Privacy policy

Privacy & cookies

De BNA hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De BNA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

De BNA behoudt te allen tijde het recht haar privacy statement te wijzigen.

Als BNA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Tel: 020 555 36 66 of E-mail: bna@bna.nl

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer zijn opgeslagen en die alleen toegankelijk zijn voor de websites die ze maken. Onze website kan van tijd tot tijd cookies en logbestanden gebruiken voor statistische analyse, om het gedrag van gebruikers te begrijpen, om de site te beheren, om de informatie aan te passen die aan een gebruiker wordt gepresenteerd op basis van hun voorkeuren en om de gebruikerservaring te verbeteren. Alle informatie verzameld door het gebruik van cookies worden verwerkt op een geaggregeerde, anonieme basis.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt cookies verwijderen of uitschakelen door de instructies op deze website te volgen. Onze website gebruikt cookies om je ingelogd te houden, dus het uitschakelen van cookies kan de ervaring met de service verminderen.

Welke cookies verzamelen wij?
1. Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt onze website niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

2. Analytics cookies
Onze website werkt met statistiekentools en gebruikt deze analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de webshop optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Onze website gebruikt cookies voor analytics, measurement en optimization ten behoeve van Google Analytics en Google Tag manager.

3. Advertising cookies
Wanneer gebruik gemaakt wordt van advertenties, promotionele content etc. op websites, wordt er in sommige gevallen een webbeacon geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. Wij verzekeren je dat deze beacons nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Op dit moment maakt onze webshop gebruik van dergelijke diensten.

Social Media
Als je de inhoud of content van onze webshop via sociale media deelt, bijvoorbeeld door een bericht over ons te plaatsen op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter of via YouTube te volgen, zullen die sociale netwerken registreren dat je dit hebt gedaan en een cookie instellen voor dit doeleinde en in de toekomst mogelijkerwijs linken naar aan ons merk gerelateerde boodschappen.

In sommige gevallen, wanneer een pagina op onze website inhoud van een sociaal netwerk bevat, zoals een Twitter-feed of een Facebook-opmerkingenvenster, kunnen die services een cookie plaatsen, zelfs als je niet op een knop klikt. Wij hebben we geen toegang tot de cookies die door sociale netwerken zijn ingesteld, net zoals die sociale netwerken geen toegang hebben tot cookies die wij hebben ingesteld. We zetten zelf geen cookies voor sociale media van derden actief in op onze website.

Log bestanden
Onze systemen verzamelen automatisch anonieme informatie over bezoekers, waaronder IP-adressen, browsertype, taal en de tijden en datums van website-/webshopbezoeken. De verzamelde gegevens omvatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden, zoals hierboven beschreven, gebruikt voor statistische analyse, om het gedrag van gebruikers te begrijpen en om de site te beheren.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van onze webshop (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren en vervolgens te rapporten. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk vereist is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. Meer informatie over het privacybeleid van Google is hier te vinden.

Akkoord met deze privacyverklaring
Door onze site te gebruiken, stem je in met het verzamelen en gebruiken van informatie door ons. Vanwege het wereldwijde karakter van de internetinfrastructuur, kan de verstrekte informatie worden overgedragen op doorreis naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen soortgelijke bescherming bieden met betrekking tot jouw gegevens en het gebruik ervan zoals uiteengezet in dit beleid. We hebben echter de bovenstaande stappen genomen om te proberen de beveiliging van jouw gegevens te verbeteren. Door jouw gegevens in te dienen, stem je in met deze overdrachten.

BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus wordt hier aangeduid met ‘wij’ of ‘onze website’.