Nathalie de Vries bij Kamercommissie over aardbevingen Groningen

19 december 2017

Voorzitter Nathalie de Vries was op maandag 4 december uitgenodigd bij het eerste bezoek aan Groningen van de nieuwe Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Ze vertolkte daar opnieuw de bevindingen en visie van de Groningse BNA-bureaus die dagelijks geconfronteerd worden met de consequenties van de aardbevingen in de regio en de gebrekkige aanpak daarvan.

Bewoners zijn het vertrouwen kwijt door frustraties over rol van de NAM en over de passieve houding van de overheid. Het proces verloopt ontzettend traag en dan zijn bewoners soms na de versterking zelfs slechter af. De versterkingen zijn doorgaans bouwkundig niet ingewikkeld. Toch gaan tientallen procenten van de versterkingskosten zitten in de overhead in plaats van in daadwerkelijk bouwkundig versterken. Daarbij wordt volop ‘geengineerd’ met slechte ruimtelijke inpassingen. Door het gebrek aan architectonische en ruimtelijke kwaliteit wordt het Groningse cultuurlandschap bedreigd, helemaal nu grootschalige sloop op stapel staat in de Groningse dorpen.

Kwaliteitscriteria cruciaal

Wat de regio nodig heeft is een ruimhartige overheid en een integrale ruimtelijke visie waarvan de versterkingsopgave onderdeel uitmaakt. Leefbaarheid en toekomstperspectief moeten prioriteit worden. Kwaliteitscriteria moeten nu net zo belangrijk worden als veiligheidscriteria, daarbij kan goed worden geleerd van het Deltaprogramma Ruimte voor de Rivier. En inwoners weer het gevoel geven dat ze zelf regie hebben: opdrachtgeverschap van onderop kweken en het maken van dorpsplannen stimuleren. Eigenaren, inwoners en lokale overheden moeten zich professioneel laten bijstaan door architecten en andere ontwerpers in dit proces.

Het pleidooi van De Vries kreeg volop bijval van de voltallig aanwezige ‘aardbevingsburgemeesters’. Ook zij zien dat, nu de eerste versterkingsplannen voor dorpen klaar zijn, er grootschalige sloop dreigt die het ruimtelijke karakter en de leefbaarheid enorm onder druk zetten. Door vanuit een integrale visie de versterkingsopgave te koppelen aan de opgaven op he terrein van energie, duurzaamheid, leefbaarheid, zorg en werkgelegenheid. De Groningse BNA-bureaus gaan samen met BNA onder meer een witboek maken en een architectenpool opzetten. Zo kan de aanwezige ontwerpkracht beter worden ingezet om Groningen duurzaam en ruimtelijk versterkt uit de aardbevingsproblemen te laten komen.

Lees hier het artikel in Dagblad van het Noorden over het pleidooi van BNA-voorzitter Nathalie de Vries.

Voor vragen kun je terecht bij Wilma Jansen via wjansen@bna.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 10 dec, 2018

Private sector aanjager groei architectenbranche

Na jaren ‘wederopbouwen’ na de crisis is de omzet van architectenbureaus in 2017 gegroeid met 6,6%. Voor 2019 verwachten zij een verdere groei van het aantal nieuwe opdrachten. De vraag naar woningen en kantoren is

Private sector aanjager groei architectenbranche

Nieuws / 05 dec, 2018

De architectenbranche: een veld in transformatie

Het veld waarin architecten werkzaam zijn, is in de afgelopen twee decennia drastisch gewijzigd. Nieuwe regels, nieuwe spelers, nieuwe technologie en een diepe economische crisis hebben gevestigde verhoudingen en relaties in het veld waarin architectenbureaus

De architectenbranche: een veld in transformatie

Nieuws / 04 dec, 2018

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Overeenkomstig artikel 1a van het Huishoudelijk Reglement hebben de hieronder genoemde bureaus een verzoek om toelating bij de BNA ingediend: Archivolt Architectuur Studio, Almelo BoomBoomBoomArchitects, Maastricht BURO-S ARCHITECTS, Den Haag Civic Architects, Amsterdam IWT, Rotterdam Architectenbureau

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Inloggen op BNA

(Sluiten)