Oude Gedragsverklaring Aanbesteden ongeldig na 1 juli 2017

1 juni 2017

Per 1 juli 2017 mag een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), vóór 1 juli 2016 afgegeven, niet langer worden geaccepteerd als geldig bewijsmiddel in een aanbesteding die valt onder de Aanbestedingswet. Bureaus met een oude GVA die regelmatig deelnemen aan tenders doen er goed aan om tijdig een nieuwe GVA aan te vragen. Na 1 juli leidt het indienen van een oude GVA tot uitsluiting van de aanbesteding.

Wat is een GVA?

Een GVA is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op een aanbesteding of prijsvraag. Deze verklaring kan aangevraagd worden bij screeningauthoriteit Justis en is normaal twee jaar geldig. Deze verklaring is het bewijsmiddel om aan te tonen dat de door de aanbestedende dienst gestelde uitsluitingsgronden niet van van toepassing zijn op het architectenbureau. Als een aanbestedende dienst geen uitsluitingsgronden in zijn stukken opneemt hoeft geen GVA worden overlegd.

Wat is de impact

Afgelopen zomer (1 juli 2016) is de Aanbestedingswet 2012 aangepast. Daarbij zijn ook de wettelijke uitsluitingsgronden inhoudelijk gewijzigd. Er zijn nieuwe uitsluitingsgronden toegevoegd (terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel), de terugkijk termijn is bij de verplichte uitsluitingsgronden verruimd naar vijf jaar en de toets op de uitsluitingsgronden is uitgebreid, waarbij nu ook naar de bestuurders, toezichthouders of beslissingsbevoegden binnen het bureau gekeken wordt. Als gevolg daarvan sluit een eerder afgegeven GVA niet meer aan op de aangepaste Aanbestedingswet. Daarom heeft de wetgever een overgangsregeling getroffen.

Artikel 4.36 Aanbestedingswet 2012 voorziet erin dat ondernemers nog gedurende 1 jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 een eerder verkregen GVA kunnen gebruiken (voor zover deze op het tijdstip van aanmelding of inschrijving niet ouder is dan 2 jaar). Deze overgangsregeling loopt af op 1 juli 2017. Na deze datum wordt een GVA die verkregen is voor 1 juli 2016 niet geaccepteerd als geldig bewijsmiddel.

Wees er tijdig bij

De BNA raadt bureaus aan die nog gebruik maken van een oude GVA de afgiftedatum van deze verklaring te controleren en indien nodig, tijdig een nieuw GVA aan te vragen. Bureaus die nog gebruikmaken van een oude GVA die afgeven is voor 1 juli 2016 doen er verstandig aan om tijdig een nieuwe GVA aan te vragen. Justis houdt een periode van vier weken voor personen en acht weken voor rechtspersonen aan waarbinnen de aanvraag wordt behandeld. Er bestaat geen spoedprocedure.

Meer informatie over de Gedragsverklaring Aanbesteden in relatie tot de aangepaste Aanbestedingswet 2012 is beschikbaar op de website van PIANOo. Op de website van Justis staat beschreven hoe een (nieuwe) GVA aan te vragen.

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 27 jun 2017

Internationale Topspelers in Duurzaamheid

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: NEC, Nederlandse Export Combinatie, Zielhorsterweg 53, 3813 ZX Amersfoort (tegenover station Amersfoort Schothorst)
  • Organisatie: BNA International
  • Onderwerp: BNA International Duurzame ontwikkeling
Internationale Topspelers in Duurzaamheid

Nieuws / 13 mrt, 2017

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017

De BNA nodigt alle leden uit om deel te nemen aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2017 met daarin extra vragen over een aantal actuele onderwerpen. Deze geven u inzicht in de visie van collega bureaus op arbeidszaken,

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017

Nieuws / 07 feb, 2017

Juridisch blog: Opgeleverde referenties disproportioneel bij architectenselecties

Architecten worden er veelvuldig mee geconfronteerd bij EU architectenselecties: disproportionele referentie-eisen. Onlangs publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts een advies (advies # 313) waarin zij stelt dat het disproportioneel is om te vragen om opgeleverde referenties

Juridisch blog: Opgeleverde referenties disproportioneel bij architectenselecties

Nieuws / 18 jan, 2017

Nieuw Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar

Op 29 december 2016 is het definitieve Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) beschikbaar gesteld. Deze interactieve PDF is een verplicht bewijsmiddel bij aanbestedingen. Het nieuwe UEA vervangt de versie die afgelopen zomer beschikbaar gesteld werd. Met

Nieuw Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar

Inloggen op BNA

(Sluiten)