Nieuwe medewerker? Meld deze op tijd aan bij het pensioenfonds

Zorg voor tijdige en foutloze aanlevering gegevens

17 oktober 2018

Het aantal nieuwe medewerkers bij bureaus groeit de afgelopen jaren. Medewerkers van architectenbureaus bouwen pensioen op bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Sinds 1 januari 2018 leveren bureaus gegevens voor je pensioenadministratie aan via het Selfservice Werkgevers Portal (SWP). Deze nieuwe manier van aanleveren betekent zwaardere eisen aan volledigheid en zorgvuldigheid. Deze zwaardere eisen zorgen ervoor dat het pensioenfonds een betere kwaliteit kan leveren en de wettelijke verplichtingen uit de Pensioenwet kan nakomen. De AFM houdt hier toezicht op. Een wettelijke verplichting is het tijdig en foutloos aanleveren van gegevens van nieuwe medewerkers. Bijgaand lees je wat de AFM van je verwacht bij indiensttreding van nieuwe medewerkers.

Wat is het belang van tijdig aanmelden?
Een nieuwe medewerker hoor je uiterlijk 2 weken na einde loontijdvak (maand) bij het pensioenfonds aan te melden. Door dit tijdig te doen, help je het pensioenfonds om een nieuwe medewerker optimaal en binnen de wettelijke termijn van drie maanden te informeren via de startbrief. Voor nieuwe medewerkers is het van groot belang dat zij tijdig beschikken over de benodigde informatie. Dan weten deze nieuwe medewerkers of zij keuzes moeten maken of informatie moeten doorgeven om goed van start te gaan met het architectenpensioen. De AFM verwacht dat je bij het aannemen van een nieuwe medewerkers direct wijst op Pensioen 1-2-3. Hierin staat belangrijke informatie over het architectenpensioen. Met Pensioen 1-2-3 zijn medewerkers tijdig en goed geïnformeerd over het pensioen en voldoen bureaus aan de wettelijke informatieverplichting.

Wat is het belang van foutloos aanmelden?
Een nieuwe deelnemer aan het pensioenfonds moet binnen drie maanden na indiensttreding zijn startbrief ontvangen. Dat lukt alleen op tijd als je de nieuwe medewerker foutloos aanmeldt via SWP. Meld je meerdere nieuwe medewerkers in één keer aan? Dan moeten de gegevens van alle nieuwe medewerker juist zijn. Bevat één van de aanmeldingen een onverwerkbare fout? Dan kan het Pensionfonds de aanmeldingen van de totale groep niet verwerken, daarom is het van belang dat je ervoor zorgt tijdig én foutloos aan te melden.

Aarzel niet om contact op te nemen
Heb je problemen met het aanmelden van nieuwe deelnemers? Kijk dan op de website van het pensioenfonds.
Bereikbaarheid Pensioenfonds: tussen 8:30 tot 17:00 uur via 020-583 42 30
Liever per e-mail? Vermeld je aansluitnummer en stuur je vraag naar incasso@architectenpensioen.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 08 jan, 2019

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs,

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Nieuws / 19 nov, 2018

Aantal deelnemers beroepservaringperiode stijgt fors

Uit het onderzoek Jonge ontwerpers en beroepservaring 2015-2017 blijkt dat het aantal deelnemers aan de beroepservaringperiode (bep) in 2017 zo’n vijf maal hoger is dan in 2015. Het aandeel ontwerpers dat, na het doorlopen van de

Aantal deelnemers beroepservaringperiode stijgt fors

Nieuws / 13 nov, 2018

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2019. Begin 2019 starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat deze bureaus faciliteert en zij goed kunnen

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

Nieuws / 29 okt, 2018

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting najaar 2018!

Het gaat weer beter in de branche. We hebben weer wat kleur op de wangen. Voor bureaus is het goed te weten wat de verwachtingen zijn voor komend jaar. De BNA nodigt alle leden uit om deel te

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting najaar 2018!

Inloggen op BNA

(Sluiten)