevers wellicht extra investeringen niet doen?

De Nederlandse overheid heeft zich in ieder geval verplicht om samen met de bouwsector meer aan de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving voor mensen met een beperking te doen. Door het ratificeren van een VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking en een motie van de Tweede Kamer ligt er nu een actieplan voor de toegankelijkheid van gebouwen. Bewustwording is daarbij de belangrijkste eerste stap die partijen in de bouw moeten zetten. Zowel opdrachtgevers als ontwerpers en bouwers moeten aan de slag.

De BNA gaat daarom medio 2018 een masterclass toegankelijkheid gebouwen opzetten om architecten bij te scholen op het aspect van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Om de bewustwording op gang te brengen dat bouwregelgeving slechts een minimale vangnet biedt voor de behoeften van mensen met een beperking. In de praktijk leidt het volgen van de zeer minimale toegankelijkheidseisen namelijk niet tot volwaardig en gelijkwaardig door mensen met een beperking te gebruiken gebouwen.

Interesse in de masterclass? Vragen of suggesties? Mail dan Alexander Pastoors apastoors@bna.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 20 apr 2018

Verdichten

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: ntb
  • Organisatie: Noord Holland Regionaal
  • Onderwerp: BNA Netwerken
Verdichten

Nieuws / 19 apr, 2018

De toekomstige rol van de architect

Vier jaar lang hebben de Technische Universiteit Delft en Radboud Universiteit Nijmegen in nauwe samenwerking met de BNA onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de rollen die architectenbureaus in het bouwproces vervullen. De positie van de

De toekomstige rol van de architect

Nieuws / 19 apr, 2018

Akkoord over loonontwikkeling 2018-2019

De BNA en de vakbonden (CNV, De Unie) hebben na de ledenraadplegingen onder werkgevers en medewerkers een akkoord bereikt over de loonontwikkeling 2018-2019. Deze loonontwikkeling was bij het afsluiten van de cao 2017-2019 (die afloopt

Akkoord over loonontwikkeling 2018-2019

Nieuws / 17 apr, 2018

Next Step Program: 9 genomineerde jonge bureaus

De jury van de tweede editie van het Next Step Program heeft uit de 50 inzendingen van jonge architectenbureaus (<40 jaar) 9 genomineerden gekozen. Zij mogen verder deelnemen aan het programma en dingen mee naar

Next Step Program: 9 genomineerde jonge bureaus

Nieuws / 17 apr, 2018

VNG erkent bijzondere positie architecten en ingenieurs

Dankzij een lobby van BNA en NLingenieurs heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) onderkend dat architecten en ingenieurs een bijzondere positie innemen in de gemeentelijke inkoop. Om die reden heeft de VNG de toelichting

VNG erkent bijzondere positie architecten en ingenieurs

Inloggen op BNA

(Sluiten)