De 10 ontwerpvisies voor de 5 grote steden

Presentatie van de resultaten van de ontwerpstudie in Pakhuis de Zwijger

Start: 30 november 2018 tot 30 november 2018

Na 9 maanden onderzoek doen, ontwerpen aan en discussiëren over nieuwe manieren van stad maken, werd op 30 november in een feestelijke slotmanifestatie de uitkomsten van de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ gepresenteerd. Gedurende 2018 is door ontwerpteams, gemeenten en een groot netwerk aan betrokken experts gewerkt aan integrale ontwerpen voor vijf testlocaties van 1×1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Centrale vraag: Hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijk milieus te creëren?

Ontwerpvisies voor 2040: noodzaak
In een tijdsgewricht waar het Parijsakkoord vraagt om snelle CO2-reductie, er een energieakkoord is gesloten, de klimaatadaptatie onderdeel is geworden van het Deltaprogramma en waar de woningbouwagenda vraagt om 1 miljoen nieuwe woningen, is het de hoogste tijd om na te denken hoe dit alles vorm te geven in onze steden. Projectleider Jutta Hinterleitner: “De ontwikkelingen met betrekking tot energietransitie, mobiliteit, het klimaat en circulariteit gaan zo snel, dat het noodzakelijk is om nu concreet aan de slag te gaan met de stad van de toekomst.”

Oplossingsrichtingen door multidisciplinaire ontwerpteams
Voor vijf stedelijke transformatiegebieden hebben telkens twee multidisciplinaire teams ontwerpend onderzoek gedaan naar integrale oplossingen voor de gestelde opgaven. Welke oplossingsrichting zien zij? Hoe verhoudt de stad van de toekomst zich tot innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties? Hoe zal de stad van de toekomst er dadelijk uit kunnen zien? En last but not least: welke aanbevelingen kunnen zij meegeven aan eenieder die nu en in de toekomst werkt aan onze steden?

Wat opvalt is dat de uitgangspunten zijn veranderd ten opzichte van pakweg 5 jaar geleden: de bestaande stad staat centraal, de positie van de auto is veranderd, en het is evident dat de klimaatverandering tot handelen dwingt. Mark Frequin, Directeur-Generaal Bereikbaarheid bij het MinIenW: ‘Het is een vruchtbaar samenwerkingsproject geworden, waarin met veel passie en energie is samengewerkt tussen publieke en private partijen, tussen beleid, kennis en praktijk. Er ligt nu een fraai repertoire aan ontwerpvisies en transitieoplossingen die we gezamenlijk kunnen oppakken. Vanuit een ècht integrale samenwerking, weg van het koker- of sectordenken. Het is de hoogste tijd voor concrete stappen en werken aan systeem- en netwerkinnovaties. Anders halen we Parijs niet en krijgen we niet de steden van de toekomst die we willen.”

Projectpartners
De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de Directoraten-generaal Mobiliteit, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK.

Link naar ontwerpvisies met uitgebreide beschrijvingen
Highlights uit de ontwerpstudie

Komende week zijn verschillende plannen te zien bij de volgende bijeenkomsten:
RAW Talkshow in het kader van de Dutch design Month in Rotterdam
Op 11 december praat men tijdens de dagelijkse RAW Talkshow in Huis Der Zotheid (Haringvliet 401) van 17:00-18:00 met o.a. Ton Venhoeven over architectuur en de Alexanderknoop.
Meer informatie. De talkshow is gratis en aanmelden is niet verplicht.

Architecture Now, Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
Op 12 december organiseren BNA en Pakhuis de Zwijger een rijke uitsmijter: data als tool voor architectuur en vice-versa. Met o.a. Team Triangel over hun BNA Onderzoek naar de Stad van de Toekomst: Eindhoven Fellenoord. Aanmelden

Presentatie in het kader van de Dutch design Month in Rotterdam
Op 13 december zal Robbert Guis na afloop van de RAW Talkshow met Helly Scholten een presentatie geven over zijn werk in Huis Der Zotheid (Haringvliet 401) van 18:00-19:00.
Meer informatie. De presentatie is gratis en aanmelden is niet verplicht.

Gerelateerd aan dit onderwerp

Inloggen op BNA

(Sluiten)