Nieuwe medewerker? Meld deze op tijd aan bij het pensioenfonds

Zorg voor tijdige en foutloze aanlevering gegevens

17 oktober 2018

Het aantal nieuwe medewerkers bij bureaus groeit de afgelopen jaren. Medewerkers van architectenbureaus bouwen pensioen op bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Sinds 1 januari 2018 leveren bureaus gegevens voor je pensioenadministratie aan via het Selfservice Werkgevers Portal (SWP). Deze nieuwe manier van aanleveren betekent zwaardere eisen aan volledigheid en zorgvuldigheid. Deze zwaardere eisen zorgen ervoor dat het pensioenfonds een betere kwaliteit kan leveren en de wettelijke verplichtingen uit de Pensioenwet kan nakomen. De AFM houdt hier toezicht op. Een wettelijke verplichting is het tijdig en foutloos aanleveren van gegevens van nieuwe medewerkers. Bijgaand lees je wat de AFM van je verwacht bij indiensttreding van nieuwe medewerkers.

Wat is het belang van tijdig aanmelden?
Een nieuwe medewerker hoor je uiterlijk 2 weken na einde loontijdvak (maand) bij het pensioenfonds aan te melden. Door dit tijdig te doen, help je het pensioenfonds om een nieuwe medewerker optimaal en binnen de wettelijke termijn van drie maanden te informeren via de startbrief. Voor nieuwe medewerkers is het van groot belang dat zij tijdig beschikken over de benodigde informatie. Dan weten deze nieuwe medewerkers of zij keuzes moeten maken of informatie moeten doorgeven om goed van start te gaan met het architectenpensioen. De AFM verwacht dat je bij het aannemen van een nieuwe medewerkers direct wijst op Pensioen 1-2-3. Hierin staat belangrijke informatie over het architectenpensioen. Met Pensioen 1-2-3 zijn medewerkers tijdig en goed geïnformeerd over het pensioen en voldoen bureaus aan de wettelijke informatieverplichting.

Wat is het belang van foutloos aanmelden?
Een nieuwe deelnemer aan het pensioenfonds moet binnen drie maanden na indiensttreding zijn startbrief ontvangen. Dat lukt alleen op tijd als je de nieuwe medewerker foutloos aanmeldt via SWP. Meld je meerdere nieuwe medewerkers in één keer aan? Dan moeten de gegevens van alle nieuwe medewerker juist zijn. Bevat één van de aanmeldingen een onverwerkbare fout? Dan kan het Pensionfonds de aanmeldingen van de totale groep niet verwerken, daarom is het van belang dat je ervoor zorgt tijdig én foutloos aan te melden.

Aarzel niet om contact op te nemen
Heb je problemen met het aanmelden van nieuwe deelnemers? Kijk dan op de website van het pensioenfonds.
Bereikbaarheid Pensioenfonds: tussen 8:30 tot 17:00 uur via 020-583 42 30
Liever per e-mail? Vermeld je aansluitnummer en stuur je vraag naar incasso@architectenpensioen.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 06 mrt, 2019

Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter namens werkgevers zoekt de BNA een geschikte kandidaat pensioenbestuurder voor het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Het gaat bij voorkeur om een kandidaat met

Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

Nieuws / 04 mrt, 2019

Landelijke actiedag pensioenen bonden: maandag 18 maart 2019

  De BNA is door de FNV formeel op de hoogte gesteld van collectieve acties om hun pensioeneisen richting het  Kabinet kracht bij te zetten. De bond zal hun leden in alle sectoren oproepen om op maandag

Landelijke actiedag pensioenen bonden: maandag 18 maart 2019

Nieuws / 04 mrt, 2019

Competentieontwikkeling speerpunt bureaus

Meer dan de helft van de architectenbureaus heeft de afgelopen tijd moeite gehad met het aannemen van nieuw en geschikt personeel. Hierbij wordt het vaakst genoemd dat het kennis- en vaardigheidsniveau van sollicitanten niet op

Competentieontwikkeling speerpunt bureaus

Inloggen op BNA

(Sluiten)