Ledenraad benoemt Jeroen de Willigen officieel tot voorzitter voor continuïteit en stabiliteit

Jeroen de Willigen is afgelopen donderdag door de ledenraad van de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus officieel benoemd tot voorzitter. De Willigen, die sinds september de rol op interim-basis vervulde, zet zich nu officieel in voor de continuïteit en stabiliteit van de vereniging.

'In deze dynamische en ook onzekere tijd, met een nieuw bestuur en een nieuwe directeur, is het cruciaal dat we stabiliteit behouden en onze koers blijven volgen," zegt De Willigen. "We zijn in een ijltempo bezig te lobbyen voor betere condities om ons werk als architect goed te kunnen doen, dat doen we op velerlei vlakken en niveaus, en dat willen we graag komend jaar continueren.'

De Willigen is benoemd voor een termijn van één jaar. Dit geeft de tijd om de selectieprocedure van een nieuwe voorzitter te evalueren en waar nodig aan te passen, om vervolgens de procedure in te gaan. Tevens wordt een vacature voor een nieuw bestuurslid opengesteld om het bestuur te versterken, waarbij een diverse samenstelling van het BNA-bestuur een aandachtspunt is.

De Willigen benadrukt het belang van solidariteit en diversiteit in de branche: 'Laten we onze verschillen vieren. De uiteenlopende perspectieven binnen onze branche zijn nu meer dan ooit van belang. Ik moedig iedereen aan om discussies te voeren vanuit een inhoudelijk perspectief, in plaats vanuit tegenstellingen.'