Big Data & Architectuur

Welke mogelijkheden bieden Big Data voor architectenbureaus bij toepassingen in de ontwerppraktijk?

Big Data voor architectenbureaus: een beknopte inleiding

Big Data is de verzamelterm van data (die meestal door sensoren wordt geproduceerd) en zeer grote datasets. Daarnaast is de hoeveelheid data zo groot dat deze alleen nog door data-analisten en kunstmatige intelligentie kan worden geanalyseerd. De afgelopen jaren heeft een explosieve groei van ‘Internet Of Things’ plaatsgevonden. Hierdoor groeit de hoeveelheid data die door objecten in de gebouwde omgeving wordt geproduceerd. Architecten kunnen op basis van een analyse van deze data beter inzicht krijgen in behoeften van gebruikers van gebouwen en openbare ruimte. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld ‘DEEP PLANNING‘ zoals dit door UN-Studio wordt toegepast in hun project Arnhem Centraal.

 

Datakaart van digitalisering in de woningbouw

De website www.buildingtransition.nl heeft in interessant blog gepoogd de volledige potentiële digitale datastroom in woningbouw in kaart te brengen. Building Transition laat zich daarbij niet leiden door de huidige inrichting van bouwindustrie en actuele businessmodellen. In dit blog wordt vrij daarvan gedacht. Een uitgangspunt hierin is dat de lead voor woningbouw komt te liggen bij productontwikkelaars, aangevuld met software-developers. Het team wordt tenslotte gecompleteerd met bouw- en installatie-experts. Lees hier verder.

 

 

Wat is big data en hoe zet je het in? Wat is de nieuwe stedebouwkundige opgave door internet? En welke ethische vragen moeten we op lossen voor we echt smart zijn?

De BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) en de Future City Foundation hebben een Masterclass ‘Ontwerp van de Smart City’ (11, 25 april en 9 mei) ontwikkled om antwoord te geven op deze vragen. Deze masterclass is uiteraard ook interessant voor architectenbureaus.

Onder leiding van masters uit de praktijk worden deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden meegenomen naar de smart city van de toekomst. Ook door zelf te gaan ontwerpen, want tijdens de masterclasses, brengen de deelnemers de theorie meteen in praktijk. Meer weten? Kijk naar: http://future-city.nl/ontwerpmasterclass/

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 31 jul, 2018

Augmented Reality, VR en 3D-printing volgens architecten meest kansrijk

Architectenbureaus zien deze technologische ontwikkelingen vooral als kans en niet of nauwelijks als een bedreiging. Volgens hen zullen vooral Augmented Reality, Virtual Reality en het 3D-printen van bouwcomponenten doorbreken de komende 5 jaar, dit blijkt

Augmented Reality, VR en 3D-printing volgens architecten meest kansrijk

Inloggen op BNA

(Sluiten)