Nieuwe medewerker? Meld deze op tijd aan bij het pensioenfonds

Zorg voor tijdige en foutloze aanlevering gegevens

17 oktober 2018

Het aantal nieuwe medewerkers bij bureaus groeit de afgelopen jaren. Medewerkers van architectenbureaus bouwen pensioen op bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Sinds 1 januari 2018 leveren bureaus gegevens voor je pensioenadministratie aan via het Selfservice Werkgevers Portal (SWP). Deze nieuwe manier van aanleveren betekent zwaardere eisen aan volledigheid en zorgvuldigheid. Deze zwaardere eisen zorgen ervoor dat het pensioenfonds een betere kwaliteit kan leveren en de wettelijke verplichtingen uit de Pensioenwet kan nakomen. De AFM houdt hier toezicht op. Een wettelijke verplichting is het tijdig en foutloos aanleveren van gegevens van nieuwe medewerkers. Bijgaand lees je wat de AFM van je verwacht bij indiensttreding van nieuwe medewerkers.

Wat is het belang van tijdig aanmelden?
Een nieuwe medewerker hoor je uiterlijk 2 weken na einde loontijdvak (maand) bij het pensioenfonds aan te melden. Door dit tijdig te doen, help je het pensioenfonds om een nieuwe medewerker optimaal en binnen de wettelijke termijn van drie maanden te informeren via de startbrief. Voor nieuwe medewerkers is het van groot belang dat zij tijdig beschikken over de benodigde informatie. Dan weten deze nieuwe medewerkers of zij keuzes moeten maken of informatie moeten doorgeven om goed van start te gaan met het architectenpensioen. De AFM verwacht dat je bij het aannemen van een nieuwe medewerkers direct wijst op Pensioen 1-2-3. Hierin staat belangrijke informatie over het architectenpensioen. Met Pensioen 1-2-3 zijn medewerkers tijdig en goed geïnformeerd over het pensioen en voldoen bureaus aan de wettelijke informatieverplichting.

Wat is het belang van foutloos aanmelden?
Een nieuwe deelnemer aan het pensioenfonds moet binnen drie maanden na indiensttreding zijn startbrief ontvangen. Dat lukt alleen op tijd als je de nieuwe medewerker foutloos aanmeldt via SWP. Meld je meerdere nieuwe medewerkers in één keer aan? Dan moeten de gegevens van alle nieuwe medewerker juist zijn. Bevat één van de aanmeldingen een onverwerkbare fout? Dan kan het Pensionfonds de aanmeldingen van de totale groep niet verwerken, daarom is het van belang dat je ervoor zorgt tijdig én foutloos aan te melden.

Aarzel niet om contact op te nemen
Heb je problemen met het aanmelden van nieuwe deelnemers? Kijk dan op de website van het pensioenfonds.
Bereikbaarheid Pensioenfonds: tussen 8:30 tot 17:00 uur via 020-583 42 30
Liever per e-mail? Vermeld je aansluitnummer en stuur je vraag naar incasso@architectenpensioen.nl

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 21 mei 2019

Partner worden

  • Type: cursus
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: ONDERNEMEN
Partner worden

di 21 mei 2019

Debat Smart Cities of Domme Steden

  • Type: overig
  • Locatie: OBA Oosterdok, auditorium, Oosterdokskade 143 Amsterdam
  • Organisatie: Academie van Bouwkunst ism Architectuurcentrum Amsterdam
  • Onderwerp: Technologische ontwikkeling
Debat Smart Cities of Domme Steden

Nieuws / 18 apr, 2019

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Begin april is de ledenraadpleging afgerond en op 17 april hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV, de Unie) definitief ingestemd met de nieuwe cao 2019-2021 voor de architectenbranche. Voor de cao wordt bij het ministerie

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Nieuws / 26 mrt, 2019

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao 2019-2021

Op donderdag 14 maart 2019 hebben de cao delegaties van de BNA en de vakbonden een cao onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe tweejarige cao. BNA bureaus hebben hierover een mail ontvangen met een toelichting. De

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao 2019-2021

Nieuws / 25 mrt, 2019

Video met uitleg pensioenregeling in het Engels

Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt meer en meer vragen van buitenlandse medewerkers over de pensioenregeling in de architectenbranche. Om antwoord te geven op deze vragen heeft het pensioenfonds een Engelstalige video gemaakt. Deze buitenlandse medewerkers werken hier

Video met uitleg pensioenregeling in het Engels

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Inloggen op BNA

(Sluiten)