Nieuwe BENG-eisen bekendgemaakt

BENG-eisen sneller bekendgemaakt dankzij druk vanuit BNA en opdrachtgevende partijen in de bouwsector

22 november 2018

Dinsdag 20 november 2018 zijn tijdens het NEN-congres ‘EPG 2.0’ de aangepaste BENG-eisen bekendgemaakt. BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) wordt vanaf 2020 de energieprestatiestandaard waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. De BENG-eisen kunnen grote impact hebben op de bouwkosten van projecten die nu in de initiatieffase zijn.

De concepteisen voor de gemiddelde nieuwbouwwoning zijn vastgesteld op 70 kWh/m²/jaar voor BENG 1 (energiebehoefte).  Voor BENG 2 (primair fossiel energieverbruik) wordt de grenswaarde 30 kWh/m² /jaar en BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie) blijft 50%. Vanwege ontwerpvrijheid en betaalbaarheid zijn voor woningen met een ongunstige geometrieverhouding andere eisen opgesteld. De Tweede Kamer moet deze eisen begin 2019 nog goedkeuren. Daarna zijn ze definitief.

Aanpassingen ten opzichte van 2015

De nieuwe BENG-eisen wijken af van de getallen zoals deze in 2015 voorgenomen waren. Dit heeft een aantal redenen. Zo heeft RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) een uitgebreide kostenoptimalisatietoets laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat de eisen zoals in 2015 opgesteld niet realistisch uitgevoerd konden worden, de oorspronkelijke BENG-eis zou hiermee veel te duur worden.

De recent uitgebrachte NTA 8800 is een nieuwe berekeningsmethode voor de energieprestatie van gebouwen die alle oude methodes vervangt. Deze rekenmethode berekent de energiegevolgen van ventilatie van gebouwen op een andere manier.  Zo wordt in BENG 1, de eis voor energiebehoefte, het ventilatiesysteem niet meer gewaardeerd. Deze is nog wel opgenomen in BENG 2. Het gevolg hiervan is een aantal aangepaste waarden in de BENG-eis.

Gevolgen BENG-eisen voor projecten nog lastig in te schatten

Alhoewel de eisen minder streng zijn geworden, blijft het inschatten van de gevolgen voor projecten lastig. De rekensoftware waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt berekend is namelijk nog niet gereed. Verschillende softwarehuizen zijn de NTA 8800 nu aan het omzetten in rekensoftware. Het ministerie van BZK verwacht dat tegen de zomer van 2019 de eerste software op de markt komt. Zowel NEN als RVO waarschuwen ervoor om de nieuwe BENG-eisen niet met de oude rekensoftware gebaseerd op de NEN 7120 te toetsen. Er kunnen verschillen tot 20 kWh/m²/jaar voor BENG 1 en BENG 2 optreden.

BNA blijft druk op de ketel houden

BNA heeft er bij het ministerie van BZK op aangedrongen om samen met NEN zorg te dragen voor een zo spoedig als mogelijk beschikbaar komen van software waarmee de ontwerpen kunnen worden getoetst aan de BENG-eisen. Ook overlegt de BNA met RVO om zo spoedig mogelijk een aantal richtinggevende energieconcepten voor (met name) woningbouw te communiceren waarmee aan de BENG-eisen kan worden voldaan.  Daarnaast gaat de BNA in overleg met het ministerie van BZK om de voorgenomen certificeringsplicht voor het maken van BENG-berekeningen van tafel te krijgen. De BNA vindt dat alle architecten in principe voldoende gekwalificeerd zijn om met behulp van gecertificeerde rekensoftware een energieprestatieberekening te maken.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 18 feb, 2019

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

De Aanbestedingspraktijk blijft problematisch. Desondanks  zijn recente ontwikkelingen te bespeuren die de praktijk verbeteren. De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en het Programma Beter aanbesteden dragen bij aan een betere selectiecultuur. Onlangs heeft de

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

Nieuws / 14 feb, 2019

Wees realistisch, eis het onmogelijke

 Jort Kelder is juryvoorzitter van de 2019-verkiezing van BNA Beste Gebouw van het Jaar. Als opwarmer stelden we Jort wat gerichte vragen. We kregen waar we op hoopten: prikkelende antwoorden. ‘Laten we in hemelsnaam starten

Wees realistisch, eis het onmogelijke

Nieuws / 05 feb, 2019

Ledenraadverkiezing 2019

In de week van 25 februari a.s. vindt de digitale verkiezing voor de ledenraad van de BNA plaats. Via deze verkiezing kan ieder BNA bureaulid stemmen op de kandidaat / bureaudirecteur die naar zijn idee

Ledenraadverkiezing 2019

Inloggen op BNA

(Sluiten)