Open for business

Project specifieke waarde toe-eigening door architectenbureaus

20 juni 2018

Op dinsdag 19 juni jl. promoveerde Marina Bos-de Vos cum laude aan de TU Delft op haar proefschrift ‘Open for business’ over hoe architectenbureaus waarde toe-eigenen in projecten. De promotie is onderdeel van het FuturA onderzoek, een samenwerking van de TU Delft, Radboud Universiteit, BNA en consortiumpartners.

Architecten & opdrachtgevers
Vanuit 40 interviews met architecten en opdrachtgevers van 24 recent afgeronde projecten en observaties tijdens 17 strategiesessies bij verschillende architectenbureaus, zijn de waarde toe-eigeningsstrategieën van architectenbureaus bestudeerd.

Professionele en financiële waarden
Hieruit blijkt dat veel architectenbureaus proberen hun traditionele rol te behouden of proactief nieuwe rollen op zich nemen in samenwerking met andere partijen. Hierbij worden ze uitgedaagd om bedrijfsmodellen te ontwikkelen die niet alleen financieel rendabel zijn, maar ook voldoening geven op professioneel vlak.

Waarde toe-eigening in projecten
In aanvulling op de bestaande literatuur rondom bedrijfsmodellen en waarde toe-eigening, die veelal gefocust is op het bereiken van winst op het niveau van de hele organisatie, geeft dit onderzoek inzicht in hoe architectenbureaus verschillende waarden toe-eigenen in de projecten waarbij ze betrokken zijn, waarbij reputatie, werkplezier, ontwikkeling en financiën in balans zijn.

De FuturA ontwerpgids

FuturA ontwerpgids
De op het onderzoek gebaseerde ontwerpgids voor waarde toe-eigening helpt bureaus om hun inbreng in projecten bewuster af te wegen en te managen. Deze brengt op een gestructureerde wijze de onderlinge relaties tussen doelen, expertise en risico’s in beeld.  Bureaus kunnen zo de gewenste of toebedeelde professionele rol in een project bediscussiëren en verfijnen om te komen tot een rendabel bedrijfsmodel dat past bij de eigen professionele doelen en identiteit.

Nieuwe vragen
De betrokken hoogleraren hadden lof voor het onderzoek. Tegelijk wierpen zij ook nieuwe vragen op voor de toekomst. Welke strategie leidt tot welke uitkomsten? Hoe zorg je voor een duidelijke bureaustrategie, die per project kan worden aangepast? Hoe verhoudt ondernemerschap zich tot de ethiek en het publieke belang van het architectenvak? Wat zijn de effecten van digitalisering en online platforms voor bureaus? En wat is de invloed hiervan op de architectuur?

Meer weten?
Proefschrift ‘Open for Business’
Futura ontwerpgids 
FuturA website
Business Bootcamp voor architecten

 

 

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 08 jan, 2019

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs,

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Nieuws / 30 nov, 2018

De tien ontwerpvisies voor de vijf grote steden in 2040

Na 9 maanden onderzoek doen, ontwerpen aan en discussiëren over nieuwe manieren van stad maken, werd op 30 november in een feestelijke slotmanifestatie de uitkomsten van de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ gepresenteerd. Gedurende

De tien ontwerpvisies voor de vijf grote steden in 2040

Nieuws / 19 nov, 2018

Aantal deelnemers beroepservaringperiode stijgt fors

Uit het onderzoek Jonge ontwerpers en beroepservaring 2015-2017 blijkt dat het aantal deelnemers aan de beroepservaringperiode (bep) in 2017 zo’n vijf maal hoger is dan in 2015. Het aandeel ontwerpers dat, na het doorlopen van de

Aantal deelnemers beroepservaringperiode stijgt fors

Nieuws / 13 nov, 2018

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2019. Begin 2019 starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat deze bureaus faciliteert en zij goed kunnen

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

Inloggen op BNA

(Sluiten)