BNA sluit zich aan als kernpartner bij het Lente-Akkoord

Op het Lente-Akkoord congres 2024 is bekendgemaakt dat de BNA toetreedt als kernpartner bij het Lente-Akkoord. 

"We zijn blij om deel uit te maken van de kerngroep. Alleen door samen te werken kunnen we voortgang boeken. Met de kennis en creativiteit van ontwerpers, kunnen antwoorden worden ontwikkeld die niet alleen de circulaire transitie versnellen, maar ook inspelen op andere urgente maatschappelijke vraagstukken zoals wooncrisis en klimaatverandering. Als lid van de kerngroep kunnen we actief bijdragen aan het duurzaam oplossen van de ruimtelijke vraagstukken voor een betere toekomst”, aldus BNA-voorzitter Jeroen de Willigen.

Het Lente-akkoord 2.0 is een meerjarig programma gericht op het verankeren van circulair industrieel bouwen in de bouwpraktijk. Dit initiatief is opgezet door Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM en WoningbouwersNL, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), om deze ontwikkeling praktisch vorm te geven.

Sander Woertman, programmaleider van het Lente-akkoord: "We zijn erg verheugd dat we BNA aan boord hebben. Of het nou gaat over biobased bouwen of het ontwikkelen van een houtbouwconcept: architecten hebben veel cruciale kennis aan boord om de opgave te optimaliseren. Circulair Industrieel Bouwen vraagt afstemming tussen alle ketenpartners, met de BNA hebben we nu ook de stem van ontwerpers aan boord. Er lopen al meerdere samenwerkingen tussen Lente-Akkoord en BNA, onder andere rond installatie-arm bouwen en de Praktijktoets MPG: mooi dat deze acties nu steviger gepositioneerd kunnen worden."

In de komende jaren zal de overheid met aanvullend beleid en duurzaamheidseisen komen om de transitie naar een volledig circulaire economie in 2050 te ondersteunen. De eerste mijlpaal - 50% circulair in 2030 - nadert snel. Professionele opdrachtgevers in de bouwsector voelen de urgentie om de klimaatdoelen te halen en willen hieraan bijdragen. Door proactief in te spelen op deze transitie en samen te werken met partners in de bouwkolom en overheden, minimaliseren we de kans op vertraging in het ontwikkel- en bouwproces.