Conferentie ‘Langer thuis’

De transformatie van naoorlogse woningen staat hoog op de nationale agenda. Want een groot deel van deze woningen blijkt ongeschikt om daar op hoge leeftijd te blijven wonen. Hoe maken we het voor ouderen aantrekkelijk om hun woning levensloopbestendig te maken?