Masterplan, Tuusula Finland

Tuusula ligt weer aan het meer en heeft een nieuwe identiteit als bijzondere groene woonstad. Dat zijn de dragers van het masterplan voor Tuusula, een satellietstadje bij Helsinki. Het plan is gemaakt voor een prachtig natuurgebied, het voormalig militair terrein van zo’n 260 hectare. Het programma bestaat uit 5000 woningen, voorzieningen en commerciële functies. Door dit programma wordt het stadje met 1/3 vergroot. Tuusula heeft dan ook een nieuw centrum nodig. Het meer bepaalt van oudsher de identiteit van de omgeving. Toch ligt de stad er niet (meer) aan. De noodzaak van het nieuwe centrum creëert de mogelijkheid Tuusula weer aan het meer te leggen. Door een nieuwe ringweg te introduceren kan de stad via directe verbindingen gekoppeld worden aan het prachtige meer. Het centrumplan wordt vormgegeven binnen de aanwezige orthogonale structuur. De authentieke militaire gebouwen worden opgenomen in het centrum en zijn voor bijzondere functies bestemd. In de aanwezige bossen, de heuvels en rotsen van het gebied worden nieuwe woonmilieus geïntroduceerd met verschillende dichtheden. Wonen langs mooie bospaden, tussen de rotsen of aan open plekken in het bos, zonder eigen tuin maar midden in het groen. Een fijnmazig netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden over oude en nieuwe wegen verankert het plan in zijn natuurlijke omgeving en sluit aan op de al aanwezige faciliteiten. Opdrachtgever: Gemeente Tuusula / Finland. Ontwerpende partijen: Studio Leon Thier, Döll Atelier voor Bouwkunst, Sant & Co, No Label, Ketner Olsen, UKI Arkkitehdit Oy

Inloggen op BNA

(Sluiten)