Happy Building Tool

Denk mee over een tool die de prestaties van je gebouw inzichtelijk maakt voor de gebruiker, je opdrachtgever en jezelf

Opdrachtgevers vragen steeds vaker bewijs over de prestaties van gebouwen. Deels heeft dat te maken met de trend dat prestaties van duurzame gebouwen gecertificeerd worden om de verhandelbaarheid van het onroerend goed te vergroten maar ook omdat de maatschappelijke trend naar steeds meer (juridische) bewijslast groeiende is. Architecten claimen vaak dat hun ontwerp positieve uitwerkingen heeft op het welzijn van de gebruikers van de gebouwen.

Happy Building Tool
De BNA onderzoekt daarom of het mogelijk is om voor leden een hulpmiddel te ontwikkelen waarmee ontwerpclaims kunnen worden gestaafd. Hoe kunnen architecten aantonen wat bepaalde ontwerpuitgangspunten en -beslissingen voor gevolgen hebben voor de gebruikers van het gebouw? En hoe kun je daarmee als architectenbureau je positie in de keten versterken?

Community of Practice
Met een Community of Practice Digitale Architectuur gaan we onderzoeken hoe digitalisering van ontwerp- en bouwprocessen invloed heeft op het architectenbureau van de toekomst. We werken daarbij samen met bureaus en kennisinstituten die al bezig zijn met meetbare duurzaamheid of meetbare gezondheid van de gebruikers van gebouwen. We onderzoeken welke claims zij gebruiken in hun ontwerpproces om opdrachtgevers te overtuigen van het nut en de noodzaak van bepaalde ontwerpbeslissingen en of deze al te bewijzen zijn of niet. Welke partijen hebben onderzoek gedaan naar het vergaren van data en informatie uit sensoren die in een gebouw worden toegepast? Dekt deze (big) data ook onderzoeksterreinen van soft skills zoals het welbevinden of de gezondheid van gebruikers?

Zou een Happy Building Tool inzicht kunnen verschaffen in de prestaties van ontwerpen van architectenbureaus?

 

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Inloggen op BNA

(Sluiten)