Nathalie de Vries bij Kamercommissie over aardbevingen Groningen

19 december 2017

Voorzitter Nathalie de Vries was op maandag 4 december uitgenodigd bij het eerste bezoek aan Groningen van de nieuwe Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Ze vertolkte daar opnieuw de bevindingen en visie van de Groningse BNA-bureaus die dagelijks geconfronteerd worden met de consequenties van de aardbevingen in de regio en de gebrekkige aanpak daarvan.

Bewoners zijn het vertrouwen kwijt door frustraties over rol van de NAM en over de passieve houding van de overheid. Het proces verloopt ontzettend traag en dan zijn bewoners soms na de versterking zelfs slechter af. De versterkingen zijn doorgaans bouwkundig niet ingewikkeld. Toch gaan tientallen procenten van de versterkingskosten zitten in de overhead in plaats van in daadwerkelijk bouwkundig versterken. Daarbij wordt volop ‘geengineerd’ met slechte ruimtelijke inpassingen. Door het gebrek aan architectonische en ruimtelijke kwaliteit wordt het Groningse cultuurlandschap bedreigd, helemaal nu grootschalige sloop op stapel staat in de Groningse dorpen.

Kwaliteitscriteria cruciaal

Wat de regio nodig heeft is een ruimhartige overheid en een integrale ruimtelijke visie waarvan de versterkingsopgave onderdeel uitmaakt. Leefbaarheid en toekomstperspectief moeten prioriteit worden. Kwaliteitscriteria moeten nu net zo belangrijk worden als veiligheidscriteria, daarbij kan goed worden geleerd van het Deltaprogramma Ruimte voor de Rivier. En inwoners weer het gevoel geven dat ze zelf regie hebben: opdrachtgeverschap van onderop kweken en het maken van dorpsplannen stimuleren. Eigenaren, inwoners en lokale overheden moeten zich professioneel laten bijstaan door architecten en andere ontwerpers in dit proces.

Het pleidooi van De Vries kreeg volop bijval van de voltallig aanwezige ‘aardbevingsburgemeesters’. Ook zij zien dat, nu de eerste versterkingsplannen voor dorpen klaar zijn, er grootschalige sloop dreigt die het ruimtelijke karakter en de leefbaarheid enorm onder druk zetten. Door vanuit een integrale visie de versterkingsopgave te koppelen aan de opgaven op he terrein van energie, duurzaamheid, leefbaarheid, zorg en werkgelegenheid. De Groningse BNA-bureaus gaan samen met BNA onder meer een witboek maken en een architectenpool opzetten. Zo kan de aanwezige ontwerpkracht beter worden ingezet om Groningen duurzaam en ruimtelijk versterkt uit de aardbevingsproblemen te laten komen.

Lees hier het artikel in Dagblad van het Noorden over het pleidooi van BNA-voorzitter Nathalie de Vries.

Voor vragen kun je terecht bij Wilma Jansen via wjansen@bna.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 26 jun 2018

ILS-proof maken van Revit BIM-modellen

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: RoosRos Architecten te Oud-Beijerland
  • Organisatie: RoosRos Architecten te Oud-Beijerland
  • Onderwerp: BIM Technologische ontwikkeling
ILS-proof maken van Revit BIM-modellen

Nieuws / 20 jun, 2018

Open for business

Op dinsdag 19 juni jl. promoveerde Marina Bos-de Vos cum laude aan de TU Delft op haar proefschrift ‘Open for business’ over hoe architectenbureaus waarde toe-eigenen in projecten. De promotie is onderdeel van het FuturA onderzoek, een samenwerking van de TU Delft,

Open for business

Nieuws / 18 jun, 2018

Over het aanwijzen van de beste Next Stepper

In mei ging ik met de vakjury van het Next Step Program langs bij negen bureaus die de Next Step Ahead Group vormden. Zij onderscheidden zich van de andere 50 Next Steppers die hadden ingezonden

Over het aanwijzen van de beste Next Stepper

Nieuws / 18 jun, 2018

Circulair ontwerpen: kansen en knelpunten

Circulair ontwerpen en bouwen is belangrijk in een economie en maatschappij die meer en meer streeft naar volledige duurzaamheid en zero-waste. Sommige architectenbureaus geven aan weleens een project gedeeltelijk circulair te hebben uitgevoerd of te

Circulair ontwerpen: kansen en knelpunten

Nieuws / 13 jun, 2018

Videoverslag # 4 ‘De Stad van de toekomst’

De ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ is ongeveer halverwege. De tien ontwerpteams waren de afgelopen weken te gast bij de vijf deelnemende gemeenten, om in intensieve werksessies te praten over hun visies en ideeën

Videoverslag # 4 ‘De Stad van de toekomst’

Inloggen op BNA

(Sluiten)