Lindenkruis Fase 2 + 3, Maastricht

Voor het voormalige terrein van de Nutsbedrijven in Maastricht heeft AWG Architecten een stadsontwerp en beeldkwaliteitsplan gemaakt, met als naam ‘Lindenkruis’. Het stadsontwerp omvat ca. 250 appartementen en woningen met een parkeergarage, die fasegewijs worden gerealiseerd.
Het project ‘Lindenkruis’ omvat een aantal bouwblokken in een groter stadsblok. Binnen het stadsblok zijn straten en pleinen vormgegeven met een informeel karakter. Deze zijn in principe enkel toegankelijk voor langzaam verkeer en hulpdiensten waardoor een rustige binnenwereld ontstaat.

Na gereedkoming van Fase 1 van het plan Lindenkruis in 2017, heeft Verheij Architecten in fase 2 7 stadswoningen (Remisepavé) en 4 Herenhuizen (Maagdendries) gerealiseerd. In 2019 worden 10 stadwoningen (Achter de oude kazerne) in Fase 3 gebouwd.

Opdrachtgever: RO groep Zuid
Aannemer: Hurks Bouw
Ontwerp & Realisatie: 2018 – heden

Inloggen op BNA

(Sluiten)