Circulair

Op weg naar circulair ontwerpen

De BNA wil bijdragen aan de ambitie van een circulaire gebouwde omgeving in Nederland in 2050. Voor architecten betekent dit dat lineaire (ontwerp)processen omgevormd moeten worden naar circulaire processen. Dat is een uitdaging. Natuurlijk blijft het zo dat het product (bv. gebouw) zo goed mogelijk moet worden vormgegeven. Maar ook over de levensloop moet worden nagedacht én over hoe onderdelen teruggebracht kunnen worden in de keten. Kan (een deel van) een gebouw bijvoorbeeld een andere functie vervullen of kunnen onderdelen worden hergebruikt? Of is het gebouw modulair aan te passen? Dat vraagt om basale, circulaire afwegingen in het (ontwerp)proces.

In een circulaire economie worden grondstoffen optimaal ingezet en hergebruikt binnen keten. Omdat grondstoffen schaars worden, is het steeds belangrijker om ze efficiënt mogelijk te gebruiken. Op deze pagina zullen we achtergronden, relevante links en best practices gaan verzamelen die inzicht bieden op hoe je als architect om kunt gaan met de circulaire economie. Zowel op het gebied van ontwerp als van de organisatie van je bureau of werkproces.

Relevante links:
Circulair design guide (Ellen MacArthur Foundation): goed vormgegeven tool met bruikbare inzichten en instrumenten voor een circulaire werkwijze.
Circulaire economie: themasite van het Planbureau van de Leefomgeving
Circulator: website met verschillende opties van circulaire businessmodellen
Kenniskaart Circulaire Economie (Het Groene Brein): Korte en heldere uitleg over wat de circulaire economie is en wat je er zelf mee voor kunt doen.
CIRCO: Netwerk gericht op de versnelling naar een circulaire economie, met design als motor.
RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, met onder meer een overzicht van financieringsmogelijkheden op gebied van duurzaamheid

Algemeen: Laatste BNA nieuws

do 06 jun 2019

Parametrisch ontwerpen

  • Type: workshop
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA | Academie
  • Onderwerp: BNA Academie Vakmanschap
Parametrisch ontwerpen

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 04 mrt, 2019

Competentieontwikkeling speerpunt bureaus

Meer dan de helft van de architectenbureaus heeft de afgelopen tijd moeite gehad met het aannemen van nieuw en geschikt personeel. Hierbij wordt het vaakst genoemd dat het kennis- en vaardigheidsniveau van sollicitanten niet op

Competentieontwikkeling speerpunt bureaus

Nieuws / 26 feb, 2019

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

De Europese markt voor architecten herstelt gestaag. Vanaf 2012 groeit de markt weer. Het aantal architecten in Europa is de afgelopen 10 jaar gestegen. Dit en meer blijkt uit de ACE Sectorstudie 2018. De ACE Sectorstudie brengt tweejaarlijks sociale en economische ontwikkelingen over

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

Nieuws / 08 jan, 2019

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs,

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Inloggen op BNA

(Sluiten)