BNA 1892 – 1916: Verheven idealen en platvloerse beslommeringen

Kunstenaar

Wilde hij zich manifesteren als de veelzijdige kunstenaar? Voelde hij de drang om de verheven idealen en de platvloerse beslommeringen te delen met het publiek? Hoe dan ook, naast zijn architectonisch oeuvre was Berlage de auteur van vijf toneelstukken. In ‘De Tempelbouw’ zet Berlage de architect neer als iemand met grootse idealen, als de architect van en voor een betere wereld. Ook geeft hij een inkijkje in het huiselijke en beroepsmatige leven van de architect. Beide staan geheel in dienst van de architectuur. Wat een opofferingen moet de architect, en zijn gezin, zich voor de bouwkunst getroosten!

Belangen van de architect

Berlage schetst de dagelijkse beslommeringen: uitgeklede opdrachten, moeizame architectenselecties, conflicten met de aannemer, tussenpersonen die grote sommen gelds verdienen terwijl de architect schamel aan zijn arbeid verdient. Eigenlijk is er weinig veranderd, de lijnen naar het heden zijn gemakkelijk te trekken. Er is een uitzondering, de rol van de vrouw in de architectuur. In de tijd van Berlage beperkt die zich tot de zorgzame, bewonderende moeder en de onbaatzuchtige, toegewijde verzorgster van de altijd mannelijke architect. De ergernis over de moeilijke positie van de architect die Berlage voedde bij het schrijven van zijn toneelstukken moet hem ook gedreven hebben om als een van de oprichters van de Bond van Nederlandse Architecten zich in te zetten voor de belangen van de architect.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 24 okt 2017

BNA Compact #6 – Samenwerken

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: Erasmuslaan 5, Utrecht
  • Onderwerp: BNA Netwerken
BNA Compact #6 – Samenwerken

do 26 okt 2017

Exploring Circular Architecture

  • Locatie: Natlab, Kastanjelaan 500 Eindhoven
  • Organisatie: CIRCO ism BNA
  • Onderwerp: BNA Netwerken Duurzame ontwikkeling
Exploring Circular Architecture

Inloggen op BNA

(Sluiten)