Nathalie de Vries bij Kamercommissie over aardbevingen Groningen

19 december 2017

Voorzitter Nathalie de Vries was op maandag 4 december uitgenodigd bij het eerste bezoek aan Groningen van de nieuwe Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Ze vertolkte daar opnieuw de bevindingen en visie van de Groningse BNA-bureaus die dagelijks geconfronteerd worden met de consequenties van de aardbevingen in de regio en de gebrekkige aanpak daarvan.

Bewoners zijn het vertrouwen kwijt door frustraties over rol van de NAM en over de passieve houding van de overheid. Het proces verloopt ontzettend traag en dan zijn bewoners soms na de versterking zelfs slechter af. De versterkingen zijn doorgaans bouwkundig niet ingewikkeld. Toch gaan tientallen procenten van de versterkingskosten zitten in de overhead in plaats van in daadwerkelijk bouwkundig versterken. Daarbij wordt volop ‘geengineerd’ met slechte ruimtelijke inpassingen. Door het gebrek aan architectonische en ruimtelijke kwaliteit wordt het Groningse cultuurlandschap bedreigd, helemaal nu grootschalige sloop op stapel staat in de Groningse dorpen.

Kwaliteitscriteria cruciaal

Wat de regio nodig heeft is een ruimhartige overheid en een integrale ruimtelijke visie waarvan de versterkingsopgave onderdeel uitmaakt. Leefbaarheid en toekomstperspectief moeten prioriteit worden. Kwaliteitscriteria moeten nu net zo belangrijk worden als veiligheidscriteria, daarbij kan goed worden geleerd van het Deltaprogramma Ruimte voor de Rivier. En inwoners weer het gevoel geven dat ze zelf regie hebben: opdrachtgeverschap van onderop kweken en het maken van dorpsplannen stimuleren. Eigenaren, inwoners en lokale overheden moeten zich professioneel laten bijstaan door architecten en andere ontwerpers in dit proces.

Het pleidooi van De Vries kreeg volop bijval van de voltallig aanwezige ‘aardbevingsburgemeesters’. Ook zij zien dat, nu de eerste versterkingsplannen voor dorpen klaar zijn, er grootschalige sloop dreigt die het ruimtelijke karakter en de leefbaarheid enorm onder druk zetten. Door vanuit een integrale visie de versterkingsopgave te koppelen aan de opgaven op he terrein van energie, duurzaamheid, leefbaarheid, zorg en werkgelegenheid. De Groningse BNA-bureaus gaan samen met BNA onder meer een witboek maken en een architectenpool opzetten. Zo kan de aanwezige ontwerpkracht beter worden ingezet om Groningen duurzaam en ruimtelijk versterkt uit de aardbevingsproblemen te laten komen.

Lees hier het artikel in Dagblad van het Noorden over het pleidooi van BNA-voorzitter Nathalie de Vries.

Voor vragen kun je terecht bij Wilma Jansen via wjansen@bna.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 12 dec 2017 - wo 31 jan 2018

Reinvent the habitat

  • Type: overig
  • Organisatie: Thorb
Reinvent the habitat

di 16 jan 2018

Contracteren

  • Type: cursus
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA | Academie
  • Onderwerp: Projectmanagement
Contracteren

Nieuws / 16 jan, 2018

Cao architectenbranche algemeen verbindend verklaard

De cao 2017-2019 voor de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze geldt voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. De cao heeft

Cao architectenbranche algemeen verbindend verklaard

Nieuws / 16 jan, 2018

Wij gaan circulair

BNA lanceert campagne ‘Wij gaan circulair’, erop gericht om architectenbureaus te bewegen circulaire ontwerpprincipes...

Wij gaan circulair

Nieuws / 11 jan, 2018

Nieuwe privacy-verplichtingen, ook voor MKB-bedrijven

Vanuit onze leden krijgen we steeds vaker vragen over de wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 moeten namelijk alle organisaties – dus ook bedrijven – voldoen

Nieuwe privacy-verplichtingen, ook voor MKB-bedrijven

Nieuws / 10 jan, 2018

BNA & Pakhuis de Zwijger presenteren: Architect van de toekomst

Van 3D printen tot VR en robotisering – wat is de praktijk van de architect in 2030? Tijdens de 1e Architecture Now-avond die we samen met Pakhuis de Zwijger organiseren op 8 februari, zijn de BNA

BNA & Pakhuis de Zwijger presenteren: Architect van de toekomst

Inloggen op BNA

(Sluiten)