Bouwen aan een inclusieve branche

De BNA bouwt graag mee aan een open, inclusieve architectenbranche. Daarom wil de BNA een standpunt innemen om de diversiteit binnen onze branche te bevorderen. Tijdens de conjunctuurpeiling najaar 2017 is er de volgende vraag gesteld over dit onderwerp: “Vindt u het goed dat de BNA een standpunt inneemt rond diversiteit?”

De nee-zeggers geven vooral aan dat ze dit eigenlijk zo vanzelfsprekend vinden dat specifieke aandacht niet nodig is. Het wordt niet gezien als een taak van de BNA om hier aandacht op te richten. De ja-zeggers geven als argument dat het past bij de BNA als branchevereniging om dit uit te dragen. Zeker in een creatieve branche als de architectuur. Er is op veel vlakken nog een wereld te winnen, zo is volgens het Architectenregister 2017 de verhouding man-vrouw 75/25%. In het verlengde hiervan lijkt het ons goed om in ieder geval bewustwording te genereren over deze scheve verhoudingen. Om te beginnen hierbij een aantal typerende toelichtingen van leden bij het antwoord ‘ja’:

  • Als branche moet je niet afzonderen, maar integraal meedoen, zeker nu ons vakgebied zich juist op en over de randen van onze traditionele werkzaamheden begeeft. Daarbij zal dus iedereen van waarde zijn, ongeacht achtergrond, opleiding, geboorteland etc.
  • Behalve architect ben ik vader van een zorgintensief kind. Ik vind dat iedereen ongeacht zijn of haar achtergrond, overtuiging, kunnen, kleur, sexe, geaardheid etc. wordt uitgesloten. Laat maar duidelijk zijn dat op de BNA bureaus iedereen een gelijke kans krijgt.
  • BNA heeft een voorbeeld functie qua diversiteit en niet-uitsluiten. Lijkt me heel goed dat zichtbaar te laten zijn.
  • De bouw was traditioneel een mannenbolwerk. Binnen ons bureau is er al jaren een meerderheid van vrouwen aanwezig en dat zorgt toch voor een andere benadering van zowel de opgave als de wijze van werken.
  • De branche blijft m.i. veel te lang een witte heteroseksuele mannenwereld, sla een gemiddeld bouw- of architectenblad maar open. Tijd voor erkenning en herkenning buiten het old boys network, zodat de gemiddelde bureaudoorsnede diverser, kleurrijker wordt.
  • Diversiteit en inclusiviteit zou overal en altijd vanzelfsprekend moeten zijn. Zolang dit niet het geval is, dient dit zo breed mogelijk uitgedragen te worden.
  • Het zijn belangrijke thema’s waar vooral op het gebied van multicultureel vlak een hoop goed te maken is. De mannen/vrouwen- verhouding en het hebben van voor en nadelen op sekse gaat denk ik redelijk goed in onze branche. De multiculturele invloeden zijn nog beperkt.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 01 apr, 2019

Leer vroeg in je carrière de vaardigheden om leiding te geven

Naar aanleiding van het bericht van Caroline Bos over het inclusiviteit- en diversiteitsbeleid van UNStudio, benaderde Shu-Yan Tang, architect en Associate Director Advisory Group bij Royal HaskoningDHV, de BNA via LinkedIn. Shu-Yan schrijft in haar

Leer vroeg in je carrière de vaardigheden om leiding te geven

Nieuws / 05 sep, 2018

BNA Inclusieve Rondetafel: het verslag

De Inclusieve Rondetafel die de BNA op 4 juli organiseerde werd door de twintig deelnemende architectes geprezen als ‘memorabel en goed getimed’.  Of zoals moderator Tracy Metz en BNA-voorzitter Nathalie de Vries stelden: “Een historisch

BNA Inclusieve Rondetafel: het verslag

Nieuws / 01 mei, 2017

Stijging werk BNA-bureaus jaagt bouw aan

De architectenbureaus verwachten een verdere toename aan opdrachten en omzet in de bouw, zo blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017. De werkvoorraad in de architectenbranche is verder gestegen (van 4,5 maanden in 2016) naar

Stijging werk BNA-bureaus jaagt bouw aan

Nieuws / 16 nov, 2016

Architectenbranche optimisme en kwetsbaarheid

Concurrentiedruk, rol en schaalgrootte bureaus bepalen verdienkracht Bijna de helft van de architectenbureaus verwacht voor heel 2017 een stijging van de omzet en het aantal opdrachten. Dit blijkt uit de recente BNA Conjunctuurmeting najaar 2016.

Architectenbranche optimisme en kwetsbaarheid

Inloggen op BNA

(Sluiten)