Arbeidszaken

De menselijke factor

Een architectenbureau is zo goed als de mensen die er werken. Bureaus richten zich graag op hun core business: het samen ontwerpen en realiseren van onderscheidende, goede huizen en gebouwen. De branchebrede cao en pensioenregeling faciliteert bureaus en draagt bij aan eerlijke arbeids- en concurrentieverhoudingen.

CAO Architectenbranche

De BNA streeft naar maatwerk en flexibiliteit op bureauniveau, een verantwoorde loonontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, eerlijke concurrentie en goed werkgever- en werknemerschap. Een moderne flexibele cao, die bureaus de ruimte geeft om in te spelen op de veranderingen in de markt helpt bureaus om zich te richten op hun kernactiviteiten. De BNA voert namens werkgevers het CAO overleg met de vakbonden. De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) ondersteunt hierbij en is de neutrale helpdesk voor arbeidszaken. De cao geldt door de Algemeen Verbindend Verklaring door het Ministerie van SZW voor alle architectenbureaus in Nederland.

Pensioen
Architectenbureaus en hun medewerkers vallen onder de collectieve pensioenregeling van het Pensioenfonds voor Architectenbureaus. Een zeker pensioen en keuzevrijheid zijn belangrijk. Hiervoor is op verzoek van sociale partners door het Ministerie van SZW een verplichtstelling afgegeven. Het Architectenpensioenfonds is verantwoordelijk voor de uitvoering.

ARBEIDSVOORWAARDEN

PENSIOEN

FUNCTIEHANDBOEK

OPLEIDINGEN

NETWERKEN

ZAKELIJK VOORDEEL

BELEID

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 19 apr, 2019

De Stad van de toekomst – Stad maken in tijden van grote transities

De door BNA Onderzoek gecoördineerde ontwerpstudie naar de stad van de toekomst, die een jaar duurde, heeft tien ontwerpvisies voor de vijf grootste steden van Nederland opgeleverd. Deze zijn nu gebundeld in een boek en

De Stad van de toekomst – Stad maken in tijden van grote transities

Nieuws / 18 apr, 2019

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Begin april is de ledenraadpleging afgerond en op 17 april hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV, de Unie) definitief ingestemd met de nieuwe cao 2019-2021 voor de architectenbranche. Voor de cao wordt bij het ministerie

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Nieuws / 16 apr, 2019

Leve de architectuur, vier de verschillen!

Update:  De discussie over de renovatie van Het Binnenhof zwelt met de dag aan. Adriaan Mout (LEVS Architecten) schreef een prikkelende blog op de Cobouw.nl en BNA-lid Joost Ector sprak er met wijze woorden over

Leve de architectuur, vier de verschillen!

Nieuws / 16 apr, 2019

Concept handvatten voor concrete aanpak circulair bouwen gereed

Drie actieteams van CB’23 (Circulair Bouwen 2023) hebben ieder een concept leidraad opgesteld met handvatten voor de concrete aanpak van circulair bouwen: Actieteam Framework circulair bouwen, Actieteam Paspoorten voor de bouw en Actieteam Meten van

Concept handvatten voor concrete aanpak circulair bouwen gereed

Inloggen op BNA

(Sluiten)