KidsCube, BSO meubel

No Label is de architect van de KidsCube, het BSO meubel voor een openbare basisschool in Utrecht . De opdracht is onderdeel van een pilot, een initiatief van de gemeente Utrecht om de wachtlijsten van de buitenschoolse opvang drastisch te verkorten. Door bijzondere ruimten (speellokalen, sportzalen, aula’s, theaterzalen) in een school dubbel te gebruiken ontstaat veel extra capaciteit voor BSO gebruik.

Dit innovatieve BSO meubel maakt dubbel te gebruiken in een school op eenvoudige wijze mogelijk.

Het BSO meubel heeft 2 gezichten. Tijdens schooltijden staat het ingeklapt en is het een rustig zitobject wat voor de school te gebruiken is. Na schooltijden, tijdens de BSO, wordt het uitgeklapt en is het een complete BSO voor 20 kinderen. In uitgeklapte vorm zijn er tafels, zitbanken, zeer veel kastruimte, garderobe, privé bakjes voor de kinderen en verschillende themahoeken.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een BSO meubel dat ook tegen een wand, bijvoorbeeld bij een speellokaal, geplaatst kan worden.

Opdrachtgever: gemeente Utrecht

Locatie: OBS Het Zandt Utrecht Ontwerp en uitvoering: 2010

Inloggen op BNA

(Sluiten)