Langer thuis in eigen huis

Hoe passen we de bestaande woningbouw aan voor de senioren van nu en de toekomst?

Start: 14 januari 2016 tot 01 oktober 2017

De wereld om ons heen is hard aan het veranderen: Mensen moeten langer blijven wonen waar ze wonen en willen dat vaak ook. In de eerste helft van 2016 onderzochten een aantal partijen in een ontwerpstudie de bestaande woningvoorraad. Welke slimme en breed toepasbare oplossingen liggen er klaar? Wat kunnen we met elkaar bedenken voor de verschillende ‘schalen’ van het wonen: van de woning zelf tot en met de buurt?

De studie richtte zich op woningen in de stadsuitbreidingswijken Brabantpark en Heusdenhout in Breda. Onderzocht werden 6 typische woningen uit die wijken, die ook elders in Nederland in grote getalen zijn gebouwd: rijtjeswoningen uit de jaren ’50 en ’70; twee onder een kap-woningen uit de jaren ’70; portieketagewoningen uit de jaren ’50 en ’70; galerijflats uit de jaren ’60.

De onderzoeksvragen waren:

  • Kunnen we de bestaande woningbouwtypes aanpassen aan de toekomstige zorgvraag?
  • Wat willen de bewoners / waar hebben de bewoners behoefte aan?
  • Welke onderdelen van de woning of woonomgeving zouden moeten worden aangepast en verbetert?
  • Wat hebben de verplegers (mantelzorger, wijkverpleegkundige, ergotherapeut, arts enz.) nodig?
  • Hoe kunnen we nieuwe technologieën en elektronische middelen inzetten?
  • Wat zijn de wensen en eisen aan de directe woonomgeving en de nabije voorzieningen?

In deze studie werkten acht teams bestaande uit architecten en stedenbouwkundigen samen met zorgprofessionals aan ontwerpoplossingen. De bewoners van de woningtypen die onder de loep werden gelegd, werkten mee als ervaringsdeskundigen. Het doel was om tot een ‘stalenboek levensloopbestendig wonen’ te komen dat in de praktijk kan helpen bewoners te enthousiasmeren voor aanpassingen aan woning en woonomgeving, en om de bewoners gereedschap in handen te geven waarmee zij hun beslissingen makkelijker kunnen nemen.

De studie werd afgetrapt met interviews met de bewoners door de ontwerpteams. In twee verdiepende workshops (in maart en april) werd er gezamenlijk gekeken naar de ontwikkelde denkrichtingen en ontwerpen. In mei vond een terugkoppeling plaats met de bewoners om te toetsen of de ontwikkelde ideeën aansluiten bij hun behoeftes. Eind mei vond de interne slotpresentatie plaats. Zowel bewoners als projectpartners reageerden enthousiast op de gepresenteerde ontwerpen voor woningplattegronden, verkeersruimten en woonomgeving.

De uitkomsten zijn verwerkt in de website ‘Langer thuis in eigen huis’. Deze is tijdens de landelijke conferentie ‘Langer thuis’ op 13 oktober 2016 gelanceerd.

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

Inloggen op BNA

(Sluiten)