De adaptieve dijk

Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar

Start: 07 mei 2015 tot 31 mei 2016

In het najaar van 2015 heeft BNA Onderzoek in samenwerking met de waterschappen Rivierenland, Vallei en Veluwe, Drents Overijsselse Delta, de provincies Gelderland en Overijssel en het Delta Ontwerpplatform de ontwerpstudie ‘De adaptieve dijk’ opgezet.

Architecten, landschapsarchitecten, water- en dijktechnici, geografen, kunstenaars en studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam en de Hogeschool Utrecht bogen zich samen over vragen als: wat kan een dijk betekenen voor een aantrekkelijk, multifunctioneel, bewoonbaar, veilig en klimaatbestendig landschap? Kunnen we de dijk en het landschap eromheen zo vormgeven dat het een adaptief systeem wordt, dat kan meebewegen met veranderende eisen aan veiligheid en gebruik? En zijn er ruimtelijke functies te bedenken die van de dijk een veelzijdiger landschapselement kunnen maken?

Door middel van ontwerp kregen de vraagstukken rond water en ruimte verdieping; door nieuwe scenario’s te visualiseren werden mogelijke toekomsten bespreekbaar voor onder andere overheden en bewoners. Zo kunnen mogelijkheden waar nog niet aan is gedacht worden toegevoegd aan de lokale ruimtelijke agenda’s.

Gedurende het najaar van 2015 hebben zes interdisciplinaire ontwerpteams drie locaties onderzocht: de Waaldijk tussen Tiel en Lent, de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen en de IJsseldijk tussen Zwolle en Deventer. Er zijn verschillende schaalniveaus en termijnen bekeken en in toekomstscenario’s verwerkt; van dijktraject tot dijkwoning en van korte termijn tot verre toekomst. Het doel was creatieve energie los te maken en een breed scala aan mogelijkheden te verkennen voor de aankomende dijkversterkingen. We hopen dat we alle partijen die betrokken zijn bij de vele dijkversterkingsopgaven van de komende decennia kunnen inspireren om op een andere, meer integrale manier te kijken naar de dijk en zijn omgeving.

De uitkomsten van de studie en zijn te zien op www.deadaptievedijk.nl

Gerelateerd aan dit onderwerp

Inloggen op BNA

(Sluiten)