De duurzame toekomst van de bestaande woning

De architect als schakel tussen proces en ruimtelijke kwaliteit

Start: 22 september 2014 tot 30 juni 2016

Veel naoorlogse woonwijken staan voor een probleem: ze zijn energietechnisch verouderd, slecht geïsoleerd en genereren dus – naast een hoge energierekening – een hoge CO2-uitstoot. Woningen die in bezit zijn van een woningcorporatie worden steeds vaker integraal aangepakt. Maar wat te doen met de woningen die in eigendom van de bewoners zijn? Hier is geen aangewezen instantie die een verduurzamingsslag coördineert.

Button_175x35px

 

 

BNA Onderzoek verkende samen met Carree architecten en Stache Architect welke rol architecten kunnen spelen in de verduurzaming van particulier woningbezit. Kan de architect zich als de spin in het web profileren bij verduurzamingsprojecten in bestaande wijken? Welke organisatievorm leent zich voor een dergelijk project?  Welke kansen en knelpunten doen zich voor en hoe kun je bewoners(groepen) enthousiast maken voor een duurzamere en comfortabelere woning?

In het kader van dit project zijn acht bestaande – reeds geslaagde en lopende – projecten geanalyseerd: Projecten waar nieuwe organisatiestructuren worden toegepast of waar bewoners en vormgevers samenwerken. Hiervoor zijn gebruikers, investeerders, bestuurders en ontwerpers geïnterviewd.

In ronde tafel gesprekken met experts van onder andere gemeenten, Stichting Energieke Regio, SBRCURnet, het Blok voor blok-programma van de overheid, Urgenda, VNG, watschappen en omgevingsdiensten is uitgebreid besproken wat de kansen en knelpunten zijn in verduurzamingstrajecten, en onder welke voorwaarden verduurzamingsprojecten goede resultaten opleveren. Ook zijn er antwoorden gezocht op de vraag hoe de architect als verbindende en creatieve denker daar aan kan bijdragen.

De conclusies en aanbevelingen voor architecten maar ook andere partijen die betrokken zijn bij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, zijn in maart 2016 gebundeld in de brochure:

De duurzame toekomst van de bestaande woning – de architect als schakel tussen proces en ruimtelijke kwaliteit
Brochure, 20 bladzijden
Tekst: Nanine Carree en Eva Stache
Eindredactie: Ellen Meijer, het Schrijfwezen
Lay-out: Nanine Carree, Carree Architecten BNA
Uitgever: BNA Onderzoek, 2016

Gerelateerd aan dit onderwerp

Inloggen op BNA

(Sluiten)