Arbeidszaken

De menselijke factor

Een architectenbureau is zo goed als de mensen die er werken. Bureaus richten zich graag op hun core business: het samen ontwerpen en realiseren van onderscheidende, goede huizen en gebouwen. De branchebrede cao en pensioenregeling faciliteert bureaus en draagt bij aan eerlijke arbeids- en concurrentieverhoudingen.

CAO Architectenbranche

De BNA streeft naar maatwerk en flexibiliteit op bureauniveau, een verantwoorde loonontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, eerlijke concurrentie en goed werkgever- en werknemerschap. Een moderne flexibele cao, die bureaus de ruimte geeft om in te spelen op de veranderingen in de markt helpt bureaus om zich te richten op hun kernactiviteiten. De BNA voert namens werkgevers het CAO overleg met de vakbonden. De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) ondersteunt hierbij en is de neutrale helpdesk voor arbeidszaken. De cao geldt door de Algemeen Verbindend Verklaring door het Ministerie van SZW voor alle architectenbureaus in Nederland.

Pensioen
Architectenbureaus en hun medewerkers vallen onder de collectieve pensioenregeling van het Pensioenfonds voor Architectenbureaus. Een zeker pensioen en keuzevrijheid zijn belangrijk. Hiervoor is op verzoek van sociale partners door het Ministerie van SZW een verplichtstelling afgegeven. Het Architectenpensioenfonds is verantwoordelijk voor de uitvoering.

ARBEIDSVOORWAARDEN

PENSIOEN

FUNCTIEHANDBOEK

OPLEIDINGEN

NETWERKEN

ZAKELIJK VOORDEEL

BELEID

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 10 dec, 2018

Private sector aanjager groei architectenbranche

Na jaren ‘wederopbouwen’ na de crisis is de omzet van architectenbureaus in 2017 gegroeid met 6,6%. Voor 2019 verwachten zij een verdere groei van het aantal nieuwe opdrachten. De vraag naar woningen en kantoren is

Private sector aanjager groei architectenbranche

Nieuws / 05 dec, 2018

De architectenbranche: een veld in transformatie

Het veld waarin architecten werkzaam zijn, is in de afgelopen twee decennia drastisch gewijzigd. Nieuwe regels, nieuwe spelers, nieuwe technologie en een diepe economische crisis hebben gevestigde verhoudingen en relaties in het veld waarin architectenbureaus

De architectenbranche: een veld in transformatie

Nieuws / 04 dec, 2018

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Overeenkomstig artikel 1a van het Huishoudelijk Reglement hebben de hieronder genoemde bureaus een verzoek om toelating bij de BNA ingediend: Archivolt Architectuur Studio, Almelo BoomBoomBoomArchitects, Maastricht BURO-S ARCHITECTS, Den Haag Civic Architects, Amsterdam IWT, Rotterdam Architectenbureau

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Inloggen op BNA

(Sluiten)