Arbeidszaken

De menselijke factor

Een architectenbureau is zo goed als de mensen die er werken. Bureaus richten zich graag op hun core business: het samen ontwerpen en realiseren van onderscheidende, goede huizen en gebouwen. De branchebrede cao en pensioenregeling faciliteert bureaus en draagt bij aan eerlijke arbeids- en concurrentieverhoudingen.

CAO Architectenbranche

De BNA streeft naar maatwerk en flexibiliteit op bureauniveau, een verantwoorde loonontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, eerlijke concurrentie en goed werkgever- en werknemerschap. Een moderne flexibele cao, die bureaus de ruimte geeft om in te spelen op de veranderingen in de markt helpt bureaus om zich te richten op hun kernactiviteiten. De BNA voert namens werkgevers het CAO overleg met de vakbonden. De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) ondersteunt hierbij en is de neutrale helpdesk voor arbeidszaken. De cao geldt door de Algemeen Verbindend Verklaring door het Ministerie van SZW voor alle architectenbureaus in Nederland.

Pensioen
Architectenbureaus en hun medewerkers vallen onder de collectieve pensioenregeling van het Pensioenfonds voor Architectenbureaus. Een zeker pensioen en keuzevrijheid zijn belangrijk. Hiervoor is op verzoek van sociale partners door het Ministerie van SZW een verplichtstelling afgegeven. Het Architectenpensioenfonds is verantwoordelijk voor de uitvoering.

ARBEIDSVOORWAARDEN

PENSIOEN

FUNCTIEHANDBOEK

OPLEIDINGEN

NETWERKEN

ZAKELIJK VOORDEEL

BELEID

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 18 feb, 2019

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

De Aanbestedingspraktijk blijft problematisch. Desondanks  zijn recente ontwikkelingen te bespeuren die de praktijk verbeteren. De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en het Programma Beter aanbesteden dragen bij aan een betere selectiecultuur. Onlangs heeft de

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

Nieuws / 14 feb, 2019

Wees realistisch, eis het onmogelijke

 Jort Kelder is juryvoorzitter van de 2019-verkiezing van BNA Beste Gebouw van het Jaar. Als opwarmer stelden we Jort wat gerichte vragen. We kregen waar we op hoopten: prikkelende antwoorden. ‘Laten we in hemelsnaam starten

Wees realistisch, eis het onmogelijke

Nieuws / 05 feb, 2019

Ledenraadverkiezing 2019

In de week van 25 februari a.s. vindt de digitale verkiezing voor de ledenraad van de BNA plaats. Via deze verkiezing kan ieder BNA bureaulid stemmen op de kandidaat / bureaudirecteur die naar zijn idee

Ledenraadverkiezing 2019

Inloggen op BNA

(Sluiten)