Nieuwe architect-leden in College van Toezicht en Raad van Beroep

Danielle Segers en Carolien Bijvoet per 1 juli 2017 benoemd door de ledenraad

31 juli 2017

Danielle Segers (Équipe voor architectuur en urbanisme) is benoemd als architect-lid van het College van Toezicht voor een eerste termijn van drie jaar per 1 juli 2017. Ook de Raad van Beroep is versterkt met een nieuw architect-lid. Per 1 juli 2017 is Carolien Bijvoet (Bijvoet Architectuur) aangetreden voor een eerste termijn van drie jaar.

De ledenraad heeft de nieuwe architect-leden benoemd op voordracht van het bestuur. De twee openstaande vacatures zijn daarmee vervuld.

Het College van Toezicht en de Raad van Beroep zien toe op de naleving van de BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit.  Desgevraagd oordelen ze over de wijze waarop de leden van de BNA hun beroep uitoefenen en daarbij de gedragscode in acht nemen.  Het College van Toezicht neemt klachten in eerste aanleg in behandeling. De behandeling in beroep vindt plaats bij de Raad van Beroep. Zowel het College van Toezicht als de Raad van Beroep bestaan uit leden van de BNA. De voorzitters en secretarissen zijn onafhankelijke juristen.

Meer informatie over de BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit

Meer informatie over het College van Toezicht en de Raad van Beroep

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 24 okt, 2017

Forse toename klachten over naleven Gedragscode

De economie trekt aan en de werkvoorraad groeit mee. De juridische helpdesk van de BNA en de dekenen ontvangen fors meer vragen en klachten over naleving van de BNA Gedragscode. Dat heeft ook zijn weerslag

Forse toename klachten over naleven Gedragscode

Nieuws / 08 nov, 2016

Lancering Position Paper: Gedragscode

In verschillende position papers geeft de BNA haar visie, standpunten en argumenten daarbij met betrekking tot een concreet vraagstuk of actuele ontwikkeling op het snijvlak van politiek, samenleving en de architectenbranche. Deze en, in de

Lancering Position Paper: Gedragscode

Nieuws / 04 jul, 2016

BNA introduceert het bureaukeurmerk

De introductie van het  BNA-bureaukeurmerk is in juni 2016 gestart. Met het keurmerk “BNA erkend bureau” kunnen de bureauleden zich in markt en samenleving onderscheidend profileren als verantwoordelijke, integere en professionele dienstverleners. Het laat zien

BNA introduceert het bureaukeurmerk

Inloggen op BNA

(Sluiten)