Oude Gedragsverklaring Aanbesteden ongeldig na 1 juli 2017

1 juni 2017

Per 1 juli 2017 mag een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), vóór 1 juli 2016 afgegeven, niet langer worden geaccepteerd als geldig bewijsmiddel in een aanbesteding die valt onder de Aanbestedingswet. Bureaus met een oude GVA die regelmatig deelnemen aan tenders doen er goed aan om tijdig een nieuwe GVA aan te vragen. Na 1 juli leidt het indienen van een oude GVA tot uitsluiting van de aanbesteding.

Wat is een GVA?

Een GVA is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op een aanbesteding of prijsvraag. Deze verklaring kan aangevraagd worden bij screeningauthoriteit Justis en is normaal twee jaar geldig. Deze verklaring is het bewijsmiddel om aan te tonen dat de door de aanbestedende dienst gestelde uitsluitingsgronden niet van van toepassing zijn op het architectenbureau. Als een aanbestedende dienst geen uitsluitingsgronden in zijn stukken opneemt hoeft geen GVA worden overlegd.

Wat is de impact

Afgelopen zomer (1 juli 2016) is de Aanbestedingswet 2012 aangepast. Daarbij zijn ook de wettelijke uitsluitingsgronden inhoudelijk gewijzigd. Er zijn nieuwe uitsluitingsgronden toegevoegd (terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel), de terugkijk termijn is bij de verplichte uitsluitingsgronden verruimd naar vijf jaar en de toets op de uitsluitingsgronden is uitgebreid, waarbij nu ook naar de bestuurders, toezichthouders of beslissingsbevoegden binnen het bureau gekeken wordt. Als gevolg daarvan sluit een eerder afgegeven GVA niet meer aan op de aangepaste Aanbestedingswet. Daarom heeft de wetgever een overgangsregeling getroffen.

Artikel 4.36 Aanbestedingswet 2012 voorziet erin dat ondernemers nog gedurende 1 jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 een eerder verkregen GVA kunnen gebruiken (voor zover deze op het tijdstip van aanmelding of inschrijving niet ouder is dan 2 jaar). Deze overgangsregeling loopt af op 1 juli 2017. Na deze datum wordt een GVA die verkregen is voor 1 juli 2016 niet geaccepteerd als geldig bewijsmiddel.

Wees er tijdig bij

De BNA raadt bureaus aan die nog gebruik maken van een oude GVA de afgiftedatum van deze verklaring te controleren en indien nodig, tijdig een nieuw GVA aan te vragen. Bureaus die nog gebruikmaken van een oude GVA die afgeven is voor 1 juli 2016 doen er verstandig aan om tijdig een nieuwe GVA aan te vragen. Justis houdt een periode van vier weken voor personen en acht weken voor rechtspersonen aan waarbinnen de aanvraag wordt behandeld. Er bestaat geen spoedprocedure.

Meer informatie over de Gedragsverklaring Aanbesteden in relatie tot de aangepaste Aanbestedingswet 2012 is beschikbaar op de website van PIANOo. Op de website van Justis staat beschreven hoe een (nieuwe) GVA aan te vragen.

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 06 mrt 2018

Circulair bouwen. Hoe dan?

  • Type: overig
  • Locatie: Blue City, Rotterdam
  • Organisatie: Kingspan Geïsoleerde Panelen
  • Onderwerp: Duurzame ontwikkeling
Circulair bouwen. Hoe dan?

Nieuws / 29 jan, 2018

Klacht BNA bij Commissie van Aanbestedingsexperts gegrond

De BNA heeft bij de Commissie van Aanbestedingsexperts geklaagd over een disproportionele uitvraag. Onlangs heeft de Commissie haar advies in deze zaak gepubliceerd. Disproportionele uitvragen komen helaas regelmatig voor. Wanneer de BNA hier een melding

Klacht BNA bij Commissie van Aanbestedingsexperts gegrond

Nieuws / 08 jan, 2018

Architectenbureaus zetten in op innovatie

Van alle architectenbureaus zegt 46% de komende jaren extra in te willen zetten op innovatie. Circulair bouwen, digitalisering, ontwerpkwaliteit en samenwerking zijn daarbij speerpunten. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2017. Bouwagenda De bouwketen

Architectenbureaus zetten in op innovatie

Nieuws / 03 okt, 2017

‘Belang eerlijk marktgedrag blijven uitdragen’

Ook in een aantrekkende economie blijft eerlijk marktgedrag van belang, onder meer om opdrachtgevers zekerheid en kwaliteit te bieden. De BNA biedt de leden daarvoor voldoende handvatten met de cao, de BNA-gedragscode en de Richtlijn

‘Belang eerlijk marktgedrag blijven uitdragen’

Nieuws / 15 aug, 2017

Hoe selecteert uw opdrachtgever een architectenbureau?

Welke criteria zijn voor uw potentiële opdrachtgever belangrijk bij de selectie van een architectenbureau? Welke informatie over een bureau zou deze graag hebben, maar is moeilijk te achterhalen? Welke ontwerpen of diensten vereist hij/zij van een

Hoe selecteert uw opdrachtgever een architectenbureau?

Inloggen op BNA

(Sluiten)