Circulair

Op weg naar circulair ontwerpen

De BNA wil bijdragen aan de ambitie van een circulaire gebouwde omgeving in Nederland in 2050. Voor architecten betekent dit dat lineaire (ontwerp)processen omgevormd moeten worden naar circulaire processen. Dat is een uitdaging. Natuurlijk blijft het zo dat het product (bv. gebouw) zo goed mogelijk moet worden vormgegeven. Maar ook over de levensloop moet worden nagedacht én over hoe onderdelen teruggebracht kunnen worden in de keten. Kan (een deel van) een gebouw bijvoorbeeld een andere functie vervullen of kunnen onderdelen worden hergebruikt? Of is het gebouw modulair aan te passen? Dat vraagt om basale, circulaire afwegingen in het (ontwerp)proces.

In een circulaire economie worden grondstoffen optimaal ingezet en hergebruikt binnen keten. Omdat grondstoffen schaars worden, is het steeds belangrijker om ze efficiënt mogelijk te gebruiken. Op deze pagina zullen we achtergronden, relevante links en best practices gaan verzamelen die inzicht bieden op hoe je als architect om kunt gaan met de circulaire economie. Zowel op het gebied van ontwerp als van de organisatie van je bureau of werkproces.

Relevante links:
Circulair design guide (Ellen MacArthur Foundation): goed vormgegeven tool met bruikbare inzichten en instrumenten voor een circulaire werkwijze.
Circulaire economie: themasite van het Planbureau van de Leefomgeving
Circulator: website met verschillende opties van circulaire businessmodellen
Kenniskaart Circulaire Economie (Het Groene Brein): Korte en heldere uitleg over wat de circulaire economie is en wat je er zelf mee voor kunt doen.
CIRCO: Netwerk gericht op de versnelling naar een circulaire economie, met design als motor.
RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, met onder meer een overzicht van financieringsmogelijkheden op gebied van duurzaamheid

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 28 aug, 2018

Enquête over energierenovaties in Europa

Als BNA dragen we graag bij aan kennisvergaring, daarom brengen we deze enquête onder de aandacht. Hij is afkomstig van  de Europese Commissie en bereikte ons via de Europese Raad van Architecten (Architects’ Council of

Enquête over energierenovaties in Europa

Nieuws / 18 jun, 2018

Circulair ontwerpen: kansen en knelpunten

Circulair ontwerpen en bouwen is belangrijk in een economie en maatschappij die meer en meer streeft naar volledige duurzaamheid en zero-waste. Sommige architectenbureaus geven aan weleens een project gedeeltelijk circulair te hebben uitgevoerd of te

Circulair ontwerpen: kansen en knelpunten

Nieuws / 24 apr, 2018

Één jaar De Bouwagenda

Op 19 april jl stond De Bouwagenda stil bij haar éénjarig bestaan tijdens een congres in Den Haag. Op deze dag overhandigde taskforce voorzitter Bernard Wientjes het verantwoordingsdocument ‘Eén jaar De Bouwagenda’ aan minister Ollongren, van

Één jaar De Bouwagenda

Nieuws / 05 mrt, 2018

Omzet architectenbureaus groeit in 2017

De omzet van architectenbureaus steeg in het vierde kwartaal van 2017 met 3,9% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Op jaarbasis steeg de omzet met 7,3%. Na vijf jaar van afnemende omzetten stijgt

Omzet architectenbureaus groeit in 2017

Inloggen op BNA

(Sluiten)