BNA 1942 – 1967: Normen en waarden

In 1952 ziet Willem van Tijen zich genoodzaakt zijn lidmaatschap van de BNA Architectenraad, het college dat toeziet op de naleving van de gedragsregels, neer te leggen. Hij raakt in conflict over de rol en positie van de architect in de volkshuisvesting.

Willem van Tijen wijdt zijn professionele leven, meer dan vijftig jaar lang, aan de woningbouw, niet alleen als architect en ingenieur, maar ook als vorser, normsteller en opinieleider. Minder dan bij veel van zijn collega’s zijn bij hem sociaal-economische bewogenheid of culturele verheffing van de arbeidersklasse de drijfveer. Van Tijen ziet de sociale woningbouw in al zijn dimensies, waarbij ook zaken als technologie, bouwproductie, financiering, ruimtelijke ordening en volksgezondheid een rol spelen.

In de loop der jaren komt Willem van Tijen tot de overtuiging dat de volkshuisvestingsvraagstuk alleen kan worden opgelost als architecten allianties aangaan met andere bouwpartijen, zeker ook met bouwondernemers en aannemers. Daarmee komt, in de ogen van andere architecten, de onafhankelijk positie van de architect in het geding. En dat is nu juist een ideaal dat vanaf de start van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst is gekoesterd. Ook zijn ideeën over standaardisatie, rationeel bouwen en grootschalige bouwproductie worden ervaren als een bedreiging voor de architectuur.

Nog steeds houden eigentijdse fenomenen als PPS-projecten, DBMO en co-makership de vraag actueel in welke rol en in welke positie de architect uitlopende maatschappelijke, sociaal-economische en culturele belangen het best kan dienen. Door het ideaal van onafhankelijkheid hoog te houden of door samenwerking te zoeken en allianties aan te gaan met de bouwpartners? Meer dan ooit is “verbinden en samenwerken” cruciaal voor succesvolle architectenbureaus.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 03 aug 2018

JOIN the PRIDE

  • Type: overig
  • Locatie: Pension Homeland, Amsterdam
  • Organisatie: BNA
JOIN the PRIDE

Inloggen op BNA

(Sluiten)