Masterclass toegankelijkheid

29 maart 2018

Gebouwen zijn er voor alle mensen. Niet alleen voor fitte, energieke, mobiele mensen met perfect zicht. Gebouwen moeten het gebruik faciliteren van alle mensen die er de dingen moeten kunnen doen waarvoor zij het gebouw bezoeken of erin wonen, werken en recreëren.

Architecten moeten, als vormgevers van een groot deel van de gebouwde omgeving, zich rekenschap geven van de diversiteit van mensen die zich in hun gebouwen bevinden. Uit ervaringen van mensen met een beperking blijkt dat in de dagelijkse praktijk vele gebouwen niet of slechts beperkt geschikt te zijn voor mensen die buiten de norm vallen.

Waar ligt dat aan? Hebben architecten toegankelijk onvoldoende op hun netvlies staan? Wordt de expertise van mensen met een beperking niet of te weinig gebruikt in de ontwerpfase? Gaat het bij de uitvoering mis? Willen opdrachtgevers wellicht extra investeringen niet doen?

De Nederlandse overheid heeft zich in ieder geval verplicht om samen met de bouwsector meer aan de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving voor mensen met een beperking te doen. Door het ratificeren van een VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking en een motie van de Tweede Kamer ligt er nu een actieplan voor de toegankelijkheid van gebouwen. Bewustwording is daarbij de belangrijkste eerste stap die partijen in de bouw moeten zetten. Zowel opdrachtgevers als ontwerpers en bouwers moeten aan de slag.

De BNA gaat daarom medio 2018 een masterclass toegankelijkheid gebouwen opzetten om architecten bij te scholen op het aspect van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Om de bewustwording op gang te brengen dat bouwregelgeving slechts een minimale vangnet biedt voor de behoeften van mensen met een beperking. In de praktijk leidt het volgen van de zeer minimale toegankelijkheidseisen namelijk niet tot volwaardig en gelijkwaardig door mensen met een beperking te gebruiken gebouwen.

Interesse in de masterclass? Vragen of suggesties? Mail dan Alexander Pastoors apastoors@bna.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 08 jan, 2019

Proost op een nieuw partnerschap!

Het nieuwe jaar beginnen we met een nieuwe zesde partner: Forbo, marktleider in vloerbedekking. Forbo hoopt op een langdurig partnerschap met de BNA in de zoektocht naar duurzame oplossingen. “Samen kunnen we nog beter aansturen op de

Proost op een nieuw partnerschap!

Nieuws / 08 jan, 2019

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs,

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Nieuws / 02 jan, 2019

Stad van de toekomst bij BNR Bouwmeesters

BNA-directeur Fred Schoorl mocht eind 2018 bij BNR Bouwmeesters komen praten over de (Rand)stad van de toekomst, dus ook over de 10 ontwerpvisies 2040 voor de 5 grote steden, georganiseerd door BNA Onderzoek. Door grootschaliger te denken, kun je

Stad van de toekomst bij BNR Bouwmeesters

Nieuws / 02 jan, 2019

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Overeenkomstig artikel 1a van het Huishoudelijk Reglement hebben de hieronder genoemde bureaus een verzoek om toelating bij de BNA ingediend: Barend Koolhaas, Amsterdam Wouter Kroeze Architect, Amsterdam Arno Steehouwer Architect, Vlaardingen Overeenkomstig artikel 1a van

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Inloggen op BNA

(Sluiten)