Brede School De Esdoorn | Sleeuwijk

Het nieuwe pand aan de Esdoornlaan, waar voorheen winkelcentrum De Es lag, gaat twee basisscholen huisvesten, de openbare basisschool Burgemeester Verschoorschool en de protestant-christelijke school De Morgenster, kinderopvang van Trema, de gymzaal en de bibliotheek. De partners zijn gerangschikt rond het hart van het pand, waar de gezamenlijke ruimtes zijn: de aula, een entreehal met boeken uitleen, de gymzaal en de speellokalen. De ruimtes zijn afzonderlijk te gebruiken, maar ook aan elkaar te koppelen. De architectuur is vriendelijk, kleinschalig, passend bij het dorp, en heeft groene ‘uitlopers’ in het park waar de Brede School aan grenst.

Het ontwerp scoort hoog op duurzaamheid; de zogeheten GPR-score ligt nog boven de ambitie van de gemeente. Dit komt onder meer door de zeer goede isolatie, natuurlijke zonwering, warmtewinning, benutting van het daglicht, bewegingssensoren, ventilatieroosters voor frisse lucht, en de zelf te regelen temperatuur. Het gebouw is voor de komende zestig jaar ontworpen en is flexibel in te delen mochten er in de toekomst andere wensen zijn.

De gemeente heeft de architecten No Label en Olivier + Partners de opdracht gegund omdat het schetsontwerp aan alle eisen voldeed: behalve de functionaliteit, de gunstige exploitatiekansen, de inpassing in de omgeving en de duurzaamheid, ook de uitnodigende en frisse uitstraling en de ruimte mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Verder waren de toekomstige gebruikers enthousiast: “Iedereen is onderdeel van een geheel én heeft een eigen gezicht.” Het architectenbureau combineert de ruime ervaring met bouwen voor onderwijs en kinderopvang van No Label met de lokale wortels van Olivier, dat in Werkendam is gevestigd. De combinatie is geselecteerd uit ruim 50 inschrijvingen.

Het nieuwe gebouw moest er komen omdat de meeste bestaande panden, na veertig jaar, verouderd zijn. Door ze in één gebouw te bundelen werken onderwijs en kinderopvang gemakkelijker samen (zoals voor voor- en naschoolse opvang of voor een soepele overgang van peuters naar groep 1) en blijft de bibliotheekfunctie in het dorp ook op termijn behouden. Bovendien bespaart de gemeente daarmee kosten. De partners kunnen de gezamenlijke gymzaal of aula gebruiken bijvoorbeeld.

Inloggen op BNA

(Sluiten)