Circulair

Op weg naar circulair ontwerpen

De BNA wil bijdragen aan de ambitie van een circulaire gebouwde omgeving in Nederland in 2050. Voor architecten betekent dit dat lineaire (ontwerp)processen omgevormd moeten worden naar circulaire processen. Dat is een uitdaging. Natuurlijk blijft het zo dat het product (bv. gebouw) zo goed mogelijk moet worden vormgegeven. Maar ook over de levensloop moet worden nagedacht én over hoe onderdelen teruggebracht kunnen worden in de keten. Kan (een deel van) een gebouw bijvoorbeeld een andere functie vervullen of kunnen onderdelen worden hergebruikt? Of is het gebouw modulair aan te passen? Dat vraagt om basale, circulaire afwegingen in het (ontwerp)proces.

In een circulaire economie worden grondstoffen optimaal ingezet en hergebruikt binnen keten. Omdat grondstoffen schaars worden, is het steeds belangrijker om ze efficiënt mogelijk te gebruiken. Op deze pagina zullen we achtergronden, relevante links en best practices gaan verzamelen die inzicht bieden op hoe je als architect om kunt gaan met de circulaire economie. Zowel op het gebied van ontwerp als van de organisatie van je bureau of werkproces.

Relevante links:
Circulair design guide (Ellen MacArthur Foundation): goed vormgegeven tool met bruikbare inzichten en instrumenten voor een circulaire werkwijze.
Circulaire economie: themasite van het Planbureau van de Leefomgeving
Circulator: website met verschillende opties van circulaire businessmodellen
Kenniskaart Circulaire Economie (Het Groene Brein): Korte en heldere uitleg over wat de circulaire economie is en wat je er zelf mee voor kunt doen.
CIRCO: Netwerk gericht op de versnelling naar een circulaire economie, met design als motor.
RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, met onder meer een overzicht van financieringsmogelijkheden op gebied van duurzaamheid

Algemeen: Laatste BNA nieuws

do 07 feb 2019

MakeHappen! Inspiration Night 2019

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: Pakhuis de Zwijger
  • Organisatie: BNA
  • Onderwerp: BNA International
MakeHappen! Inspiration Night 2019

Nieuws / 15 nov, 2018

Geef input aan het actieteam ‘meten van circulariteit’

Waar het gaat over circulariteit, wordt het voor architecten van steeds groter belang te weten of je ontwerp voldoet aan bepaalde criteria. Om daar duidelijkheid over te krijgen, is als onderdeel van de transitieagenda bouw

Geef input aan het actieteam ‘meten van circulariteit’

Nieuws / 29 okt, 2018

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting najaar 2018!

Het gaat weer beter in de branche. We hebben weer wat kleur op de wangen. Voor bureaus is het goed te weten wat de verwachtingen zijn voor komend jaar. De BNA nodigt alle leden uit om deel te

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting najaar 2018!

Nieuws / 03 okt, 2018

Meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig

Architecten hebben meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig om samen de circulaire architectuur en bouw te ontwikkelen. Bij deze gezamenlijke zoektocht is het delen van ervaringen met andere bureaus en alle spelers uit de bouwketen

Meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig

Nieuws / 28 aug, 2018

Enquête over energierenovaties in Europa

Als BNA dragen we graag bij aan kennisvergaring, daarom brengen we deze enquête onder de aandacht. Hij is afkomstig van  de Europese Commissie en bereikte ons via de Europese Raad van Architecten (Architects’ Council of

Enquête over energierenovaties in Europa

Inloggen op BNA

(Sluiten)